คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก – มอส จารุภัทร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ปริศนาฮัก มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก - มอส จารุภัทร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มอส จารุภัทร : ปริศนาฮัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | Am | Bb | C | ( 2 Times )

 
เป็นดัง
F 
คำเพิ่นว่า 
 
สิ
Am 
ไห่จนเหมิดน้ำตา
 
จั่ง
Gm 
ได๋กะดึงบ่อยู่ 
 
คั่นคนสิไ
C 
 
คือว่าสิ
F 
บ่เซาฮัก 
 
คือว่าสิ
Am 
บ่มีใหม่
 
คือ
Gm 
จั่งปล่อยมือกันง่าย 
 
จากไ
C 
ปบ่มีคำลา

 
ดั่งป
Bb 
ริศนาความฮัก
 
ที่ผูก
Am 
ติดไว้ในสี่ห้
D 
องหัวใจ
 
เฮ็ดจั่ง
Bb 
ได๋สิแก้มันได้ 
 
น้อคำว่าเ
C 
ฮา

 
เสียใจอยู่
F 
เดฮู้บ่ 
 
ที่เพิ่นไป
Am 
ฮักคนใหม่
 
แต่ก็
Bb 
คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
ย้อนหัว
C 
ใจมันเป็นของเพิ่น
 
ฮ้องไห่กะย้
F 
อนยังฮัก 
 
ต้องกลายเป็น
Am 
แค่ทางผ่าน
 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
C 
มไป 
 
โดยบ่เหลืออีห
F 
ยัง

Bb 
  ต่อให้ฮักเพิ่นหลายซ่ำได๋ก็
C 
คือเก่า
 
  หากว่า
Am 
เพิ่นนั้นบ่มีใจ 
 
สิเบิ่งสิแ
D 
ยงกัน
Bb 
  ต่อให้ฟ้านั้นหล่นลงมาอยู่
C 
พื้นดิน
 
  กะ
Am 
คงสิบ่มีวันที่เพิ่นนั้น
D 
อ่วยมา
 
  ย้อนเพิ่นได้จา
Bb 
กลา 
 
ไปกับค
C 
นใหม่ 
 
โอ้ย.

INSTRU | F | Am | Bb | C | ( 2 Times ) | F |

 
ดั่งป
Bb 
ริศนาความฮัก
 
ที่ผูก
Am 
ติดไว้ในสี่ห้
D 
องหัวใจ
 
เฮ็ดจั่ง
Bb 
ได๋สิแก้มันได้ 
 
น้อคำว่าเ
C 
ฮา

 
เสียใจอยู่
F 
เดฮู้บ่ 
 
ที่เพิ่นไป
Am 
ฮักคนใหม่
 
แต่ก็
Bb 
คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
ย้อนหัว
C 
ใจมันเป็นของเพิ่น
 
ฮ้องไห่กะย้
F 
อนยังฮัก 
 
ต้องกลายเป็น
Am 
แค่ทางผ่าน
 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
C 
มไป 
 
โดยบ่เหลืออีห
F 
ยัง

 
เสียใจอยู่
F 
เดฮู้บ่ 
 
ที่เพิ่นไป
Am 
ฮักคนใหม่
 
แต่ก็
Bb 
คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
ย้อนหัว
C 
ใจมันเป็นของเพิ่น
 
ฮ้องไห่กะย้
F 
อนยังฮัก 
 
ต้องกลายเป็น
Am 
แค่ทางผ่าน
 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
C 
มไป 
 
โดยบ่เหลืออีห
F 
ยัง

 
ที่ให้เ
Bb 
พิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
 
แล้วก็ถิ่
C 
มไป.. 
 
โดยบ่เหลืออีห
F 
ยัง…


เป็นดังคำเพิ่นว่า สิไห่จนเหมิดน้ำตา
จั่งได๋กะดึงบ่อยู่ คั่นคนสิไป
คือว่าสิบ่เซาฮัก คือว่าสิบ่มีใหม่
คือจั่งปล่อยมือกันง่าย จากไปบ่มีคำลา

ดั่งปริศนาความฮัก
ที่ผูกติดไว้ในสี่ห้องหัวใจ
เฮ็ดจั่งได๋สิแก้มันได้ น้อคำว่าเฮา

เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป โดยบ่เหลืออีหยัง

ต่อให้ฮักเพิ่นหลายซ่ำได๋ก็คือเก่า
หากว่าเพิ่นนั้นบ่มีใจ สิเบิ่งสิแยงกัน
ต่อให้ฟ้านั้นหล่นลงมาอยู่พื้นดิน
กะคงสิบ่มีวันที่เพิ่นนั้นอ่วยมา
ย้อนเพิ่นได้จากลา ไปกับคนใหม่ โอ้ย.

( ดนตรี )

ดั่งปริศนาความฮัก
ที่ผูกติดไว้ในสี่ห้องหัวใจ
เฮ็ดจั่งได๋สิแก้มันได้ น้อคำว่าเฮา

เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป โดยบ่เหลืออีหยัง

เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป โดยบ่เหลืออีหยัง

ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วก็ถิ่มไป.. โดยบ่เหลืออีหยัง…


รูปภาพคอร์ด ปริศนาฮัก – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก - มอส จารุภัทร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปริศนาฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วุฒิ ผาศิลป์
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
คอร์ดเพลง ปริศนาฮัก - มอส จารุภัทร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend