คอร์ดเพลง แค่เธอ – มอส จารุภัทร x ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่เธอ มอส จารุภัทร x ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

คอร์ดเพลง แค่เธอ - มอส จารุภัทร x ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

เพลง :

ศิลปิน : มอส จารุภัทร x ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มอส จารุภัทร

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Bm,Am


INTRO | G Em | Em D | C Bm | Am D |
INTRO | G Em | Em D | C Bm | Am D |

 
ถ้าหากเธอเ
G 
ป็นดวงดาว 
 
ฉันจะเ
D 
ป็นดวงจันทร์
 
จะอยู่กับ
Em 
เธอตรงนี้ 
 
ไม่ว่าจะ
D 
นานแค่ไหน
 
คนในใ
C 
จยังไงก็เป็นเธอ 
 
นานแค่ไ
Bm 
หนสัญญามีแค่เธอ
 
ใครเข้า
Am 
มาตัวพี่ไม่อาจเผลอ
 
ไปรักใ
D 
ครได้เลยนอกจากเธอ

G 
  ก็ใจดวงนี้มันมีแค่เ
D 
ธอเท่านั้น
Em 
  ถึงใครเข้ามาตัวฉั
D 
นนี้ไม่อาจจะไปผูกพัน
C 
  ความสัมพันธ์มีแค่
Bm 
เธอ 
 
รอยจูบนั้นไม่อาจ
Am 
เบลอ
 
  ยามจะนอนยังคงพร่ำเ
D 
พ้อและคิดถึงเธอตลอดเว
G 
ลา

D 
ยังคิดถึงเธอตลอดเ
Em 
วลา
D 
ยังคิดถึงเธอตลอดเว
C 
ลา
Bm 
ยังคิดถึงเธอตลอดเ
Am 
วลา
D 

 
แค่เธอบอกว่าเห
G 
งาฉันก็พร้อมจะกอด
 
ความ
D 
รักมีให้เธอตลอด
 
ถึงแม้ว่า
Em 
ฉันนั้นไม่เคยจะบอก
 
แต่อยากจะ
D 
พูดว่าฉันรักเธอสุดหัวใจ
C 
จะอยู่ตรงนี้กับเธอน
Bm 
านๆ
 
จะบ่ขอสาบานหรือว่าจั่
Am 
งใด๋ 
 
 
D 

 
ถ้าหากเธอเ
G 
ป็นดวงดาว 
 
ฉันจะเ
D 
ป็นดวงจันทร์
 
จะอยู่กับ
Em 
เธอตรงนี้ 
 
ไม่ว่าจะ
D 
นานแค่ไหน
 
คนในใ
C 
จยังไงก็เป็นเธอ 
 
นานแค่ไ
Bm 
หนสัญญามีแค่เธอ
 
ใครเข้า
Am 
มาตัวพี่ไม่อาจเผลอ 
 
ไปรักใ
D 
ครได้เลยนอกจากเธอ

G 
  ก็ใจดวงนี้มันมีแค่เ
D 
ธอเท่านั้น
Em 
  ถึงใครเข้ามาตัวฉั
D 
นนี้ไม่อาจจะไปผูกพัน
C 
  ความสัมพันธ์มีแค่
Bm 
เธอ 
 
รอยจูบนั้นไม่อาจ
Am 
เบลอ
 
  ยามจะนอนยังคงพร่ำเ
D 
พ้อและคิดถึงเธอตลอดเว
 
ลา

G 
  เธอลองมองดาวบน
D 
ฟ้าที่อยู่ด้วยกันนับพัน
Em 
  นั่นคือความ
D 
รักที่ฉันนั่นมีให้เธอ
C 
  คำว่ารักที่บอกไ
Bm 
 
ฉันไม่เคยจะบอกใ
Am 
คร 
 
(ฉันไม่เคยจะบอกใ
D 
คร)
 
เพราะใจดวงนี้มีแค่เ
G 
ธอ 
 
(เพราะใจดวงนี้มีแค่เ
D 
ธอ)
 
เพราะใจดวงนี้มีแค่
Em 
เธอ 
 
(เพราะใจดวงนี้มีแค่
D 
เธอ)
 
เพราะใจดวงนี้มีแค่เ
C 
ธอ 
 
(เพราะใจดวงนี้มีแค่
Bm 
เธอ)
 
เพราะใจดวงนี้มีแค่
Am 
เธอ 
 
(เพราะใจดวงนี้มีแค่เ
D 
ธอ)

 
ถ้าหากเธอเ
G 
ป็นดวงดาว 
 
ฉันจะเ
D 
ป็นดวงจันทร์
 
จะอยู่กับ
Em 
เธอตรงนี้ 
 
ไม่ว่าจะ
D 
นานแค่ไหน
 
คนในใ
C 
จยังไงก็เป็นเธอ 
 
นานแค่ไ
Bm 
หนสัญญามีแค่เธอ
 
ใครเข้า
Am 
มาตัวพี่ไม่อาจเผลอ 
 
ไปรักใ
D 
ครได้เลยนอกจากเธอ

G 
  ก็ใจดวงนี้มันมีแค่เ
D 
ธอเท่านั้น
Em 
  ถึงใครเข้ามาตัวฉั
D 
นนี้ไม่อาจจะไปผูกพัน
C 
  ความสัมพันธ์มีแค่
Bm 
เธอ 
 
รอยจูบนั้นไม่อาจ
Am 
เบลอ
 
  ยามจะนอนยังคงพร่ำเ
D 
พ้อและคิดถึงเธอตลอดเว
G 
ลา

 
ถ้าหากเธอเ
G 
ป็นดวงดาว 
 
ฉันจะเ
D 
ป็นดวงจันทร์
 
จะอยู่กับ
Em 
เธอตรงนี้ 
 
ไม่ว่าจะ
D 
นานแค่ไหน
 
คนในใ
C 
จยังไงก็เป็นเธอ 
 
นานแค่ไ
Bm 
หนสัญญามีแค่เธอ
 
ใครเข้า
Am 
มาตัวพี่ไม่อาจเผลอ 
 
ไปรักใ
D 
ครได้เลยนอกจากเธอ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่เธอ


ถ้าหากเธอเป็นดวงดาว ฉันจะเป็นดวงจันทร์
จะอยู่กับเธอตรงนี้ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
คนในใจยังไงก็เป็นเธอ นานแค่ไหนสัญญามีแค่เธอ
ใครเข้ามาตัวพี่ไม่อาจเผลอ
ไปรักใครได้เลยนอกจากเธอ

ก็ใจดวงนี้มันมีแค่เธอเท่านั้น
ถึงใครเข้ามาตัวฉันนี้ไม่อาจจะไปผูกพัน
ความสัมพันธ์มีแค่เธอ รอยจูบนั้นไม่อาจเบลอ
ยามจะนอนยังคงพร่ำเพ้อและคิดถึงเธอตลอดเวลา

ยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ยังคิดถึงเธอตลอดเวลา

แค่เธอบอกว่าเหงาฉันก็พร้อมจะกอด
ความรักมีให้เธอตลอด
ถึงแม้ว่าฉันนั้นไม่เคยจะบอก
แต่อยากจะพูดว่าฉันรักเธอสุดหัวใจ
จะอยู่ตรงนี้กับเธอนานๆ
จะบ่ขอสาบานหรือว่าจั่งใด๋

ถ้าหากเธอเป็นดวงดาว ฉันจะเป็นดวงจันทร์
จะอยู่กับเธอตรงนี้ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
คนในใจยังไงก็เป็นเธอ นานแค่ไหนสัญญามีแค่เธอ
ใครเข้ามาตัวพี่ไม่อาจเผลอ ไปรักใครได้เลยนอกจากเธอ

ก็ใจดวงนี้มันมีแค่เธอเท่านั้น
ถึงใครเข้ามาตัวฉันนี้ไม่อาจจะไปผูกพัน
ความสัมพันธ์มีแค่เธอ รอยจูบนั้นไม่อาจเบลอ
ยามจะนอนยังคงพร่ำเพ้อและคิดถึงเธอตลอดเวลา

เธอลองมองดาวบนฟ้าที่อยู่ด้วยกันนับพัน
นั่นคือความรักที่ฉันนั่นมีให้เธอ
คำว่ารักที่บอกไป
ฉันไม่เคยจะบอกใคร (ฉันไม่เคยจะบอกใคร)
เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ (เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ)
เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ (เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ)
เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ (เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ)
เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ (เพราะใจดวงนี้มีแค่เธอ)

ถ้าหากเธอเป็นดวงดาว ฉันจะเป็นดวงจันทร์
จะอยู่กับเธอตรงนี้ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
คนในใจยังไงก็เป็นเธอ นานแค่ไหนสัญญามีแค่เธอ
ใครเข้ามาตัวพี่ไม่อาจเผลอ ไปรักใครได้เลยนอกจากเธอ

ก็ใจดวงนี้มันมีแค่เธอเท่านั้น
ถึงใครเข้ามาตัวฉันนี้ไม่อาจจะไปผูกพัน
ความสัมพันธ์มีแค่เธอ รอยจูบนั้นไม่อาจเบลอ
ยามจะนอนยังคงพร่ำเพ้อและคิดถึงเธอตลอดเวลา

ถ้าหากเธอเป็นดวงดาว ฉันจะเป็นดวงจันทร์
จะอยู่กับเธอตรงนี้ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
คนในใจยังไงก็เป็นเธอ นานแค่ไหนสัญญามีแค่เธอ
ใครเข้ามาตัวพี่ไม่อาจเผลอ ไปรักใครได้เลยนอกจากเธอ

มิวสิควิดีโอ แค่เธอ มอส จารุภัทร x ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

เพลง แค่เธอ
ศิลปิน : มอส จารุภัทร x ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์
เรียบเรียง : ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์
Mix & Master : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องาน 092-5316331 : 0972288095
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend