คอร์ดเพลง เป็นยั่งบุญ ต้น สะเดา Feat. อัน พิไลพร

  
Text   
คอร์ดเพลง เป็นยั่งบุญ ศิลปิน ต้น สะเดา Feat. อัน พิไลพร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
อ้ายมันแค่
D 
คนธรรมดาบ่มี
A/C# 
อิหยัง
 
เจ้าสิเอาความ
Bm 
หวังมาฝากกับอ้ายอิหลีเบาะน
A 
าง
 
ทางเ
G 
ดินชีวิตยังลำบาก
F#m 
อยู่ทุกบาดย่าง
 
หล่าคำ
Em 
นางเจ้าตัดสินใจดีแล้วล่ะ
A 
บ่..

 
เจ้าอายบ่
Em 
น้อ 
 
ยามจับมืออ้ายผู้ชาย
F#m 
คนนี้
 
สู้มาหลาย
G 
ปีกะยังพา
A 
หนีความจนบ่
D 
ได้
 
บืน
Bm 
บกบืนบาก 
 
พาเจ้าดิ้น
F#m 
ล้มดิ้นตาย
 
เจ้ากะ
G 
ยังยืนยันสิเคียงข้าง
Em 
อ้าย 
 
พร้อมสิเก้าไป
A 
นำกัน..

 
เป็นยัง
Bm 
บุญของอ้าย
D 
คักหลายเด้อหล่า
 
ที่ได้เจ้า
G 
มาเป็นคู่ชี
A 
วิตในตอน
D 
นี้..
 
ให้
Bm 
ตายจักสิบชาติ 
 
แล้วเกิดใ
F#m 
หม่อีกที
 
กะจักสิ
Em 
มีสิหาไผดีคือเจ้าได้
A 
บ่
 
กะเป็นยัง
Bm 
บุญของอ้ายหลาย
D 
คักเด้อหล่า
 
ที่เจ้ายัง
G 
ฮักบ่ถิ่มบ่
A 
ป๋าบ่หนีไป
D 
ไส
 
ได้
Bm 
พ้อกันแล้วชาตินี้ 
 
กะจั่งแม่น
F#m 
เป็นยังบุญหลาย
 
ขอบคุณสว
G 
รรค์ที่ส่งเจ้าลงมาใ
A 
ห้..
 
เป็นยังบุญของอ้า
D 
ยคัก.. 
 
 
A 

 
ยังขี่มอไ
D 
ซค์คันเก่าพาเจ้าตากแดด
A/C# 
ตากฝน
 
อ้ายบ่มีรถ
Bm 
ยนให้เจ้าได้นั่งตากแอร์เด้อน
A 
าง
 
กับข้
G 
าวแพงๆ 
 
มีแค่ข้าว
F#m 
แกงริมทาง
 
หล่าคำ
Em 
นางเจ้ากะบ่เคยหวั่นไ
A 
หว
 
ฮักกันหม่องใจ น้อ
D 
งว่า 
 
 
A 

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
เป็นยัง
Bm 
บุญของอ้ายหลาย
D 
คักเด้อหล่า
 
ที่ได้เจ้า
G 
มาเป็นคู่ชี
A 
วิตในตอน
D 
นี้..
 
ให้
Bm 
ตายจักสิบชาติ 
 
แล้วเกิดใ
F#m 
หม่อีกที
 
กะจักสิ
Em 
มีสิหาไผดีคือเจ้าได้
A 
บ่
 
กะเป็นยัง
Bm 
บุญของอ้ายหลาย
D 
คักแล้วเด้อหล่า
 
ที่เจ้ายัง
G 
ฮักบ่ถิ่มบ่
A 
ป๋าบ่หนีไปไ
D 
 
ได้
Bm 
พ้อกันแล้วชาตินี้ 
 
กะจั่งแม่น
F#m 
เป็นยังบุญหลาย
 
ขอบคุณส
G 
วรรค์ที่ส่งเจ้ามาให้อ้
A 
าย 
 
เด้อ..

 
(ญ.) เป็นยั่ง
Bm 
บุญของน้องคือ
D 
กันนั่นเด้ออ้าย
 
บ่ว่ามื้อไ
G 
ด๋กะสิขอ
A 
ฮักแค่อ้ายคน
D 
นี้
 
ให้
Bm 
ตายจักสิบชาติแล้วเกิดใ
F#m 
หม่อีกที
 
กะจักสิ
Em 
มีสิหาไผดีคืออ้ายได้
A 
บ่

 
กะเป็นยัง
Bm 
บุญของน้องคือ
D 
กันนั่นเด้อหล่ะ
 
ที่อ้ายยัง
G 
ฮักบ่ถิ่มบ่
A 
ป๋าบ่หนีไป
D 
ไส
 
ได้
Bm 
พ้อกันแล้วชาตินี้กะจั่งแม่น
F#m 
เป็นยั่งบุญหลาย
 
ขอบคุณสว
G 
รรค์ที่ส่งอ้ายลงมา
A 
ให้..
 
เป็นยังบุญของน้องคัก..
 

OUTRO | D A/C# | Bm A |
OUTRO | G F#m | Em A | A D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เป็นยั่งบุญ


อ้ายมันแค่คนธรรมดาบ่มีอิหยัง
เจ้าสิเอาความหวังมาฝากกับอ้ายอิหลีเบาะนาง
ทางเดินชีวิตยังลำบากอยู่ทุกบาดย่าง
หล่าคำนางเจ้าตัดสินใจดีแล้วล่ะบ่..

เจ้าอายบ่น้อ ยามจับมืออ้ายผู้ชายคนนี้
สู้มาหลายปีกะยังพาหนีความจนบ่ได้
บืนบกบืนบาก พาเจ้าดิ้นล้มดิ้นตาย
เจ้ากะยังยืนยันสิเคียงข้างอ้าย พร้อมสิเก้าไปนำกัน..

เป็นยังบุญของอ้ายคักหลายเด้อหล่า
ที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้..
ให้ตายจักสิบชาติ แล้วเกิดใหม่อีกที
กะจักสิมีสิหาไผดีคือเจ้าได้บ่
กะเป็นยังบุญของอ้ายหลายคักเด้อหล่า
ที่เจ้ายังฮักบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่หนีไปไส
ได้พ้อกันแล้วชาตินี้ กะจั่งแม่นเป็นยังบุญหลาย
ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งเจ้าลงมาให้..
เป็นยังบุญของอ้ายคัก..

ยังขี่มอไซค์คันเก่าพาเจ้าตากแดดตากฝน
อ้ายบ่มีรถยนให้เจ้าได้นั่งตากแอร์เด้อนาง
กับข้าวแพงๆ มีแค่ข้าวแกงริมทาง
หล่าคำนางเจ้ากะบ่เคยหวั่นไหว ฮักกันหม่องใจ น้องว่า

( ดนตรี )

เป็นยังบุญของอ้ายหลายคักเด้อหล่า
ที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้..
ให้ตายจักสิบชาติ แล้วเกิดใหม่อีกที
กะจักสิมีสิหาไผดีคือเจ้าได้บ่
กะเป็นยังบุญของอ้ายหลายคักแล้วเด้อหล่า
ที่เจ้ายังฮักบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่หนีไปไส
ได้พ้อกันแล้วชาตินี้ กะจั่งแม่นเป็นยังบุญหลาย
ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งเจ้ามาให้อ้าย เด้อ..

(ญ.) เป็นยั่งบุญของน้องคือกันนั่นเด้ออ้าย
บ่ว่ามื้อได๋กะสิขอฮักแค่อ้ายคนนี้
ให้ตายจักสิบชาติแล้วเกิดใหม่อีกที
กะจักสิมีสิหาไผดีคืออ้ายได้บ่

กะเป็นยังบุญของน้องคือกันนั่นเด้อหล่ะ
ที่อ้ายยังฮักบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่หนีไปไส
ได้พ้อกันแล้วชาตินี้กะจั่งแม่นเป็นยั่งบุญหลาย
ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอ้ายลงมาให้..
เป็นยังบุญของน้องคัก..

มิวสิควิดีโอ เป็นยั่งบุญ ต้น สะเดา Feat. อัน พิไลพร

เพลง : เป็นยั่งบุญ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : เอก ธิติพงษ์
สังกัด : วาเบิ่ง STUDIO
คอร์ดเพลง เป็นยั่งบุญ ต้น สะเดา Feat. อัน พิไลพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend