คอร์ดเพลง บ่ไว้ใจนาง บ่วางใจเขา มอส จารุภัทร

  
Text   


INTRO | Em D | G | Am Bm | Em |
INTRO | Am Bm | Em | Em |

 
บอกอ้ายว่าเขาแค่
Em 
หมู่ 
 
แต่
D 
อยู่ในโหมดคิด
Em 
ฮอด
 
บ่มีไม้เท้ากะส่ำคนตาบ
G 
อด 
 
แนมบ่เ
D 
ห็นแต่กะฮู้
Em 
สึกได้
 
ว่าเจ้าสิ
G 
ม่างย่างออกเส้น
Em 
ทางหลอยมีผู้
Am 
ใหม่
 
แนมส้นเห็นแต่ขี้
Bm 
ไหง่ 
 
ถึงตัวอยู่ใ
D 
กล้แต่หัวใจเ
Em 
ริ่มห่าง

 
บ่ไว้ใ
Am 
จนาง 
 
เทิงอ้ายบ่วางใจเ
G 
ขา
 
ฮอดม่องแล้วบ่
Am 
ฮักเฮา
 
เป็นย้อน
Bm 
เขาหรือว่าเจ้าเปลี่ย
Em 
นไป
 
ไว้ใจคน
G 
ผิด 
 
ว่าแม่นเลข
Em 
คณิตเจ้าเลยคิดนอ
Am 
กใจ
 
ถิ่มค
Bm 
วามไว้ใจของอ้
D 
าย 
 
โยนเข้ากอไผ่ไปวางใจกับเ
G 
ขา

 
เอาความไว้
Am 
ใจโยนถิ่มใ
Bm 
สละน้อ
Em 
อิหล่า
 
ฮักปานแ
D 
ตงแพงปานหน่ว
C 
ยตา 
 
ยังก
D 
ล้าสวมเขาให้อ้
G 
าย
 
เชื่อใจแ
Em 
ท้เด้ รออยู่รถเมย์ เจ้ากะไป
Am 
รถไฟ
 
กะ
Bm 
เลยบ่กล้าไว้
G 
ใจ 
 
แม่นฮักส่ำไ
D 
ด๋กะบ่ไว้ใ
G 
จดอก

INSTRU | Em | Am | D | G B |
INSTRU | Em | Am | D | Em |

 
บ่ไว้ใ
Am 
จนาง 
 
เทิงอ้ายบ่วางใจเ
G 
ขา
 
ฮอดม่องแล้วบ่
Am 
ฮักเฮา
 
เป็นย้อน
Bm 
เขาหรือว่าเจ้าเปลี่ย
Em 
นไป
 
ไว้ใจคน
G 
ผิด 
 
ว่าแม่นเลข
Em 
คณิตเจ้าเลยคิดนอ
Am 
กใจ
 
ถิ่มค
Bm 
วามไว้ใจของอ้
D 
าย 
 
โยนเข้ากอไผ่ไปวางใจกับเ
G 
ขา

 
เอาความไว้
Am 
ใจโยนถิ่มใ
Bm 
สละน้อ
Em 
อิหล่า
 
ฮักปานแ
D 
ตงแพงปานหน่ว
C 
ยตา 
 
ยังก
D 
ล้าสวมเขาให้อ้
G 
าย
 
เชื่อใจแ
Em 
ท้เด้ รออยู่รถเมย์ เจ้ากะไป
Am 
รถไฟ
 
กะ
Bm 
เลยบ่กล้าไว้
G 
ใจ 
 
แม่นฮักส่ำไ
D 
ด๋กะบ่ไว้ใ
G 
จดอก

 
เชื่อใจแ
Em 
ท้เด้ รออยู่รถเมย์ เจ้ากะไป
Am 
รถไฟ
 
กะ
Bm 
เลยบ่กล้าไว้
G 
ใจ 
 
แม่นฮักส่ำไ
D 
ด๋กะบ่ไว้ใ
G 
จดอก
 
แม่นฮักส่ำไ
Am 
ด๋..
D 
  กะบ่ไว้ใจดอก..

OUTRO | Em | Am | D | Em | Em |


บอกอ้ายว่าเขาแค่หมู่ แต่อยู่ในโหมดคิดฮอด
บ่มีไม้เท้ากะส่ำคนตาบอด แนมบ่เห็นแต่กะฮู้สึกได้
ว่าเจ้าสิม่างย่างออกเส้นทางหลอยมีผู้ใหม่
แนมส้นเห็นแต่ขี้ไหง่ ถึงตัวอยู่ใกล้แต่หัวใจเริ่มห่าง

บ่ไว้ใจนาง เทิงอ้ายบ่วางใจเขา
ฮอดม่องแล้วบ่ฮักเฮา
เป็นย้อนเขาหรือว่าเจ้าเปลี่ยนไป
ไว้ใจคนผิด ว่าแม่นเลขคณิตเจ้าเลยคิดนอกใจ
ถิ่มความไว้ใจของอ้าย โยนเข้ากอไผ่ไปวางใจกับเขา

เอาความไว้ใจโยนถิ่มใสละน้ออิหล่า
ฮักปานแตงแพงปานหน่วยตา ยังกล้าสวมเขาให้อ้าย
เชื่อใจแท้เด้ รออยู่รถเมย์ เจ้ากะไปรถไฟ
กะเลยบ่กล้าไว้ใจ แม่นฮักส่ำได๋กะบ่ไว้ใจดอก

ดนตรี

บ่ไว้ใจนาง เทิงอ้ายบ่วางใจเขา
ฮอดม่องแล้วบ่ฮักเฮา
เป็นย้อนเขาหรือว่าเจ้าเปลี่ยนไป
ไว้ใจคนผิด ว่าแม่นเลขคณิตเจ้าเลยคิดนอกใจ
ถิ่มความไว้ใจของอ้าย โยนเข้ากอไผ่ไปวางใจกับเขา

เอาความไว้ใจโยนถิ่มใสละน้ออิหล่า
ฮักปานแตงแพงปานหน่วยตา ยังกล้าสวมเขาให้อ้าย
เชื่อใจแท้เด้ รออยู่รถเมย์ เจ้ากะไปรถไฟ
กะเลยบ่กล้าไว้ใจ แม่นฮักส่ำได๋กะบ่ไว้ใจดอก

เชื่อใจแท้เด้ รออยู่รถเมย์ เจ้ากะไปรถไฟ
กะเลยบ่กล้าไว้ใจ แม่นฮักส่ำได๋กะบ่ไว้ใจดอก
แม่นฮักส่ำได๋.. กะบ่ไว้ใจดอก

มิวสิควิดีโอ บ่ไว้ใจนาง บ่วางใจเขา มอส จารุภัทร

เพลง : บ่ไว้ใจนาง บ่วางใจเขา (คอร์ด)
ศิลปิน : มอส จารุภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง : จิต พิณแดง
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องานศิลปิน : 092-5316331
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend