คอร์ดเพลง ดอกไม้จันทน์ – ต้น สะเดา ft. ออย แสงศิลป์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดอกไม้จันทน์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Cm | Ab | Fm | G |
INTRO | Cm Ab | Bb Gm | Cm Ab | Bb |

 
หลาย
Eb 
กว่าความคิดถึง
 
ที่ค้างคาใจข
Gm 
องอ้ายมาดน
 
สิบอก
Ab 
กับคนหนึ่งคน 
 
ที่อ้ายฮัก
Bb 
เบิดใจ

 
พร้อม
Cm 
ของขวัญชิ้นหนึ่ง
 
กะคือดอกไม้แ
Gm 
ทนฮักเจ้าหลาย
 
แต่โอกาส
Ab 
บ่เป็นใจ ย้อนเจ้ามีไผ   
Bb 
 
คนหนึ่ง
Gm 
ที่เอิ้น 
 
ผู้บ่
Cm 
าว  

 
เขา
Fm 
คือคนข้างกาย
 
ส่วนโตอ้าย
Gm 
แค่คนข้างใจ
 
สิฮักเจ้าหลายปานได๋  
Ab 
 
แต่บ่มีหม่องยืนในใจข
Bb 
องเจ้า

 
ในมื้อที่มีโอกาส
Ab 
ได้มอบดอกไม้ 
 
 
Bb 
 
เป็นมื้อที่อ้ายเสียใจก
Gm 
ว่าเจ้ามีเขา
Cm 
 
ได้ยืนสบตา
Ab 
ต่อรูปสีเทา
Bb 
 
เว้าคำฮักให้ตาย
Gm 
เจ้ากะบ่ได้ยิน
Cm 
 
ในมื้อที่มีโอกาส
Ab 
ได้มอบดอกไม้ 
 
 
Bb 
 
เป็นมื้อที่อ้าย
Gm 
เสียใจ 
 
บ่จ
Cm 
บสิ้น
 
มอบดอกไม้ที่
Ab 
บ่มีกลิ่น
Bb 
คือดอกไม้จั
Eb 
นทน์

INSTRU | Cm | Ab | Fm | G |
INSTRU | Cm Ab | Bb Gm |
INSTRU | Cm Ab | Bb Gm | Cm |

 
เขา
Fm 
คือคนข้างกาย
 
ส่วนโตอ้าย
Gm 
แค่คนข้างใจ
 
สิฮักเจ้าหลายปานได๋  
Ab 
 
แต่บ่มีหม่องยืนในใจข
Bb 
องเจ้า

 
ในมื้อที่มีโอกาส
Ab 
ได้มอบดอกไม้ 
 
 
Bb 
 
เป็นมื้อที่อ้ายเสียใจก
Gm 
ว่าเจ้ามีเขา
Cm 
 
ได้ยืนสบตา
Ab 
ต่อรูปสีเทา
Bb 
 
เว้าคำฮักให้ตาย
Gm 
เจ้ากะบ่ได้ยิน
Cm 
 
ในมื้อที่มีโอกาส
Ab 
ได้มอบดอกไม้ 
 
 
Bb 
 
เป็นมื้อที่อ้าย
Gm 
เสียใจ 
 
บ่จ
Cm 
บสิ้น
 
มอบดอกไม้ที่
Ab 
บ่มีกลิ่น
Bb 
คือดอกไม้จั
Eb 
นทน์
 
มอบดอกไม้ที่
Ab 
บ่มีกลิ่น
Abm 
   ฮือ    
Bb 
 
คือดอกไม้จั
Eb 
นทน์…


หลายกว่าความคิดถึง
ที่ค้างคาใจของอ้ายมาดน
สิบอกกับคนหนึ่งคน ที่อ้ายฮักเบิดใจ

พร้อมของขวัญชิ้นหนึ่ง
กะคือดอกไม้แทนฮักเจ้าหลาย
แต่โอกาสบ่เป็นใจ ย้อนเจ้ามีไผ 
คนหนึ่งที่เอิ้น ผู้บ่าว

เขาคือคนข้างกาย
ส่วนโตอ้ายแค่คนข้างใจ
สิฮักเจ้าหลายปานได๋
แต่บ่มีหม่องยืนในใจของเจ้า

ในมื้อที่มีโอกาสได้มอบดอกไม้
เป็นมื้อที่อ้ายเสียใจกว่าเจ้ามีเขา
ได้ยืนสบตาต่อรูปสีเทา
เว้าคำฮักให้ตายเจ้ากะบ่ได้ยิน
ในมื้อที่มีโอกาสได้มอบดอกไม้
เป็นมื้อที่อ้ายเสียใจ บ่จบสิ้น
มอบดอกไม้ที่บ่มีกลิ่น คือดอกไม้จันทน์

( ดนตรี )

เขาคือคนข้างกาย
ส่วนโตอ้ายแค่คนข้างใจ
สิฮักเจ้าหลายปานได๋
แต่บ่มีหม่องยืนในใจของเจ้า

ในมื้อที่มีโอกาสได้มอบดอกไม้
เป็นมื้อที่อ้ายเสียใจกว่าเจ้ามีเขา
ได้ยืนสบตาต่อรูปสีเทา
เว้าคำฮักให้ตายเจ้ากะบ่ได้ยิน
ในมื้อที่มีโอกาสได้มอบดอกไม้
เป็นมื้อที่อ้ายเสียใจ บ่จบสิ้น
มอบดอกไม้ที่บ่มีกลิ่น คือดอกไม้จันทน์
มอบดอกไม้ที่บ่มีกลิ่น ฮือ
คือดอกไม้จันทน์…


รูปภาพคอร์ด ดอกไม้จันทน์ – ต้น สะเดา ft. ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง ดอกไม้จันทน์ - ต้น สะเดา ft. ออย แสงศิลป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกไม้จันทน์ (คอร์ด)

คำร้อง อ.ยุ้ย มานะศักดิ์ + อ.เอ็ม นาโนน
เรียบเรียง อ.นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ติดต่องานแสดง 08777 666 58
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend