คอร์ดเพลง มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า มอส จารุภัทร

  
Text   
คอร์ดเพลง มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า ศิลปิน มอส จารุภัทร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | Dm | Eb Dm |
INTRO | Cm F | Bb |

 
บ่มีห
Bb 
ยังสิไปอว
Dm 
ดโอ้ 
 
ให้พ่อแม่
Gm 
เจ้านั่นได้
Dm 
ภูมิใจ
 
บ่มี
Eb 
อนาคตบ่มี
Dm 
อิหยังให้
 
มีแต่หัว
Cm 
ใจดวงเดียวที่มันนั่นฮักเ
F 
จ้าจริง

 
บัญ
Bb 
ผลาเพิ่นสร้างมา 
 
หรือว่า
Dm 
แม่เจ้าแต่ง
 
เฮ็ดให้ผู้
Gm 
แก้มแดงๆ 
 
ต้องมาห่
F 
างกันไกล
 
กะ
Eb 
เจ็บคักอยู่ 
 
แต่เฮ็ด
Dm 
หยังบ่ได้
 
ต้องยอม
Cm 
ปล่อย 
 
เจ้าไ
F 
ปให้เจอทาง
Bb 
ที่ดี

Cm 
ไปสาไป 
 
น้อง
Dm 
หล่าจงไปดี
 
ขั้นเจ้า
Eb 
พ้อคนที่ดี 
 
อ้ายกะ
Bb 
ดีใจหลาย
Cm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
มัน
Dm 
คงบ่ถึงตาย
 
กะให้เ
Eb 
จ้านั่นไป 
 
ให้เจ้านั่นโช
F 
คดี

 
มันกะ
Bb 
พอส่ำนี้ละ 
 
ขี้เหล้า
 
มันบ่สม
Dm 
เจ้าดอกเด้อ 
 
คำแพง
 
บ่ได้ห
Eb 
ย่างห้างหรู 
 
ใต้แต่
Dm 
หนูยามแลง
 
โอ้ยแก้ม
Cm 
แดงๆ 
 
ของเจ้าอ้ายกะ
F 
บ่ได้บาย
 
ให้เจ้า
Bb 
ไปสะเด้ออ้า
Dm 
ยว่า 
 
ผู้มี
Gm 
หน้ามีตายังรอ
F 
ถ่าเจ้าอยู่
 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่ 
 
แต่ใน
Bb 
วงเหล้า 
 
 
F 

Eb 
  ให้น้องไปส่า 
 
บ่ว่าเจ้าด
Bb 
อก
Eb 
  อ้ายมันคนกระจอก 
 
มันคงบ่
F 
สมสิได้ดมแก้มนาง

INSTRU | Bb | Dm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F | Bb |

Cm 
ไปสาไป 
 
น้อง
Dm 
หล่าจงไปดี
 
ขั้นเจ้า
Eb 
พ้อคนที่ดี 
 
อ้ายกะ
Bb 
ดีใจหลาย
Cm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
มัน
Dm 
คงบ่ถึงตาย
 
กะให้เ
Eb 
จ้านั่นไป 
 
ให้เจ้านั่นโช
F 
คดี 
 
เด้อ..

 
มันกะ
Bb 
พอส่ำนี้ละ 
 
ขี้เหล้า
 
มันบ่สม
Dm 
เจ้าดอกเด้อ 
 
คำแพง
 
บ่ได้ห
Eb 
ย่างห้างหรู 
 
ใต้แต่
Dm 
หนูยามแลง
 
โอ้ยแก้ม
Cm 
แดงๆ 
 
ของเจ้าอ้ายกะ
F 
บ่ได้บาย
 
ให้เจ้า
Bb 
ไปสะเด้ออ้า
Dm 
ยว่า 
 
ผู้มี
Gm 
หน้ามีตายังรอ
F 
ถ่าเจ้าอยู่
 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่

 
มันอยู่
Bb 
พอส่ำนี้ละ 
 
ขี้เหล้า
 
มันบ่สม
Dm 
เจ้าดอกเด้อ 
 
คำแพง
 
บ่ได้ห
Eb 
ย่างห้างหรู 
 
ใต้แต่
Dm 
หนูยามแลง
 
โอ้ยแก้ม
Cm 
แดงๆ 
 
ของเจ้าอ้ายกะ
F 
บ่ได้บาย
 
ให้เจ้า
Bb 
ไปสะเด้ออ้า
Dm 
ยว่า 
 
ผู้มี
Gm 
หน้ามีตายังรอ
F 
ถ่าเจ้าอยู่
 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่ 
 
แต่ใน
Bb 
วงเหล้า

 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่.. 
 
แต่ในวงเหล้า

OUTRO | Bb Dm | Gm F |
OUTRO | Eb Dm | Cm F | Bb | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า


บ่มีหยังสิไปอวดโอ้ ให้พ่อแม่เจ้านั่นได้ภูมิใจ
บ่มีอนาคตบ่มีอิหยังให้
มีแต่หัวใจดวงเดียวที่มันนั่นฮักเจ้าจริง

บัญผลาเพิ่นสร้างมา หรือว่าแม่เจ้าแต่ง
เฮ็ดให้ผู้แก้มแดงๆ ต้องมาห่างกันไกล
กะเจ็บคักอยู่ แต่เฮ็ดหยังบ่ได้
ต้องยอมปล่อย เจ้าไปให้เจอทางที่ดี

ไปสาไป น้องหล่าจงไปดี
ขั้นเจ้าพ้อคนที่ดี อ้ายกะดีใจหลาย
เจ็บเทื่อนี้ มันคงบ่ถึงตาย
กะให้เจ้านั่นไป ให้เจ้านั่นโชคดี

มันกะพอส่ำนี้ละ ขี้เหล้า
มันบ่สมเจ้าดอกเด้อ คำแพง
บ่ได้หย่างห้างหรู ใต้แต่หนูยามแลง
โอ้ยแก้มแดงๆ ของเจ้าอ้ายกะบ่ได้บาย
ให้เจ้าไปสะเด้ออ้ายว่า ผู้มีหน้ามีตายังรอถ่าเจ้าอยู่
อ้ายมันแค่ขี้เหล้า คงบ่ควรคู่
วาสนาอ้ายควรสิอยู่ แต่ในวงเหล้า

ให้น้องไปส่า บ่ว่าเจ้าดอก
อ้ายมันคนกระจอก มันคงบ่สมสิได้ดมแก้มนาง

( ดนตรี )

ไปสาไป น้องหล่าจงไปดี
ขั้นเจ้าพ้อคนที่ดี อ้ายกะดีใจหลาย
เจ็บเทื่อนี้ มันคงบ่ถึงตาย
กะให้เจ้านั่นไป ให้เจ้านั่นโชคดี เด้อ..

มันกะพอส่ำนี้ละ ขี้เหล้า
มันบ่สมเจ้าดอกเด้อ คำแพง
บ่ได้หย่างห้างหรู ใต้แต่หนูยามแลง
โอ้ยแก้มแดงๆ ของเจ้าอ้ายกะบ่ได้บาย
ให้เจ้าไปสะเด้ออ้ายว่า ผู้มีหน้ามีตายังรอถ่าเจ้าอยู่
อ้ายมันแค่ขี้เหล้า คงบ่ควรคู่
วาสนาอ้ายควรสิอยู่

มันอยู่พอส่ำนี้ละ ขี้เหล้า
มันบ่สมเจ้าดอกเด้อ คำแพง
บ่ได้หย่างห้างหรู ใต้แต่หนูยามแลง
โอ้ยแก้มแดงๆ ของเจ้าอ้ายกะบ่ได้บาย
ให้เจ้าไปสะเด้ออ้ายว่า ผู้มีหน้ามีตายังรอถ่าเจ้าอยู่
อ้ายมันแค่ขี้เหล้า คงบ่ควรคู่
วาสนาอ้ายควรสิอยู่ แต่ในวงเหล้า

อ้ายมันแค่ขี้เหล้า คงบ่ควรคู่
วาสนาอ้ายควรสิอยู่ แต่ในวงเหล้า

มิวสิควิดีโอ มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า มอส จารุภัทร

เพลง : มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : มอส จารุภัทร
เรียบเรียง : Charuphat studio
มิกมาสเตอร์ มอส จารุภัทร
คอร์ดเพลง มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า มอส จารุภัทร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend