คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง – วงเบบี้ดั๊ก

  
Text   

คอร์ดเพลง : ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง - วงเบบี้ดั๊ก

เพลง :

ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,E,Bm,D,E


INTRO | A | C#m | F#m | E | ( 2 Times )

A 
  เป็นธรรมดาของเด็กชายๆ
C#m 
  เป็นธรรมดาของวัยรุ่นบ้านเรา
F#m 
  ถึงไม่ได้มีเหมือนเขา 
 
แต่โหม๋เ
E 
รานั้นชัดเจน

A 
  แอบชอบเธอนั้นมานานราสา
C#m 
  อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันจริงใจ
F#m 
  ถึงแม้เป็นคนหม้ายไหร 
 
แต่หัวใ
E 
จมีแต่เธอ

D 
  ถึงพี่อิเป็นส
E 
ายเขียว
 
  แต่รักเ
C#m 
ดียวนะน้อง
F#m 
เห้อ
 
  เชื่อใ
Bm 
จพี่ได้เส
E 
มอจะไม่ทำให้เสี
A 
ยใจ
D 
  ชอบเธออย่างแ
E 
รง
 
  แต่ไม่
C#m 
รู้ต้องทำยั
F#m 
งไง
 
  เ
D 
ธอคงไม่สนใ
E 
จไอ้คนอย่างเ
A 
รา

 
เธอเป็นข้าราชก
D 
าร 
 
แต่ฉันมันข้าวราดแ
E 
กง
 
เธอมีแต่ของ
C#m 
แพงๆ 
 
ฉันมีเพียงหม้อ
F#m 
ท่อม
 
วันทั้ง
D 
วันละถึงฉันอิ
E 
ต้ม 
 
แต่ฉันไม่เคยจะหลอ
A 
กใคร

 
ถึงหน้าเหมือนโ
D 
จรแต่สันดานจริง
E 
ใจ
 
ลองมารักกัน
C#m 
หม้าย 
 
ลองเปิดใจดูสั
F#m 
กที
 
ลองมา
D 
รักกับเด็กกินท่อมค
E 
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เสี
A 
ยใจ

INSTRU | D E |

A 
  ชอบเธออย่างแรงแม่แก้มแดงอิรู้หม้าย
C#m 
  ว่าหัวใจข้างซ้ายฉันมีแต่เธอ
F#m 
  คิดถึงเสมอ 
 
อยากให้เ
E 
ธอมาเป็นแฟนฉัน

A 
  เธอเป็นถึงครูแถมเป็นลูกคุณหนู
C#m 
  แต่ฉันมันอยู่ในรู 
 
ต้มแต่น้ำยีแต่ใบ
F#m 
  แต่ก็ไม่เคยหลายใจ 
 
เชื่อใ
E 
จพี่ได้เสมอ

D 
  ถึงพี่อิเป็นส
E 
ายเขียว
 
  แต่รักเ
C#m 
ดียวนะน้อง
F#m 
เห้อ
 
  เชื่อใ
Bm 
จพี่ได้เส
E 
มอจะไม่ทำให้เสี
A 
ยใจ
D 
  ชอบเธออย่างแ
E 
รง
 
  แต่ไม่
C#m 
รู้ต้องทำยั
F#m 
งไง
 
  เ
D 
ธอคงไม่สนใ
E 
จไอ้คนอย่างเ
A 
รา

 
เธอเป็นข้าราชก
D 
าร 
 
แต่ฉันมันข้าวราดแ
E 
กง
 
เธอมีแต่ของ
C#m 
แพงๆ 
 
ฉันมีเพียงหม้อ
F#m 
ท่อม
 
วันทั้ง
D 
วันละถึงฉันอิ
E 
ต้ม 
 
แต่ฉันไม่เคยจะหลอ
A 
กใคร

 
ถึงหน้าเหมือนโ
D 
จรแต่สันดานจริง
E 
ใจ
 
ลองมารักกัน
C#m 
หม้าย 
 
ลองเปิดใจดูสั
F#m 
กที
 
ลองมา
D 
รักกับเด็กกินท่อมค
E 
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เสี
A 
ยใจ

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
เธอเป็นข้าราชก
D 
าร 
 
แต่ฉันมันข้าวราดแ
E 
กง
 
เธอมีแต่ของ
C#m 
แพงๆ 
 
ฉันมีเพียงหม้อ
F#m 
ท่อม
 
วันทั้ง
D 
วันละถึงฉันอิ
E 
ต้ม 
 
แต่ฉันไม่เคยจะหลอ
A 
กใคร

 
ถึงหน้าเหมือนโ
D 
จรแต่สันดานจริง
E 
ใจ
 
ลองมารักกัน
C#m 
หม้าย 
 
ลองเปิดใจดูสั
F#m 
กที
 
ลองมา
D 
รักกับเด็กกินท่อมค
E 
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เสี
A 
ยใจ

 
ลองมา
D 
รักกับฉันคน
E 
นี้
 
จะไม่ทำเธอให้เสี
A 
ยใจ 
 
 
D 
 
E 
 
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง


เป็นธรรมดาของเด็กชายๆ
เป็นธรรมดาของวัยรุ่นบ้านเรา
ถึงไม่ได้มีเหมือนเขา แต่โหม๋เรานั้นชัดเจน

แอบชอบเธอนั้นมานานราสา
อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันจริงใจ
ถึงแม้เป็นคนหม้ายไหร แต่หัวใจมีแต่เธอ

ถึงพี่อิเป็นสายเขียว
แต่รักเดียวนะน้องเห้อ
เชื่อใจพี่ได้เสมอจะไม่ทำให้เสียใจ
ชอบเธออย่างแรง
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง
เธอคงไม่สนใจไอ้คนอย่างเรา

เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง
เธอมีแต่ของแพงๆ ฉันมีเพียงหม้อท่อม
วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร

ถึงหน้าเหมือนโจรแต่สันดานจริงใจ
ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที
ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ

( ดนตรี )

ชอบเธออย่างแรงแม่แก้มแดงอิรู้หม้าย
ว่าหัวใจข้างซ้ายฉันมีแต่เธอ
คิดถึงเสมอ อยากให้เธอมาเป็นแฟนฉัน

เธอเป็นถึงครูแถมเป็นลูกคุณหนู
แต่ฉันมันอยู่ในรู ต้มแต่น้ำยีแต่ใบ
แต่ก็ไม่เคยหลายใจ เชื่อใจพี่ได้เสมอ

ถึงพี่อิเป็นสายเขียว
แต่รักเดียวนะน้องเห้อ
เชื่อใจพี่ได้เสมอจะไม่ทำให้เสียใจ
ชอบเธออย่างแรง
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง
เธอคงไม่สนใจไอ้คนอย่างเรา

เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง
เธอมีแต่ของแพงๆ ฉันมีเพียงหม้อท่อม
วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร

ถึงหน้าเหมือนโจรแต่สันดานจริงใจ
ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที
ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ

( ดนตรี )

เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง
เธอมีแต่ของแพงๆ ฉันมีเพียงหม้อท่อม
วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร

ถึงหน้าเหมือนโจรแต่สันดานจริงใจ
ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที
ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ

ลองมารักกับฉันคนนี้
จะไม่ทำเธอให้เสียใจ

มิวสิควิดีโอ ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก

เพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง
ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน โทร 089-6469424, 080-0381672
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend