คอร์ดเพลง ผู้ชายธรรมดา บังแสบ ซายัง

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้ชายธรรมดา ศิลปิน บังแสบ ซายัง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E B | C#m | A | B | B |

E 
ฉันไม่มีอะไรไปเทียบกับ
G#m 
ใครเขา
 
ไม่มี
F#m 
รถพาคำว่าเ
B 
ราพาเธอไปไ
E 
หนได้ไกล
 
ไม่
A 
มีสร้อยแหวนเพชรพลอย 
 
นิล
G#m 
จินดา 
 
ให้
C#m 
เธอได้ใช้
 
ฉันก็
F#m 
แค่ผู้ชายเดิน
B 
ดิน โลโซ ธรรม
E 
ดา 
 
โอ..

 
หาก
F#m 
เธอรู้ เธออยากมี เธออยากจะคบ
 
เธออยากจะเป็นแฟนกับ
G#m 
ฉันอยู่ไหม
 
กับไอ้
A 
คนที่ฐา
B 
นะทางบ้านไม่ค่อ
E 
ยดี
 
แถม
F#m 
นามสกุลของฉัน
 
มันไม่ได้เด่น ได้โด่ง ได้ดัง ไม่ใช่
G#m 
ลูก..ผู้
C#m 
ดี
 
ถ้าเธอ
A 
รู้เธออยากจะมีฉันเป็นแฟนอยู่ไ
B 
หม

 
แค่คนเดิน
E 
ดินธรรมดา 
 
ไม่ได้
B 
มีปัญญา
 
เก็บดอก
C#m 
ฟ้าให้เธอได้
G#m 
เชยชม
 
มีแค่เ
A 
พียงความรักที่
G#m 
ซื่อตรง
F#m 
เธอจะรักฉันไ
B 
หม

 
แค่คนเดิน
E 
ดินธรรมดา 
 
ไม่ได้
B 
มีวิชา
 
เสกคา
C#m 
ถาแบรนด์เนมมา
G#m 
ให้เธอ
 
ไม่ได้
A 
มีรถหรูนั่ง
G#m 
ร้านอินเตอร์
F#m 
เธอกล้าเดินด้วยกันไ
B 
หมกับผู้ชายธรรม
E 
ดา

F#m 
  แล้วเธอจะรักได้ไหม 
 
กับ
G#m 
ฉันคนธรรมดา
F#m 
  มองลงมา 
 
รัก
G#m 
ฉันจะได้ไหม
F#m 
  มีแค่ใจ 
 
แล้ว
G#m 
เธอจะรับได้หม้าย
 
  กับ
A 
ฉัน 
 
คนธรรม
B 
ดา

INSTRU | A | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m C#m | A | B | B |

 
หาก
F#m 
เธอรู้ เธออยากมี เธออยากจะคบ
 
เธออยากจะเป็นแฟนกับ
G#m 
ฉันอยู่ไหม
 
กับไอ้
A 
คนที่ฐา
B 
นะทางบ้านไม่ค่อ
E 
ยดี
 
แถม
F#m 
นามสกุลของฉัน
 
มันไม่ได้เด่น ได้โด่ง ได้ดัง ไม่ใช่
G#m 
ลูก..ผู้
C#m 
ดี
 
ถ้าเธอ
A 
รู้เธออยากจะมีฉันเป็นแฟนอยู่ไ
B 
หม

 
แค่คนเดิน
E 
ดินธรรมดา 
 
ไม่ได้
B 
มีปัญญา
 
เก็บดอก
C#m 
ฟ้าให้เธอได้
G#m 
เชยชม
 
มีแค่เ
A 
พียงความรักที่
G#m 
ซื่อตรง
F#m 
เธอจะรักฉันไ
B 
หม

 
แค่คนเดิน
E 
ดินธรรมดา 
 
ไม่ได้
B 
มีวิชา
 
เสกคา
C#m 
ถาแบรนด์เนมมา
G#m 
ให้เธอ
 
ไม่ได้
A 
มีรถหรูนั่ง
G#m 
ร้านอินเตอร์
F#m 
เธอกล้าเดินด้วยกันไ
B 
หมกับผู้ชายธรรม
E 
ดา

 
แค่คนเดิน
E 
ดินธรรมดา 
 
ไม่ได้
B 
มีวิชา
 
เสกคา
C#m 
ถาแบรนด์เนมมา
G#m 
ให้เธอ
 
ไม่ได้
A 
มีรถหรูนั่ง
G#m 
ร้านอินเตอร์
F#m 
เธอกล้าเดินด้วยกันไ
B 
หมกับผู้ชายธรรม
E 
ดา

F#m 
เธอกล้าเดินด้วยกันไ
B 
หมกับผู้ชายธรรม
E 
ดา

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผู้ชายธรรมดา


ฉันไม่มีอะไรไปเทียบกับใครเขา
ไม่มีรถพาคำว่าเราพาเธอไปไหนได้ไกล
ไม่มีสร้อยแหวนเพชรพลอย นิลจินดา ให้เธอได้ใช้
ฉันก็แค่ผู้ชายเดินดิน โลโซ ธรรมดา

หากเธอรู้ เธออยากมี เธออยากจะคบ
เธออยากจะเป็นแฟนกับฉันอยู่ไหม
กับไอ้คนที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี

แถมนามสกุลของฉัน
มันไม่ ได้เด่น ได้โด่ง ได้ดัง ไม่ใช่ลูกผู้ดี
ถ้าเธอรู้เธออยากจะมีฉันเป็นแฟนอยู่ไหม

แค่คนเดินดินธรรมดา ไม่ได้มีปัญญา
เก็บดอกฟ้าให้เธอได้เชยชม
มีแค่เพียงความรักที่ซื่อตรง
เธอจะรักฉันไหม

แค่คนเดินดินธรรมดา ไม่ได้มีวิชา
เสกคาถาแบรนด์เนมมาให้เธอ
ไม่ได้มีรถหรูนั่งร้านอินเตอร์
เธอกล้าเดินด้วยกันไหมกับผู้ชายธรรมดา

แล้วเธอจะรักได้ไหม กับฉันคนธรรมดา
มองลงมารักฉันจะได้ไหม
มีแค่ใจ แล้วเธอจะรับได้หม้าย
กับฉัน คนธรรมดา

( ดนตรี )

หากเธอรู้ เธออยากมี เธออยากจะคบ
เธออยากจะเป็นแฟนกับฉันอยู่ไหม
กับไอ้คนที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี

แถมนามสกุลของฉัน
มันไม่ ได้เด่น ได้โด่ง ได้ดัง ไม่ใช่ลูกผู้ดี
ถ้าเธอรู้เธออยากจะมีฉันเป็นแฟนอยู่ไหม

แค่คนเดินดินธรรมดา ไม่ได้มีปัญญา
เก็บดอกฟ้าให้เธอได้เชยชม
มีแค่เพียงความรักที่ซื่อตรง
เธอจะรักฉันไหม

แค่คนเดินดินธรรมดา ไม่ได้มีวิชา
เสกคาถาแบรนด์เนมมาให้เธอ
ไม่ได้มีรถหรูนั่งร้านอินเตอร์
เธอกล้าเดินด้วยกันไหมกับผู้ชายธรรมดา

แค่คนเดินดินธรรมดา ไม่ได้มีวิชา
เสกคาถาแบรนด์เนมมาให้เธอ
ไม่ได้มีรถหรูนั่งร้านอินเตอร์
เธอกล้าเดินด้วยกันไหมกับผู้ชายธรรมดา

เธอกล้าเดินด้วยกันไหมกับผู้ชายธรรมดา

มิวสิควิดีโอ ผู้ชายธรรมดา บังแสบ ซายัง

เพลง : ผู้ชายธรรมดา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังแสบ ซายัง
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0621062146
คอร์ดเพลง ผู้ชายธรรมดา บังแสบ ซายัง
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend