หน้าแรก » วงเบบี้ดั๊ก » คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง – วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง – วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง : ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง - วงเบบี้ดั๊ก

เพลง :

ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,E,Bm,D,E


INTRO | A | C#m | F#m | E | ( 2 Times )

  เป็นธรรมดาของเด็กชายๆ
C#m 
  เป็นธรรมดาของวัยรุ่นบ้านเรา
F#m 
  ถึงไม่ได้มีเหมือนเขา 
 
แต่โหม๋เ
รานั้นชัดเจน

  แอบชอบเธอนั้นมานานราสา
C#m 
  อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันจริงใจ
F#m 
  ถึงแม้เป็นคนหม้ายไหร 
 
แต่หัวใ
จมีแต่เธอ

  ถึงพี่อิเป็นส
ายเขียว
 
  แต่รักเ
C#m 
ดียวนะน้อง
F#m 
เห้อ
 
  เชื่อใ
Bm 
จพี่ได้เส
มอจะไม่ทำให้เสี
ยใจ
  ชอบเธออย่างแ
รง
 
  แต่ไม่
C#m 
รู้ต้องทำยั
F#m 
งไง
 
  เ
ธอคงไม่สนใ
จไอ้คนอย่างเ
รา

 
เธอเป็นข้าราชก
าร 
 
แต่ฉันมันข้าวราดแ
กง
 
เธอมีแต่ของ
C#m 
แพงๆ 
 
ฉันมีเพียงหม้อ
F#m 
ท่อม
 
วันทั้ง
วันละถึงฉันอิ
ต้ม 
 
แต่ฉันไม่เคยจะหลอ
กใคร

 
ถึงหน้าเหมือนโ
จรแต่สันดานจริง
ใจ
 
ลองมารักกัน
C#m 
หม้าย 
 
ลองเปิดใจดูสั
F#m 
กที
 
ลองมา
รักกับเด็กกินท่อมค
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เสี
ยใจ

INSTRU | D E |

  ชอบเธออย่างแรงแม่แก้มแดงอิรู้หม้าย
C#m 
  ว่าหัวใจข้างซ้ายฉันมีแต่เธอ
F#m 
  คิดถึงเสมอ 
 
อยากให้เ
ธอมาเป็นแฟนฉัน

  เธอเป็นถึงครูแถมเป็นลูกคุณหนู
C#m 
  แต่ฉันมันอยู่ในรู 
 
ต้มแต่น้ำยีแต่ใบ
F#m 
  แต่ก็ไม่เคยหลายใจ 
 
เชื่อใ
จพี่ได้เสมอ

  ถึงพี่อิเป็นส
ายเขียว
 
  แต่รักเ
C#m 
ดียวนะน้อง
F#m 
เห้อ
 
  เชื่อใ
Bm 
จพี่ได้เส
มอจะไม่ทำให้เสี
ยใจ
  ชอบเธออย่างแ
รง
 
  แต่ไม่
C#m 
รู้ต้องทำยั
F#m 
งไง
 
  เ
ธอคงไม่สนใ
จไอ้คนอย่างเ
รา

 
เธอเป็นข้าราชก
าร 
 
แต่ฉันมันข้าวราดแ
กง
 
เธอมีแต่ของ
C#m 
แพงๆ 
 
ฉันมีเพียงหม้อ
F#m 
ท่อม
 
วันทั้ง
วันละถึงฉันอิ
ต้ม 
 
แต่ฉันไม่เคยจะหลอ
กใคร

 
ถึงหน้าเหมือนโ
จรแต่สันดานจริง
ใจ
 
ลองมารักกัน
C#m 
หม้าย 
 
ลองเปิดใจดูสั
F#m 
กที
 
ลองมา
รักกับเด็กกินท่อมค
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เสี
ยใจ

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
เธอเป็นข้าราชก
าร 
 
แต่ฉันมันข้าวราดแ
กง
 
เธอมีแต่ของ
C#m 
แพงๆ 
 
ฉันมีเพียงหม้อ
F#m 
ท่อม
 
วันทั้ง
วันละถึงฉันอิ
ต้ม 
 
แต่ฉันไม่เคยจะหลอ
กใคร

 
ถึงหน้าเหมือนโ
จรแต่สันดานจริง
ใจ
 
ลองมารักกัน
C#m 
หม้าย 
 
ลองเปิดใจดูสั
F#m 
กที
 
ลองมา
รักกับเด็กกินท่อมค
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เสี
ยใจ

 
ลองมา
รักกับฉันคน
นี้
 
จะไม่ทำเธอให้เสี
ยใจ 
 
 
 
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง


เป็นธรรมดาของเด็กชายๆ
เป็นธรรมดาของวัยรุ่นบ้านเรา
ถึงไม่ได้มีเหมือนเขา แต่โหม๋เรานั้นชัดเจน

แอบชอบเธอนั้นมานานราสา
อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันจริงใจ
ถึงแม้เป็นคนหม้ายไหร แต่หัวใจมีแต่เธอ

ถึงพี่อิเป็นสายเขียว
แต่รักเดียวนะน้องเห้อ
เชื่อใจพี่ได้เสมอจะไม่ทำให้เสียใจ
ชอบเธออย่างแรง
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง
เธอคงไม่สนใจไอ้คนอย่างเรา

เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง
เธอมีแต่ของแพงๆ ฉันมีเพียงหม้อท่อม
วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร

ถึงหน้าเหมือนโจรแต่สันดานจริงใจ
ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที
ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ

( ดนตรี )

ชอบเธออย่างแรงแม่แก้มแดงอิรู้หม้าย
ว่าหัวใจข้างซ้ายฉันมีแต่เธอ
คิดถึงเสมอ อยากให้เธอมาเป็นแฟนฉัน

เธอเป็นถึงครูแถมเป็นลูกคุณหนู
แต่ฉันมันอยู่ในรู ต้มแต่น้ำยีแต่ใบ
แต่ก็ไม่เคยหลายใจ เชื่อใจพี่ได้เสมอ

ถึงพี่อิเป็นสายเขียว
แต่รักเดียวนะน้องเห้อ
เชื่อใจพี่ได้เสมอจะไม่ทำให้เสียใจ
ชอบเธออย่างแรง
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง
เธอคงไม่สนใจไอ้คนอย่างเรา

เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง
เธอมีแต่ของแพงๆ ฉันมีเพียงหม้อท่อม
วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร

ถึงหน้าเหมือนโจรแต่สันดานจริงใจ
ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที
ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ

( ดนตรี )

เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง
เธอมีแต่ของแพงๆ ฉันมีเพียงหม้อท่อม
วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร

ถึงหน้าเหมือนโจรแต่สันดานจริงใจ
ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที
ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ

ลองมารักกับฉันคนนี้
จะไม่ทำเธอให้เสียใจ

มิวสิควิดีโอ ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก

เพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง
ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน โทร 089-6469424, 080-0381672

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา