หน้าแรก » มอส จารุภัทร » คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง : 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย - มอส จารุภัทร

ศิลปิน : มอส จารุภัทร

เนื้อร้อง : มอส จารุภัร

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,Bm,E,D,F#m


INTRO | A | C#m | Bm | E | A |

  บอกให้เฮานั้น
รอเฮากะรอจนมา
F#m 
ฮอดมื้อนี้
  แต่กะยังบ่มีท่
าที 
 
ว่าสิไ
F#m 
ด้คบกัน
  ได้คุยแต่อ
ยู่ในเฟส 
 
 
C#m 
  บ่เคยอัพเ
F#m 
ดทหัวใจ
 
  ย้อนว่า
Bm 
ฮัก 
 
เจ้าหล
ายเลยยอมสุอ
ย่าง

  พอได้เห็นรูปเจ้า
C#m 
  กับเขาโพสต์ใ
F#m 
นเฟสบุ๊ค
 
  คนแอบ
Bm 
ฮักเบิ่งแล้วกะจุก
 
  เห็นแล้วมัน
ทุกข์ 
 
อุกอังใจอิหลี

 
เว้ากันสี่
ปีบ่เห็นควา
C#m 
มดีของเฮา
F#m 
แน่บ้อ
 
เจ้าบ่
ฮักแล้วยังบอกให้
รอ 
 
ถ่าเจ้าได้
บ่ตั้งว่าสิบปี
 
ขั้นฮอดป่าน
นั้น 
 
ลูก
C#m 
เจ้าบ่ใหญ่แ
F#m 
ล้วตี๋
 
ถ้าบ่
ฮักกะบอกกัน
ดีๆ 
 
 
 
เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำ
นี้บ้อ

INSTRU | A | C#m | Bm E | A A7 |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

  พอได้เห็นรูปเจ้า
C#m 
  กับเขาโพสต์ใ
F#m 
นเฟสบุ๊ค
 
  คนแอบ
Bm 
ฮักเบิ่งแล้วกะจุก
 
  เห็นแล้วมัน
ทุกข์ 
 
อุกอังใจอิหลี

 
เว้ากันสี่
ปีบ่เห็นควา
C#m 
มดีของเฮา
F#m 
แน่บ้อ
 
เจ้าบ่
ฮักแล้วยังบอกให้
รอ 
 
ถ่าเจ้าได้
บ่ตั้งว่าสิบปี
 
ขั้นฮอดป่าน
นั้น 
 
ลูก
C#m 
เจ้าบ่ใหญ่แ
F#m 
ล้วตี๋
 
ถ้าบ่
ฮักกะบอกกัน
ดีๆ 
 
เว้ามาเบิ่
งตี๋

 
เว้ากันสี่
ปีบ่เห็นควา
C#m 
มดีของเฮา
F#m 
แน่บ้อ
 
เจ้าบ่
ฮักแล้วยังบอกให้
รอ 
 
ถ่าเจ้าได้
บ่ตั้งว่าสิบปี
 
ขั้นฮอดป่าน
นั้น 
 
ลูก
C#m 
เจ้าบ่ใหญ่แ
F#m 
ล้วตี๋
 
ถ้าบ่
ฮักกะบอกกัน
ดีๆ 
 
 
 
เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำ
นี้บ้อ

 
ถ้าบ่
Bm 
ฮักกะบอกเฮาดีๆ
 
ให้เป็นส่ำ
นี้บ้อ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 4ปีบ่มีความหมาย


บอกให้เฮานั้นรอเฮากะรอจนมาฮอดมื้อนี้
แต่กะยังบ่มีท่าทีว่าสิได้คบกัน
ได้คุยแต่อยู่ในเฟส บ่เคยอัพเดทหัวใจ
ย้อนว่าฮักเจ้าหลายเลยยอมสุอย่าง

* พอได้เห็นรูปเจ้า กับเขาโพสต์ในเฟสบุ๊ค
คนแอบฮักเบิ่งแล้วกะจุก เห็นแล้วมันทุกข์
อุกอังใจอิหลี

** เว้ากันสี่ปีบ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ
เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี
ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋
ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ
เว้ามาเบิ่งตี๋ เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำนี้บ้อ

( ดนตรี )

* พอได้เห็นรูปเจ้า กับเขาโพสต์ในเฟสบุ๊ค
คนแอบฮักเบิ่งแล้วกะจุก เห็นแล้วมันทุกข์
อุกอังใจอิหลี

** เว้ากันสี่ปีบ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ
เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี
ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋
ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ
เว้ามาเบิ่งตี๋

** เว้ากันสี่ปีบ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ
เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี
ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋
ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ
เว้ามาเบิ่งตี๋ เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำนี้บ้อ

ถ้าบ่ฮักกะบอกเฮาดีๆ ให้เป็นส่ำนี้บ่..

มิวสิควิดีโอเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร

เพลง 4ปีบ่มีความหมาย
ศิลปิน มอส จารุภัทร
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องาน : 092-5316331, 0972288095

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา