คอร์ดเพลง ไม่บอก (หยบ) วงเบบี้ดั๊ก

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่บอก (หยบ) ศิลปิน วงเบบี้ดั๊ก คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | D Em | C D | G |

 
อันที่จ
G 
ริงเธอรักใคร 
 
มันเป็นเ
Em 
รื่องของเธอ
 
ไอ้
C 
ฉันมันรักเธอ 
 
มันเป็นเ
D 
รื่องของฉัน
G 
ฉันจะสนใจเธอแม้เธอไม่
Em 
สนใจกัน
 
ได้
C 
เพทั้งเธอรักฉัน 
 
ฉันโ
D 
อเค

 
อันที่จ
G 
ริงมีความในใจที่อยากจะแ
Em 
หลงให้เธอรู้
 
แต่ก
C 
ลัวว่าจะโมโห 
 
ถ้าได้
D 
ยินคำนั้น
G 
กลัวว่าไม่มีใจไม่เคยจะ
Em 
รู้สึกกัน
 
คำ
C 
นั้นฉันเลยต้องห
D 
ยบเอา
G 
ไว้

 
จะแห
C 
ลงทีไร
D 
ติด
Bm 
ขัดทุก
Em 
ที
 
จะแห
C 
ลงทีไ
D 
รก็ใจ
G 
สั่น
 
สับ
C 
สนตัวเ
D 
องทำไม
Bm 
เป็นอย่าง
Em 
นั้น
Am 
แค่บอกรักกัน.. 
 
ทำไม่ไ
D 
ด้

 
ฉันเลยตัดสิน
G 
ใจ
 
จะไม่พูด จะไม่แ
Em 
หลงออกไป
 
หยบ
C 
ไว้ บอกไป กลัวใ
D 
จมันพรือโฉ้
G 
แต่ ไม่บอก เธอ
Em 
เองก็คงไม่รู้
 
ความ
C 
ลับ ของฉัน ที่
D 
มีในหัวใจ
G 
เป็นความสุขเล็กน้อย 
 
แค่
Em 
นี้ดีแค่ไหน
 
แค่ไม่บ
C 
อกออกไป 
 
หัวใ
D 
จก็พองโต
G 
บทสรุปแล้ว 
 
เธอไ
Em 
ม่จำเป็นต้องรู้
 
เพราะ
C 
ฉัน.. 
 
ไม่บ
D 
อก.. 
 
ฉันห
G 
ยบไว้

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G |

 
จะแห
C 
ลงทีไร
D 
ติด
Bm 
ขัดทุก
Em 
ที
 
จะแห
C 
ลงทีไ
D 
รก็ใจ
G 
สั่น
 
สับ
C 
สนตัวเ
D 
องทำไม
Bm 
เป็นอย่าง
Em 
นั้น
Am 
แค่บอกรักกัน.. 
 
ทำไม่ไ
D 
ด้

 
ฉันเลยตัดสิน
G 
ใจ
 
จะไม่พูด จะไม่แ
Em 
หลงออกไป
 
หยบ
C 
ไว้ บอกไป กลัวใ
D 
จมันพรือโฉ้
G 
แต่ ไม่บอก เธอ
Em 
เองก็คงไม่รู้
 
ความ
C 
ลับ ของฉัน ที่
D 
มีในหัวใจ
G 
เป็นความสุขเล็กน้อย 
 
แค่
Em 
นี้ดีแค่ไหน
 
แค่ไม่บ
C 
อกออกไป 
 
หัวใ
D 
จก็พองโต
G 
บทสรุปแล้ว 
 
เธอไ
Em 
ม่จำเป็นต้องรู้
 
เพราะ
C 
ฉัน.. 
 
ไม่บ
D 
อก..

 
ฉันเลยตัดสิน
G 
ใจ
 
จะไม่พูด จะไม่แ
Em 
หลงออกไป
 
หยบ
C 
ไว้ บอกไป กลัวใ
D 
จมันพรือโฉ้
G 
แต่ ไม่บอก เธอ
Em 
เองก็คงไม่รู้
 
ความ
C 
ลับ ของฉัน ที่
D 
มีในหัวใจ
G 
เป็นความสุขเล็กน้อย 
 
แค่
Em 
นี้ดีแค่ไหน
 
แค่ไม่บ
C 
อกออกไป 
 
หัวใ
D 
จก็พองโต
G 
บทสรุปแล้ว 
 
เธอไ
Em 
ม่จำเป็นต้องรู้
 
เพราะ
C 
ฉัน.. 
 
ไม่บ
D 
อก.. 
 
ฉันห
 
ยบไว้

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C |

 
ไม่บ
D 
อก.. 
 
ฉันห
G 
ยบไว้..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่บอก (หยบ)


อันที่จริงเธอรักใคร มันเป็นเรื่องของเธอ
ไอ้ฉันมันรักเธอ มันเป็นเรื่องของฉัน
ฉันจะสนใจเธอแม้เธอไม่สนใจกัน
ได้เพทั้งเธอรักฉัน ฉันโอเค

อันที่จริงมีความในใจที่อยากจะแหลงให้เธอรู้
แต่กลัวว่าจะโมโห ถ้าได้ยินคำนั้น
กลัวว่าไม่มีใจไม่เคยจะรู้สึกกัน
คำนั้นฉันเลยต้องหยบเอาไว้

จะแหลงทีไรติดขัดทุกที
จะแหลงทีไรก็ใจสั่น
สับสนตัวเองทำไมเป็นอย่างนั้น
แค่บอกรักกัน.. ทำไม่ได้

ฉันเลยตัดสินใจ
จะไม่พูด จะไม่แหลงออกไป
หยบไว้ บอกไป กลัวใจมันพรือโฉ้
แต่ ไม่บอก เธอเองก็คงไม่รู้
ความลับ ของฉัน ที่มีในหัวใจ
เป็นความสุขเล็กน้อย แค่นี้ดีแค่ไหน
แค่ไม่บอกออกไป หัวใจก็พองโต
บทสรุปแล้ว เธอไม่จำเป็นต้องรู้
เพราะฉัน.. ไม่บอก.. ฉันหยบไว้

( ดนตรี )

จะแหลงทีไรติดขัดทุกที
จะแหลงทีไรก็ใจสั่น
สับสนตัวเองทำไมเป็นอย่างนั้น
แค่บอกรักกัน.. ทำไม่ได้

ฉันเลยตัดสินใจ
จะไม่พูด จะไม่แหลงออกไป
หยบไว้ บอกไป กลัวใจมันพรือโฉ้
แต่ ไม่บอก เธอเองก็คงไม่รู้
ความลับ ของฉัน ที่มีในหัวใจ
เป็นความสุขเล็กน้อย แค่นี้ดีแค่ไหน
แค่ไม่บอกออกไป หัวใจก็พองโต
บทสรุปแล้ว เธอไม่จำเป็นต้องรู้
เพราะฉัน.. ไม่บอก..

ฉันเลยตัดสินใจ
จะไม่พูด จะไม่แหลงออกไป
หยบไว้ บอกไป กลัวใจมันพรือโฉ้
แต่ ไม่บอก เธอเองก็คงไม่รู้
ความลับ ของฉัน ที่มีในหัวใจ
เป็นความสุขเล็กน้อย แค่นี้ดีแค่ไหน
แค่ไม่บอกออกไป หัวใจก็พองโต
บทสรุปแล้ว เธอไม่จำเป็นต้องรู้
เพราะฉัน.. ไม่บอก.. ฉันหยบไว้

( ดนตรี )

ไม่บอก.. ฉันหยบไว้..

มิวสิควิดีโอ ไม่บอก (หยบ) วงเบบี้ดั๊ก

เพลง : ไม่บอก (หยบ) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน : 080-0381672,089-6469424
คอร์ดเพลง ไม่บอก (หยบ) วงเบบี้ดั๊ก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend