หน้าแรก » มอส จารุภัทร » คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย – มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง : 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย - มอส จารุภัทร

ศิลปิน : มอส จารุภัทร

เนื้อร้อง : มอส จารุภัร

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,Bm,E,D,F#m


INTRO | A | C#m | Bm | E | A |

  บอกให้เฮานั้น
รอเฮากะรอจนมา
F#m 
ฮอดมื้อนี้
  แต่กะยังบ่มีท่
าที 
 
ว่าสิไ
F#m 
ด้คบกัน
  ได้คุยแต่อ
ยู่ในเฟส 
 
 
C#m 
  บ่เคยอัพเ
F#m 
ดทหัวใจ
 
  ย้อนว่า
Bm 
ฮัก 
 
เจ้าหล
ายเลยยอมสุอ
ย่าง

  พอได้เห็นรูปเจ้า
C#m 
  กับเขาโพสต์ใ
F#m 
นเฟสบุ๊ค
 
  คนแอบ
Bm 
ฮักเบิ่งแล้วกะจุก
 
  เห็นแล้วมัน
ทุกข์ 
 
อุกอังใจอิหลี

 
เว้ากันสี่
ปีบ่เห็นควา
C#m 
มดีของเฮา
F#m 
แน่บ้อ
 
เจ้าบ่
ฮักแล้วยังบอกให้
รอ 
 
ถ่าเจ้าได้
บ่ตั้งว่าสิบปี
 
ขั้นฮอดป่าน
นั้น 
 
ลูก
C#m 
เจ้าบ่ใหญ่แ
F#m 
ล้วตี๋
 
ถ้าบ่
ฮักกะบอกกัน
ดีๆ 
 
 
 
เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำ
นี้บ้อ

INSTRU | A | C#m | Bm E | A A7 |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

  พอได้เห็นรูปเจ้า
C#m 
  กับเขาโพสต์ใ
F#m 
นเฟสบุ๊ค
 
  คนแอบ
Bm 
ฮักเบิ่งแล้วกะจุก
 
  เห็นแล้วมัน
ทุกข์ 
 
อุกอังใจอิหลี

 
เว้ากันสี่
ปีบ่เห็นควา
C#m 
มดีของเฮา
F#m 
แน่บ้อ
 
เจ้าบ่
ฮักแล้วยังบอกให้
รอ 
 
ถ่าเจ้าได้
บ่ตั้งว่าสิบปี
 
ขั้นฮอดป่าน
นั้น 
 
ลูก
C#m 
เจ้าบ่ใหญ่แ
F#m 
ล้วตี๋
 
ถ้าบ่
ฮักกะบอกกัน
ดีๆ 
 
เว้ามาเบิ่
งตี๋

 
เว้ากันสี่
ปีบ่เห็นควา
C#m 
มดีของเฮา
F#m 
แน่บ้อ
 
เจ้าบ่
ฮักแล้วยังบอกให้
รอ 
 
ถ่าเจ้าได้
บ่ตั้งว่าสิบปี
 
ขั้นฮอดป่าน
นั้น 
 
ลูก
C#m 
เจ้าบ่ใหญ่แ
F#m 
ล้วตี๋
 
ถ้าบ่
ฮักกะบอกกัน
ดีๆ 
 
 
 
เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำ
นี้บ้อ

 
ถ้าบ่
Bm 
ฮักกะบอกเฮาดีๆ
 
ให้เป็นส่ำ
นี้บ้อ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 4ปีบ่มีความหมาย


บอกให้เฮานั้นรอเฮากะรอจนมาฮอดมื้อนี้
แต่กะยังบ่มีท่าทีว่าสิได้คบกัน
ได้คุยแต่อยู่ในเฟส บ่เคยอัพเดทหัวใจ
ย้อนว่าฮักเจ้าหลายเลยยอมสุอย่าง

* พอได้เห็นรูปเจ้า กับเขาโพสต์ในเฟสบุ๊ค
คนแอบฮักเบิ่งแล้วกะจุก เห็นแล้วมันทุกข์
อุกอังใจอิหลี

** เว้ากันสี่ปีบ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ
เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี
ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋
ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ
เว้ามาเบิ่งตี๋ เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำนี้บ้อ

( ดนตรี )

* พอได้เห็นรูปเจ้า กับเขาโพสต์ในเฟสบุ๊ค
คนแอบฮักเบิ่งแล้วกะจุก เห็นแล้วมันทุกข์
อุกอังใจอิหลี

** เว้ากันสี่ปีบ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ
เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี
ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋
ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ
เว้ามาเบิ่งตี๋

** เว้ากันสี่ปีบ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ
เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี
ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋
ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ
เว้ามาเบิ่งตี๋ เว้ามาสี่ปีให้เป็นสำนี้บ้อ

ถ้าบ่ฮักกะบอกเฮาดีๆ ให้เป็นส่ำนี้บ่..

มิวสิควิดีโอเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร

เพลง 4ปีบ่มีความหมาย
ศิลปิน มอส จารุภัทร
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องาน : 092-5316331, 0972288095
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :