หน้าแรก » มอส จารุภัทร » คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง : ปริศนาฮัก มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก - มอส จารุภัทร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มอส จารุภัทร : ปริศนาฮัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | Am | Bb | C | ( 2 Times )

 
เป็นดัง
คำเพิ่นว่า 
 
สิ
Am 
ไห่จนเหมิดน้ำตา
 
จั่ง
Gm 
ได๋กะดึงบ่อยู่ 
 
คั่นคนสิไ
 
คือว่าสิ
บ่เซาฮัก 
 
คือว่าสิ
Am 
บ่มีใหม่
 
คือ
Gm 
จั่งปล่อยมือกันง่าย 
 
จากไ
ปบ่มีคำลา

 
ดั่งป
Bb 
ริศนาความฮัก
 
ที่ผูก
Am 
ติดไว้ในสี่ห้Dองหัวใจ
 
เฮ็ดจั่ง
Bb 
ได๋สิแก้มันได้ 
 
น้อคำว่าเ
ฮา

 
เสียใจอยู่
เดฮู้บ่ 
 
ที่เพิ่นไป
Am 
ฮักคนใหม่
 
แต่ก็
Bb 
คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
ย้อนหัว
ใจมันเป็นของเพิ่น
 
ฮ้องไห่กะย้
อนยังฮัก 
 
ต้องกลายเป็น
Am 
แค่ทางผ่าน
 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
มไป 
 
โดยบ่เหลืออีห
ยัง

Bb 
  ต่อให้ฮักเพิ่นหลายซ่ำได๋ก็
คือเก่า
 
  หากว่า
Am 
เพิ่นนั้นบ่มีใจ 
 
สิเบิ่งสิแDยงกัน
Bb 
  ต่อให้ฟ้านั้นหล่นลงมาอยู่
พื้นดิน
 
  กะ
Am 
คงสิบ่มีวันที่เพิ่นนั้นDอ่วยมา
 
  ย้อนเพิ่นได้จา
Bb 
กลา 
 
ไปกับค
นใหม่ 
 
โอ้ย.

INSTRU | F | Am | Bb | C | ( 2 Times ) | F |

 
ดั่งป
Bb 
ริศนาความฮัก
 
ที่ผูก
Am 
ติดไว้ในสี่ห้Dองหัวใจ
 
เฮ็ดจั่ง
Bb 
ได๋สิแก้มันได้ 
 
น้อคำว่าเ
ฮา

 
เสียใจอยู่
เดฮู้บ่ 
 
ที่เพิ่นไป
Am 
ฮักคนใหม่
 
แต่ก็
Bb 
คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
ย้อนหัว
ใจมันเป็นของเพิ่น
 
ฮ้องไห่กะย้
อนยังฮัก 
 
ต้องกลายเป็น
Am 
แค่ทางผ่าน
 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
มไป 
 
โดยบ่เหลืออีห
ยัง

 
เสียใจอยู่
เดฮู้บ่ 
 
ที่เพิ่นไป
Am 
ฮักคนใหม่
 
แต่ก็
Bb 
คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
ย้อนหัว
ใจมันเป็นของเพิ่น
 
ฮ้องไห่กะย้
อนยังฮัก 
 
ต้องกลายเป็น
Am 
แค่ทางผ่าน
 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
มไป 
 
โดยบ่เหลืออีห
ยัง

 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
มไป.. 
 
โดยบ่เหลืออีห
ยัง…


เป็นดังคำเพิ่นว่า สิไห่จนเหมิดน้ำตา
จั่งได๋กะดึงบ่อยู่ คั่นคนสิไป
คือว่าสิบ่เซาฮัก คือว่าสิบ่มีใหม่
คือจั่งปล่อยมือกันง่าย จากไปบ่มีคำลา

ดั่งปริศนาความฮัก
ที่ผูกติดไว้ในสี่ห้องหัวใจ
เฮ็ดจั่งได๋สิแก้มันได้ น้อคำว่าเฮา

เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป โดยบ่เหลืออีหยัง

ต่อให้ฮักเพิ่นหลายซ่ำได๋ก็คือเก่า
หากว่าเพิ่นนั้นบ่มีใจ สิเบิ่งสิแยงกัน
ต่อให้ฟ้านั้นหล่นลงมาอยู่พื้นดิน
กะคงสิบ่มีวันที่เพิ่นนั้นอ่วยมา
ย้อนเพิ่นได้จากลา ไปกับคนใหม่ โอ้ย.

( ดนตรี )

ดั่งปริศนาความฮัก
ที่ผูกติดไว้ในสี่ห้องหัวใจ
เฮ็ดจั่งได๋สิแก้มันได้ น้อคำว่าเฮา

เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป โดยบ่เหลืออีหยัง

เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป โดยบ่เหลืออีหยัง

ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป.. โดยบ่เหลืออีหยัง…


รูปภาพคอร์ด ปริศนาฮัก – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก - มอส จารุภัทร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปริศนาฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วุฒิ ผาศิลป์
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก - มอส จารุภัทร
 โฆษณา