หน้าแรก » คณะขวัญใจ » คอร์ดเพลง รักสลักอก – คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง รักสลักอก – คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง : รักสลักอก คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง รักสลักอก - คณะขวัญใจ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Live คณะขวัญใจ : รักสลักอก


INTRO | C Dm | Em F G | ( 2 Times ) | C G |

 
เพียงแค่อยากรู้ถึงความเป็
Am 
นไป
 
ดวงใจยอดรักใ
A7 
ครกันครอบ
Dm 
ครอง
 
ใครกันลิ้มล
อง 
 
ลิ้มรสรั
กเจ้า

 
คลอเคลียหยอกเย้าเจ้านั้นไม่
Am 
ห่าง
 
เค้าคงไม่
A7 
หอมตรงแก้มนว
Dm 
ลปรางค์
 
เนื้อนางน้อ
งพี่ที่เฝ้าใ
ฝ่ฝัน

 
ใครกัน
Am 
หนอ…
 
โช
คดีเลิศล้ำ 
 
Am 
าวัลย์
 
เด็ดด
อมดอกไม้ของ
ฉัน
 
เขาเป็นใคร
กัน 
 
ฉันเองอิ
จฉา

Dm 
ใคร.. คนนั้น คนที่เธอฝั
นถึงก่อนนอน
Dm 
ตัวฉันไม่อาจถ
อน 
 
ไม่อาจถ
อน
Dm 
รัก.. สลักอก  
Em 
ภาวนา 
 
อ้อ
Am 
นวอน
 
เผื่อวั
Dm 
นไหนงามงอน.
.. 
 
จะมีใจให้
มา

 
ใจพี่สะท้านแรกเห็นใ
Am 
ฝ่หา
 
ศรัทธาเปี่ยม
A7 
ล้น หน้ามน เนื้อก
Dm 
ลอย
 
เปรียบดั่งดา
วน้อย 
 
ที่ลอยสู
งเด่น
 
จิตจำเก็บไว้นัยตาเนื้
Am 
อเย็น
 
อุราที่
A7 
ร้อน 
 
ไม่อาจซ่อ
Dm 
นเร้น
 
โฉมแม่เนื้
อเย็น… 
 
รักเจ้าเข้
าแล้ว..

INSTRU | Am A7 | Dm G | C | C7 |
INSTRU | Dm G | C G | C |

Dm 
ใคร.. คนนั้น คนที่เธอฝั
นถึงก่อนนอน
Dm 
ตัวฉันไม่อาจถ
อน 
 
ไม่อาจถ
อน
Dm 
รัก.. สลักอก  
Em 
ภาวนา 
 
อ้อ
Am 
นวอน
 
เผื่อวั
Dm 
นไหนงามงอน.
.. 
 
จะมีใจให้
มา

 
ใจพี่สะท้านแรกเห็นใ
Am 
ฝ่หา
 
ศรัทธาเปี่ยม
A7 
ล้น หน้ามน เนื้อก
Dm 
ลอย
 
เปรียบดั่งดา
วน้อย 
 
ที่ลอยสู
งเด่น
 
จิตจำเก็บไว้นัยตาเนื้
Am 
อเย็น
 
อุราที่
A7 
ร้อน 
 
ไม่อาจซ่อ
Dm 
นเร้น
 
โฉมแม่เนื้
อเย็น… 
 
รักเจ้าเข้
าแล้ว..

 
จิตจำเก็บไว้นัยตาเนื้
Am 
อเย็น
 
อุราที่
A7 
ร้อน 
 
ไม่อาจซ่อ
Dm 
นเร้น
 
โฉมแม่เนื้
อเย็น… 
 
รักเจ้าเข้
าแล้ว
Fm 
 


เพียงแค่อยากรู้ถึงความเป็นไป
ดวงใจยอดรักใครกันครอบครอง
ใครกันลิ้มลอง ลิ้มรสรักเจ้า

คลอเคลียหยอกเย้าเจ้านั้นไม่ห่าง
เค้าคงไม่หอมตรงแก้มนวลปรางค์
เนื้อนางน้องพี่ที่เฝ้าใฝ่ฝัน

ใครกันหนอ…
โชคดีเลิศล้ำ ลาวัลย์
เด็ดดอมดอกไม้ของฉัน
เขาเป็นใครกัน ฉันเองอิจฉา

ใคร.. คนนั้น คนที่เธอฝันถึงก่อนนอน
ตัวฉันไม่อาจถอน ไม่อาจถอน
รัก.. สลักอก ภาวนา อ้อนวอน
เผื่อวันไหนงามงอน… จะมีใจให้มา

ใจพี่สะท้านแรกเห็นใฝ่หา
ศรัทธาเปี่ยมล้น หน้ามน เนื้อกลอย
เปรียบดั่งดาวน้อย ที่ลอยสูงเด่น
จิตจำเก็บไว้นัยตาเนื้อเย็น
อุราที่ร้อน ไม่อาจซ่อนเร้น
โฉมแม่เนื้อเย็น… รักเจ้าเข้าแล้ว..

( ดนตรี )

ใคร.. คนนั้น คนที่เธอฝันถึงก่อนนอน
ตัวฉันไม่อาจถอน ไม่อาจถอน
รัก.. สลักอก ภาวนา อ้อนวอน
เผื่อวันไหนงามงอน… จะมีใจให้มา

ใจพี่สะท้านแรกเห็นใฝ่หา
ศรัทธาเปี่ยมล้น หน้ามน เนื้อกลอย
เปรียบดั่งดาวน้อย ที่ลอยสูงเด่น
จิตจำเก็บไว้นัยตาเนื้อเย็น
อุราที่ร้อน ไม่อาจซ่อนเร้น
โฉมแม่เนื้อเย็น… รักเจ้าเข้าแล้ว..

จิตจำเก็บไว้นัยตาเนื้อเย็น
อุราที่ร้อน ไม่อาจซ่อนเร้น
โฉมแม่เนื้อเย็น… รักเจ้าเข้าแล้ว..

มิวสิควิดีโอ รักสลักอก คณะขวัญใจ

เพลง รักสลักอก (คอร์ด)

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา