คอร์ดเพลง ร.. (รอ) เหล็กโคน

  
Text   
คอร์ดเพลง ร.. (รอ) ศิลปิน เหล็กโคน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | C | A | Dm |
INTRO | Bb | C | Dm |

Dm 
คิดถึงเธอ 
 
ตอนนี้เ
F 
ธออยู่ไหน
C 
ไซรไม่หลบมาหา
Dm 
มั่ง
 
หัว
Dm 
ใจพรือโช 
 
ไม่รู้ไ
F 
ซรคิดถึงจัง
C 
ใจยังหวังให้เธอ
Dm 
คงหลบมา

 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
คนที่คอย
C 
ถ้า..
 
ไหน
Am 
เธอสัญญาว่าจะไ
Dm 
ม่ทิ้งฉัน
 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
มาหา
C 
กันมั่ง..
 
ยัง
Am 
รอและยังมีหวัง 
 
ว่าเธอ
Dm 
ต้องหลบมา
 
ตามสัญ
Bb 
ญา 
 
เธอเคยแหล
C 
งว่า
 
จะหลบมา
Dm 
หากัน

Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
ทุก
Dm 
วันเวลา
 
เมื่อไห
Gm 
ร่นะ เธอหลบมา หา
Dm 
กัน
Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
เธอทุก
Dm 
คืนทุกวัน
 
รอวัน
Bb 
นั้น 
 
วันเธอหล
A 
บมา

 
อยากตะโ
Bb 
กนร้องออกไ
C 
ป 
 
ให้เธอไ
Dm 
ด้ฟัง
 
ว่าคนข้างห
Bb 
ลัง 
 
นั้นยัง
C 
รอ 
 
รอแต่เ
F 
ธอ 
 
 
A 
 
เธอสบ
Bb 
ายดีอยู่ไ
C 
หม 
 
คิด
Am 
ถึงกันไหม
Dm 
เธอ
Gm 
รอวันเธอกลับ
C 
มาเจอ 
 
 
Gm 
รอวันที่เ
C 
ธอ..
Dm 
หลบมา..

INSTRU | Bb | F | C | Dm |
INSTRU | Bb | F | C | Dm |

Dm 
คิดถึงเธอ 
 
ตอนนี้เ
F 
ธออยู่ไหน
C 
ไซรไม่หลบมาหา
Dm 
มั่ง
 
หัว
Dm 
ใจพรือโช 
 
ไม่รู้ไ
F 
ซรคิดถึงจัง
C 
ใจยังหวังให้เธอ
Dm 
คงหลบมา

 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
คนที่คอย
C 
ถ้า..
 
ไหน
Am 
เธอสัญญาว่าจะไ
Dm 
ม่ทิ้งฉัน
 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
มาหา
C 
กันมั่ง..
 
ยัง
Am 
รอและยังมีหวัง 
 
ว่าเธอ
Dm 
ต้องหลบมา
 
ตามสัญ
Bb 
ญา 
 
เธอเคยแหล
C 
งว่า
 
จะหลบมา
Dm 
หากัน

Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
ทุก
Dm 
วันเวลา
 
เมื่อไห
Gm 
ร่นะ เธอหลบมา หา
Dm 
กัน
Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
เธอทุก
Dm 
คืนทุกวัน
 
รอวัน
Bb 
นั้น 
 
วันเธอหล
A 
บมา

 
อยากตะโ
Bb 
กนร้องออกไ
C 
ป 
 
ให้เธอไ
Dm 
ด้ฟัง
 
ว่าคนข้างห
Bb 
ลัง 
 
นั้นยัง
C 
รอ 
 
รอแต่เ
F 
ธอ 
 
 
A 
 
เธอสบ
Bb 
ายดีอยู่ไ
C 
หม 
 
คิด
Am 
ถึงกันไหม
Dm 
เธอ
Gm 
รอวันเธอกลับ
C 
มาเจอ 
 
 
Gm 
รอวันที่เ
C 
ธอ..
Dm 
หลบมา..

Gm 
รอวันเธอกลับ
C 
มาเจอ 
 
 
Gm 
รอวันที่เ
C 
ธอ..
Dm 
หลบมา..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ร..


คิดถึงเธอ ตอนนี้เธออยู่ไหน
ไซรไม่หลบมาหามั่ง
หัวใจพรือโช ไม่รู้ไซรคิดถึงจัง
ใจยังหวังให้เธอคงหลบมา

หลบมาหา.. คนที่คอยถ้า..
ไหนเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉัน
หลบมาหา.. มาหากันมั่ง..
ยังรอและยังมีหวัง ว่าเธอต้องหลบมา
ตามสัญญา เธอเคยแหลงว่า
จะหลบมาหากัน

รอเฝ้ารอ ทุกวันเวลา
เมื่อไหร่นะ เธอหลบมา หากัน
รอเฝ้ารอ เธอทุกคืนทุกวัน
รอวันนั้น วันเธอหลบมา

อยากตะโกนร้องออกไป ให้เธอได้ฟัง
ว่าคนข้างหลัง นั้นยังรอ รอแต่เธอ
เธอสบายดีอยู่ไหม คิดถึงกันไหมเธอ
รอวันเธอกลับมาเจอรอวันที่เธอ..
หลบมา..

( ดนตรี )

คิดถึงเธอ ตอนนี้เธออยู่ไหน
ไซรไม่หลบมาหามั่ง
หัวใจพรือโช ไม่รู้ไซรคิดถึงจัง
ใจยังหวังให้เธอคงหลบมา

หลบมาหา.. คนที่คอยถ้า..
ไหนเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉัน
หลบมาหา.. มาหากันมั่ง..
ยังรอและยังมีหวัง ว่าเธอต้องหลบมา
ตามสัญญา เธอเคยแหลงว่า
จะหลบมาหากัน

รอเฝ้ารอ ทุกวันเวลา
เมื่อไหร่นะ เธอหลบมา หากัน
รอเฝ้ารอ เธอทุกคืนทุกวัน
รอวันนั้น วันเธอหลบมา

อยากตะโกนร้องออกไป ให้เธอได้ฟัง
ว่าคนข้างหลัง นั้นยังรอ รอแต่เธอ
เธอสบายดีอยู่ไหม คิดถึงกันไหมเธอ
รอวันเธอกลับมาเจอรอวันที่เธอ..
หลบมา..

รอวันเธอกลับมาเจอ รอวันที่เธอ..
หลบมา..

มิวสิควิดีโอ ร.. เหล็กโคน

เพลง : ร.. (คอร์ด)
ศิลปิน : เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง : วัชรา เรืองทิพย์
เรียบเรียง : กิจติเดช แก้วเจือ
มิกซ์ สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง ร.. เหล็กโคน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend