คอร์ดเพลง แสงตะวัน – ZEEMON feat. OWEN, 4FILL

  
Text   

คอร์ดเพลง : แสงตะวัน ZEEMON feat.OWEN, 4FILL

คอร์ดเพลง แสงตะวัน - ZEEMON feat.OWEN, 4FILL

เพลง : แสงตะวัน

ศิลปิน : ZEEMON feat.OWEN, 4FILL

เนื้อร้อง : ZEEMON x OWEN x 4FILL

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, D, Em, F#m, G


Tune to Eb
INTRO | D A | Bm A | G F#m | Em A |
INTRO | D A | Bm A | G F#m | Em A |

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน 
 
โอโ
A 
อวว..

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน.
A 
.. 
 
ฉันก็จะรอเธอกลับมา

D 
ฉันก็จะรอเพียงสิ่งเ
A 
ดียวแค่รอให้เธอนั้นกลับมา
Bm 
เป็นเพลงที่ฉันตั้งใจเ
A 
ขียนให้เธอได้ฟังยามหลับตา
G 
แม้มันไม่ย้อนวันเวลา 
 
 
F#m 
แต่ยังไม่ลืมที่ผ่านมา
Em 
มันคงเป็นเรื่องที่ผ่านตา 
 
 
A 
เธอเลยไม่ฟังและจากลา

D 
แม้ใครเข้ามาฉันไม่สน 
 
 
A 
แม้ใครจะทักฉันไม่มอง
Bm 
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่หน 
 
 
A 
ก็ยังเป็นเธอที่ใฝ่ปอง
G 
ฉันก็ยังรออยู่ที่เดิม 
 
 
F#m 
เพราะใจของฉันอยู่ที่
Em 
เธอ
 
แม้ไม่มีเธอคอยร่วมเ
A 
ดิน 
 
แต่ฉันให้เธอไปหมดเลย

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน.
A 
.. 
 
ฉันก็จะรอเธอกลับมา

D 
  ถ้าเธอให้รอฉันก็รอ 
 
 
A 
  ถ้าเธอให้ไปฉันก็ไป
Bm 
  แต่มีสิ่งเดียวที่อยากขอ 
 
 
A 
  คือวอนให้เธอจงกลับใจ
G 
  แต่เธอไล่ฉันให้กลับไป 
 
 
F#m 
  และเธอก็คงไม่กลับมา
Em 
  แล้วฉันคนนี้ต้องทำไง 
 
 
A 
  เพราะเธอนั้นพร้อมจะจากลา

D 
  แล้วเธอจะร้องไปเพื่ออะไร
A 
  ทั้งๆที่ใจไม่ได้ช้ำ
Bm 
  แล้วเธอจะเศร้าไปเพื่ออะไร
A 
ก็ตอนจะไปเธอไม่
G 
รั้ง..กั
F#m 
นเลย..
 
และก็
Em 
ปล่อยให้ฉันต้องเ
A 
หงา

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน.
A 
.. 
 
ฉันก็จะรอเธอกลับมา

 
ไม่ว่าจะน
D 
านนับปี 
 
หน
A 
ใดหัวใจยังอาวรณ์
Bm 
คิดถึงครั้งทีเคย
A 
มีเธอแม้ยามนอน
G 
วันนี้เธอไปกอดใคร 
 
 
F#m 
วันนี้ใครได้กอดเธอ
Em 
เพื่อนก็บอกให้พอได้แล้
A 
วนะมึง

 
ก็ได้แต่
D 
คิดแล้วก็สงสัย
 
เธอ
A 
อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไง
Bm 
แล้วในวันนี้ 
 
วั
A 
นนี้เธอจูบใคร
 
เธอลืมเรื่องร
G 
าวของเรา
 
เธอลืมเรื่อ
F#m 
งราวเมื่อวันเก่า
 
เธอทำให้
Em 
ฉันต้องเมาทุก
A 
ค่ำคืน

 
ก็อยากจะนอนหลับ
D 
ไป 
 
แล้วไม่ต้อง
A 
ฟื้น
 
อยากจะลืมเรื่อง
Bm 
ราว 
 
ที่เราสองค
A 
นเคยเดินร่วมท
G 
าง
 
แต่มันก็
F#m 
ทำไม่ได้ 
 
 
Em 
ใจมันยังคงรักเธอไม่เ
A 
คยลืมได้..

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน 
 
โอโ
A 
อวว..

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน.
A 
.. 
 
ฉันก็จะรอเธอกลับมา

D 
พอแล้วใจอย่าให้ใ
A 
ครเข้ามาและย่ำยี
Bm 
ลืมเรื่องราว 
 
ที่มีเ
A 
ธอไม่ได้เลยสักที
G 
ตอนนั้นเคยได้กอด 
 
 
F#m 
ตอนนี้ได้แค่มอง
Em 
เธอนั้นเป็นยังไงเธออยู่ตรง
A 
นั้นสบายดีไหม

 
เธอไปกับเ
D 
ขาฉันฉันได้แค่มอง
 
ยัง
A 
คิดถึงทุกภาพทุกตอน
 
ดึกป่า
Bm 
นนี้ทำไมไม่นอน 
 
ถามใจตัวเ
A 
องทำไมไม่พอ
 
ยังไม่พ
G 
ออีก.
F#m 
.. 
 
ฉันเป็นค
Em 
นผิด..ก็
A 
ได้

 
ดูแสงตะวันที่ลับ
D 
ลาทำไมตอนนี้ยังไม่ก
A 
ลับ
 
ดูแสงที่ส่องบน
Bm 
นภาทำไมตอนนี้ยังไม่ห
A 
ลับ
 
คิดถึงกันบ้างรึป่
G 
าว 
 
ฉันยังไม่ลืมเรื่อ
F#m 
งราว
 
ไม่ว่าจะนานแค่
Em 
ไหน.
A 
.. 
 
ฉันก็จะรอเธอกลับมา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แสงตะวัน


ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน โอโอวว..

ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน… ฉันก็จะรอเธอกลับมา

ฉันก็จะรอเพียงสิ่งเดียวแค่รอให้เธอนั้นกลับมา
เป็นเพลงที่ฉันตั้งใจเขียนให้เธอได้ฟังยามหลับตา
แม้มันไม่ย้อนวันเวลา แต่ยังไม่ลืมที่ผ่านมา
มันคงเป็นเรื่องที่ผ่านตา เธอเลยไม่ฟังและจากลา

แม้ใครเข้ามาฉันไม่สน แม้ใครจะทักฉันไม่มอง
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่หน ก็ยังเป็นเธอที่ใฝ่ปอง
ฉันก็ยังรออยู่ที่เดิม เพราะใจของฉันอยู่ที่เธอ
แม้ไม่มีเธอคอยร่วมเดิน แต่ฉันให้เธอไปหมดเลย

ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน… ฉันก็จะรอเธอกลับมา

ถ้าเธอให้รอฉันก็รอ ถ้าเธอให้ไปฉันก็ไป
แต่มีสิ่งเดียวที่อยากขอ คือวอนให้เธอจงกลับใจ
แต่เธอไล่ฉันให้กลับไป และเธอก็คงไม่กลับมา
แล้วฉันคนนี้ต้องทำไง เพราะเธอนั้นพร้อมจะจากลา

แล้วเธอจะร้องไปเพื่ออะไร
ทั้งๆที่ใจไม่ได้ช้ำ
แล้วเธอจะเศร้าไปเพื่ออะไร
ก็ตอนจะไปเธอไม่รั้ง..กันเลย..
และก็ปล่อยให้ฉันต้องเหงา

ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน… ฉันก็จะรอเธอกลับมา

ไม่ว่าจะนานนับปี หนใดหัวใจยังอาวรณ์
คิดถึงครั้งทีเคยมีเธอแม้ยามนอน
วันนี้เธอไปกอดใคร วันนี้ใครได้กอดเธอ
เพื่อนก็บอกให้พอได้แล้วนะมึง

ก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย
เธออยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไง
แล้วในวันนี้ วันนี้เธอจูบใคร
เธอลืมเรื่องราวของเรา
เธอลืมเรื่องราวเมื่อวันเก่า
เธอทำให้ฉันต้องเมาทุกค่ำคืน

ก็อยากจะนอนหลับไป แล้วไม่ต้องฟื้น
อยากจะลืมเรื่องราว ที่เราสองคนเคยเดินร่วมทาง
แต่มันก็ทำไม่ได้ ใจมันยังคงรักเธอไม่เคยลืมได้..

ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน โอโอวว..

ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน… ฉันก็จะรอเธอกลับมา

พอแล้วใจอย่าให้ใครเข้ามาและย่ำยี
ลืมเรื่องราว ที่มีเธอไม่ได้เลยสักที
ตอนนั้นเคยได้กอด ตอนนี้ได้แค่มอง
เธอนั้นเป็นยังไงเธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหม

เธอไปกับเขาฉันฉันได้แค่มอง
ยังคิดถึงทุกภาพทุกตอน
ดึกป่านนี้ทำไมไม่นอน ถามใจตัวเองทำไมไม่พอ
ยังไม่พออีก… ฉันเป็นคนผิด..ก็ได้

ดูแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับ
ดูแสงที่ส่องบนนภาทำไมตอนนี้ยังไม่หลับ
คิดถึงกันบ้างรึป่าว ฉันยังไม่ลืมเรื่องราว
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน… ฉันก็จะรอเธอกลับมา..

มิวสิควิดีโอเพลง แสงตะวัน ZEEMON feat.OWEN, 4FILL

เพลง แสงตะวัน
ศิลปิน ZEEMON feat.OWEN, 4FILL
LYRICS : ZEEMON x OWEN x 4FILL
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend