คอร์ดเพลง 1 นาที – Owen feat. P.A.P. Beatband

  
Text   

คอร์ดเพลง : 1 นาที Owen P.A.P. Beatband

คอร์ดเพลง 1 นาที - Owen P.A.P. Beatband

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Owen : 1 นาที


 
1 นาทีอ
Em 
ย่างกับวินาที
 
เธอลืม
กันง่ายจริงๆ
 
คบมาเป็นปี  
เรื่องแบบนี้
 
เธอดันใช้แ
ค่ 1 นาที

 
แค่ 1 นาทีจ
Em 
นวันนี้
 
แล้วฉันยังลืม
ไม่ได้สักที
 
แค่ 1 นาที  
แค่ 1 นาที
 
ทำเอาน้ำตา
ฉันไหลเป็นปี

 
แค่ 1 นาทีต่
Em 
อจากนี้แล้วขาดกัน
 
เธอไม่เหมือนเดิม
ทั้งพูดจาไม่อยากฟัง
 
ให้จบคืนนี้ถื
อว่ามันเป็นบาปกรรม
 
ลืมมันได้แล้ว
ก่อนฟ้าสางลับตะวัน

 
ลืมมันให้ลง
Em 
อยากจะลืมมันให้ขาด
 
ทำดีแทบตาย
แต่สุดท้ายก็ต้องจาก
 
รอยยิ้มของเธอ
มันประทับลงที่ปาก
 
สิ่งที่เริ่มทำ
ไม่ใช่บุญถือว่าบาป

 
1 นาทีอ
Em 
ย่างกับวินาที
 
เธอลืม
กันง่ายจริงๆ
 
คบมาเป็นปี  
เรื่องแบบนี้
 
เธอดันใช้แ
ค่ 1 นาที

 
แค่ 1 นาทีจ
Em 
นวันนี้
 
แล้วฉันยังลืม
ไม่ได้สักที
 
แค่ 1 นาที  
แค่ 1 นาที
 
ทำเอาน้ำตา
ฉันไหลเป็นปี

 
แค่ 1 นาทีต่
Em 
อจากนี้แล้วขาดกัน
 
เธอไม่เหมือนเดิม
ทั้งพูดจาไม่อยากฟัง
 
ให้จบคืนนี้ถื
อว่ามันเป็นบาปกรรม
 
ลืมมันได้แล้ว
ก่อนฟ้าสางลับตะวัน

 
ลืมมันให้ลง
Em 
อยากจะลืมมันให้ขาด
 
ทำดีแทบตาย
แต่สุดท้ายก็ต้องจาก
 
รอยยิ้มของเธอ
มันประทับลงที่ปาก
 
สิ่งที่เริ่มทำ
ไม่ใช่บุญถือว่าบาป


1 นาทีอย่างกับวินาที
เธอลืมกันง่ายจริงๆ
คบมาเป็นปี เรื่องแบบนี้
เธอดันใช้แค่ 1 นาที

แค่ 1 นาทีจนวันนี้
แล้วฉันยังลืมไม่ได้สักที
แค่ 1 นาที แค่ 1 นาที
ทำเอาน้ำตาฉันไหลเป็นปี

แค่ 1 นาทีต่อจากนี้แล้วขาดกัน
เธอไม่เหมือนเดิม ทั้งพูดจาไม่อยากฟัง
ให้จบคืนนี้ถือว่ามันเป็นบาปกรรม
ลืมมันได้แล้วก่อนฟ้าสางลับตะวัน

ลืมมันให้ลงอยากจะลืมมันให้ขาด
ทำดีแทบตายแต่สุดท้ายก็ต้องจาก
รอยยิ้มของเธอมันประทับลงที่ปาก
สิ่งที่เริ่มทำไม่ใช่บุญถือว่าบาป

1 นาทีอย่างกับวินาที
เธอลืมกันง่ายจริงๆ
คบมาเป็นปี เรื่องแบบนี้
เธอดันใช้แค่ 1 นาที

แค่ 1 นาทีจนวันนี้
แล้วฉันยังลืมไม่ได้สักที
แค่ 1 นาที แค่ 1 นาที
ทำเอาน้ำตาฉันไหลเป็นปี

แค่ 1 นาทีต่อจากนี้แล้วขาดกัน
เธอไม่เหมือนเดิม ทั้งพูดจาไม่อยากฟัง
ให้จบคืนนี้ถือว่ามันเป็นบาปกรรม
ลืมมันได้แล้วก่อนฟ้าสางลับตะวัน

ลืมมันให้ลงอยากจะลืมมันให้ขาด
ทำดีแทบตายแต่สุดท้ายก็ต้องจาก
รอยยิ้มของเธอมันประทับลงที่ปาก
สิ่งที่เริ่มทำไม่ใช่บุญถือว่าบาป

มิวสิควิดีโอ 1 นาที Owen P.A.P. Beatband

เพลง 1 นาที (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend