คอร์ดเพลง โสรยา มอส,แฮปปี้,ทิดแอม,น้ำตาล,อุ้ม,ข้าวโอ๊ต,น้ำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : โสรยา มอส,แฮปปี้,ทิดแอม,น้ำตาล,อุ้ม,ข้าวโอ๊ต,น้ำ

คอร์ดเพลง โสรยา มอส,แฮปปี้,ทิดแอม,น้ำตาล,อุ้ม,ข้าวโอ๊ต,น้ำ

เพลง :

ศิลปิน : มอส,แฮปปี้,ทิดแอม,น้ำตาล,อุ้ม,ข้าวโอ๊ต,น้ำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตี๋ นิติพล

คอร์ดทั้งหมด : D,A,Bm,G,F#m,E


INTRO | D | A | Bm | G |

D 
บินไปไกลสุด
A 
ตา 
 
ลอยเวียนวนบน
F#m 
นภา
 
เหนื่อยล้าต้องลงสู่
G 
ดิน 
 
 
D 
สูญสิ้นแม้ดิ้นเท่าไ
A 
 
ความฝันก็ดูยิ่ง
F#m 
ไกลออกไป 
 
ไขว่คว้ายิ่งไม่เ
G 
จอ

D 
ไงล่ะ 
 
ใจเธอยังจะสู้อีกค
A 
รั้งไหม
 
ใจเธอยังจะพร้อมเริ่ม
Bm 
ต้นใหม่ 
 
อยู่ไ
G 
หม

D 
ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเห
A 
นื่อย
 
แม้จะมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็
Bm 
ตาม
 
ต่างหกล้มคลุกค
G 
ลาน ก่อนถึงฝัน

D 
  คงจะมีสักวันที่เป็นของเรา
A 
  แม้ทะเลภูเขายังคงขวางกั้น
Bm 
  แม้ความฝันฉันยังอ
G 
ยู่ไกล
A 
  สู้ต่อไป 
 
โสรยา

INSTRU | D | A | Bm | G | ( 2 Times )
INSTRU (โสรยา โสรยา.. โสรยา โสรยา..)

 
แม้จะหนักจะห
D 
นาเท่าไรให้เธอสู้ทน
 
อุปสรรค์ใ
A 
ดหรือจะสู้ใจคน
 
อย่ากลัวความพ่าย
Bm 
แพ้เพราะเธอไม่มีเวทย์มนต์
 
แค่เพียงอย่าสับ
G 
สน 
 
ให้เอาชนะใจ

 
ถ้าเธออยากสำเ
D 
ร็จเธอต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
 
เปลี่ยนแปลงตัวเ
A 
องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
 
ลองอีกสัก
Bm 
ครั้งพรุ่งนี้มันยังไม่สาย
 
หากดวงอา
G 
ทิตย์ยังขึ้นตอนเช้าฉันใด
 
ก็สู้ต่อไปแม่โส
Bm 
รยา

 
โสร
A 
ยา 
 
โสร
D 
ยา  
G 

INSTRU | D | A | Bm | G | ( 3 Times )
INSTRU (โสรยา โสรยา.. โสรยา โสรยา..)

D 
ไงล่ะ 
 
ใจเธอยังจะสู้อีกค
A 
รั้งไหม
 
ใจเธอยังจะพร้อมเริ่ม
Bm 
ต้นใหม่ 
 
อยู่ไ
G 
หม

D 
ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเห
A 
นื่อย
 
แม้จะมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็
Bm 
ตาม
 
ต่างหกล้มคลุกค
G 
ลาน ก่อนถึงฝัน

D 
  คงจะมีสักวันที่เป็นของเรา
A 
  แม้ทะเลภูเขายังคงขวางกั้น
Bm 
  แม้ความฝันฉันยังอ
G 
ยู่ไกล

D 
ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเห
A 
นื่อย
 
แม้จะมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็
Bm 
ตาม
 
ต่างหกล้มคลุกค
G 
ลาน ก่อนถึงฝัน

D 
  คงจะมีสักวันที่เป็นของเรา
A 
  แม้ทะเลภูเขายังคงขวางกั้น
Bm 
  แม้ความฝันฉันยังอ
G 
ยู่ไกล
 
  สู้ต่อไป โ
D 
สรยา 
 
 
A 
 
  โส
Bm 
รยา 
 
 
G 

 
แม้จะหนักจะห
D 
นาเท่าไรให้เธอสู้ทน
 
อุปสรรค์ใ
A 
ดหรือจะสู้ใจคน
 
อย่ากลัวความพ่าย
Bm 
แพ้เพราะเธอไม่มีเวทย์มนต์
 
แค่เพียงอย่าสับ
G 
สน 
 
ให้เอาชนะใจ

 
ถ้าเธออยากสำเ
D 
ร็จเธอต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
 
เปลี่ยนแปลงตัวเ
A 
องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
 
ลองอีกสัก
Bm 
ครั้งพรุ่งนี้มันยังไม่สาย
 
หากดวงอา
G 
ทิตย์ยังขึ้นตอนเช้าฉันใด
 
ก็สู้ต่อไป แม่โส
D 
รยา

 
โสร
A 
ยา 
 
โสร
Bm 
ยา 
 
 
G 
 
โสร
D 
ยา 
 
 
A 
 
โส
Bm 
ยา 
 
 
G 
 
โสร
D 
ยา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โสรยา


บินไปไกลสุดตา ลอยเวียนวนบนนภา
เหนื่อยล้าต้องลงสู่ดิน สูญสิ้นแม้ดิ้นเท่าไร
ความฝันก็ดูยิ่งไกลออกไป ไขว่คว้ายิ่งไม่เจอ

ไงล่ะ ใจเธอยังจะสู้อีกครั้งไหม
ใจเธอยังจะพร้อมเริ่มต้นใหม่ อยู่ไหม

ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเหนื่อย
แม้จะมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็ตาม
ต่างหกล้มคลุกคลานก่อนถึงฝัน

คงจะมีสักวันที่เป็นของเรา
แม้ทะเลภูเขายังคงขวางกั้น
แม้ความฝันฉันยังอยู่ไกล
สู้ต่อไป โสรยา

( ดนตรี )
(โสรยา โสรยา.. โสรยา โสรยา..)

แม้จะหนักจะหนาเท่าไรให้เธอสู้ทน
อุปสรรค์ใดหรือจะสู้ใจคน
อย่ากลัวความพ่ายแพ้เพราะเธอไม่มีเวทย์มนต์
แค่เพียงอย่าสับสน ให้เอาชนะใจ

ถ้าเธออยากสำเร็จเธอต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
ลองอีกสักครั้งพรุ่งนี้มันยังไม่สาย
หากดวงอาทิตย์ยังขึ้นตอนเช้าฉันใด
ก็สู้ต่อไปแม่โสรยา

โสรยา โสรยา

( ดนตรี )
(โสรยา โสรยา.. โสรยา โสรยา..)

ไงล่ะ ใจเธอยังจะสู้อีกครั้งไหม
ใจเธอยังจะพร้อมเริ่มต้นใหม่ อยู่ไหม

ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเหนื่อย
แม้จะมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็ตาม
ต่างหกล้มคลุกคลานก่อนถึงฝัน

คงจะมีสักวันที่เป็นของเรา
แม้ทะเลภูเขายังคงขวางกั้น
แม้ความฝันฉันยังอยู่ไกล

ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเหนื่อย
แม้จะมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็ตาม
ต่างหกล้มคลุกคลานก่อนถึงฝัน

คงจะมีสักวันที่เป็นของเรา
แม้ทะเลภูเขายังคงขวางกั้น
แม้ความฝันฉันยังอยู่ไกล
สู้ต่อไป โสรยา โสรยา

แม้จะหนักจะหนาเท่าไรให้เธอสู้ทน
อุปสรรค์ใดหรือจะสู้ใจคน
อย่ากลัวความพ่ายแพ้เพราะเธอไม่มีเวทย์มนต์
แค่เพียงอย่าสับสน ให้เอาชนะใจ

ถ้าเธออยากสำเร็จเธอต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
ลองอีกสักครั้งพรุ่งนี้มันยังไม่สาย
หากดวงอาทิตย์ยังขึ้นตอนเช้าฉันใด
ก็สู้ต่อไป แม่โสรยา

โสรยา โสรยา
โสรยา โสยา โสรยา..

มิวสิควิดีโอ โสรยา มอส,แฮปปี้,ทิดแอม,น้ำตาล,อุ้ม,ข้าวโอ๊ต,น้ำ

เพลง โสรยา
ศิลปิน : มอส,แฮปปี้,ทิดแอม,น้ำตาล,อุ้ม,ข้าวโอ๊ต,น้ำ
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องานโชว์ : 092-5316331 : 0972288095
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend