คอร์ดเพลง ให้ดาวช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอให้หายดี themoonwillalwaysbewithme x Image Suthita

  
Text   
คอร์ดเพลง ให้ดาวช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอให้หายดี ศิลปิน themoonwillalwaysbewithme x Image Suthita คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

Eb 
  ให้เธอลองจินต
Bb/D 
นาถึงฟ้ากว้าง
Cm 
ใหญ่
 
  ยังมีดาวนับ
Gm 
ล้านมากมายเท่าไ
Ab 
หร่
 
  ที่คงประดับท้อง
Gm 
ฟ้าให้เธอได้มองและ
Fm 
รู้ว่ายังมี
Bb 
สิ่งใด
Eb 
  ที่ยังส่งปร
Bb/D 
ะกายถึงเธอเมื่อ
Cm 
ตอน
 
  ยามที่แตก
Gm 
สลายหัวใจไหว
Ab 
อ่อน
 
  วอนให้ลมช่วย
Gm 
พัดและพา
 
  คืนอันเหน็บ
Fm 
หนาวหัวใจของเ
Bb 
ธอให้หายดี

Eb 
  เมื่อดวงตะวันจะลับ
Bb/D 
แลลงไศล
Cm 
  และใจของเธอที่รัก
Gm 
แตกแหลกสลาย
 
  
Ab 
ถ้าอยู่ตรงนั้นไม่
Gm 
ปลอดภัย
 
  มา
Fm 
หลบในใจฉันได้
Bb 
นะเธอ

Eb 
  ในคืนและค่ำในยามที่
Bb/D 
เธอไม่มีใคร
Cm 
  มองมาทางขวาจะคอยมอง
Gm 
ตาของเธอให้ผ่อนคลาย
Ab 
  ฉันจะอยู่ตรงนี้ 
 
 
Gm 
  และไม่ว่าจะนานแค่ไหน
Bb 
  จนกว่าดาวจะหายลับไปจากฟ้าหลับตาเถอะนะคนดี

Eb 
  ให้เธอลองจินต
Bb/D 
นาถึงฟ้ากว้าง
Cm 
ใหญ่
 
  ยังมีดาวนับ
Gm 
ล้านมากมายเท่าไ
Ab 
หร่
 
  ที่คงประดับท้อง
Gm 
ฟ้าให้เธอได้มองและ
Fm 
รู้ว่ายังมี
Bb 
สิ่งใด
Eb 
  ที่ยังส่งปร
Bb/D 
ะกายถึงเธอเมื่อ
Cm 
ตอน
 
  ยามที่แตก
Gm 
สลายหัวใจไหว
Ab 
อ่อน
 
  วอนให้ลมช่วย
Gm 
พัดและพา
 
  คืนอันเหน็บ
Fm 
หนาวหัวใจของเ
Bb 
ธอให้หายดี

 
อ๊ะ
Eb 
อาย.. 
 
หากว่าเธอต้อง
Bb/D 
ช้ำที่โดนใครทำร้า
Cm 
ยมา
 
อยากให้เธอได้
Gm 
ทิ้งละวางมันลงสัก
Ab 
ครา
 
ปล่อยให้เรื่องที่
Gm 
ร้าย ๆ ปล่อยให้มันเป็นเ
Fm 
พียงมวลลม
 
พัดผ่านให้ใ
Bb 
จระทมและผ่านไป

Eb 
  แม้ว่า..
Bb/D 
ในตอนนี้ยังทรมาน
Cm 
  แม้ว่า..
Gm 
มันจะยังทำใจไม่ไหว
Ab 
  ยังคงมีฉันอยู่ตรงนี้ 
 
 
Gm 
  และจะไม่เดินจากไปไหน
Fm 
  อย่างน้อยให้เธ
Bb 
อได้อุ่นใจ

 
และ
Eb 
ก่อนที่สีของ
Bb/D 
ฟ้าจะสว่าง 
 
 
Cm 
 
ให้เธอลองมองไ
Gm 
ปที่หน้าต่าง
Ab 
ยังคงมีดาวอยู่ตรงนั้น 
 
เหมือนที่
Gm 
เธอนั้นก็ยังคงมีฉัน
 
และ
Fm 
ฟ้าที่ดูมืดเท่าไร 
 
แต่
Bb 
ยังไม่มิดถึงหัวใจ

Eb 
  ในคืนและค่ำในยามที่
Bb/D 
เธอไม่มีใคร
Cm 
  มองมาทางขวาจะคอยมอง
Gm 
ตาของเธอให้ผ่อนคลาย
Ab 
  ฉันจะอยู่ตรงนี้ 
 
 
Gm 
  และไม่ว่าจะนานแค่ไหน
Fm 
  จนกว่าดาวจะหายลับ
Bb 
ไปจากฟ้าหลับตาเถอะนะคนดี

Eb 
  ให้เธอลองจินต
Bb/D 
นาถึงฟ้ากว้าง
Cm 
ใหญ่
 
  ยังมีดาวนับ
Gm 
ล้านมากมายเท่าไ
Ab 
หร่
 
  ที่คงประดับท้อง
Gm 
ฟ้าให้เธอได้มองและ
Fm 
รู้ว่ายังมี
Bb 
สิ่งใด
Eb 
  ที่ยังส่งปร
Bb/D 
ะกายถึงเธอเมื่อ
Cm 
ตอน
 
  ยามที่แตก
Gm 
สลายหัวใจไหว
Ab 
อ่อน
 
  วอนให้ลมช่วย
Gm 
พัดและพา
 
  คืนอันเหน็บ
Fm 
หนาวหัวใจของเ
Bb 
ธอให้หายดี

Eb 
  ให้เธอลองจินต
Bb/D 
นาถึงฟ้ากว้าง
Cm 
ใหญ่
 
  ยังมีดาวนับ
Gm 
ล้านมากมายเท่าไ
Ab 
หร่
 
  ที่คงประดับท้อง
Gm 
ฟ้าให้เธอได้มองและ
Fm 
รู้ว่ายังมี
Bb 
สิ่งใด
Eb 
  ที่ยังส่งปร
Bb/D 
ะกายถึงเธอเมื่อ
Cm 
ตอน
 
  ยามที่แตก
Gm 
สลายหัวใจไหว
Ab 
อ่อน
 
  วอนให้ลมช่วย
Gm 
พัดและพา
 
  คืนอันเหน็บ
Fm 
หนาวหัวใจของเ
Bb 
ธอให้หายดี..
Eb 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ให้ดาวช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอให้หายดี


ให้เธอลองจินตนาถึงฟ้ากว้างใหญ่
ยังมีดาวนับล้านมากมายเท่าไหร่
ที่คงประดับท้องฟ้าให้เธอได้มองและรู้ว่ายังมีสิ่งใด

ที่ยังส่งประกายถึงเธอเมื่อตอน
ยามที่แตกสลายหัวใจไหวอ่อน
วอนให้ลมช่วยพัดและพา
คืนอันเหน็บหนาวหัวใจของเธอให้หายดี

เมื่อดวงตะวันจะลับแลลงไศล
และใจของเธอที่รักแตกแหลกสลาย
ถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ปลอดภัย มาหลบในใจฉันได้นะเธอ

ในคืนและค่ำในยามที่เธอไม่มีใคร
มองมาทางขวาจะคอยมองตาของเธอให้ผ่อนคลาย
ฉันจะอยู่ตรงนี้ และไม่ว่าจะนานแค่ไหน
จนกว่าดาวจะหายลับไปจากฟ้าหลับตาเถอะนะคนดี

ให้เธอลองจินตนาถึงฟ้ากว้างใหญ่
ยังมีดาวนับล้านมากมายเท่าไหร่
ที่คงประดับท้องฟ้าให้เธอได้มองและรู้ว่ายังมีสิ่งใด

ที่ยังส่งประกายถึงเธอเมื่อตอน
ยามที่แตกสลายหัวใจไหวอ่อน
วอนให้ลมช่วยพัดและพา
คืนอันเหน็บหนาวหัวใจของเธอให้หายดี

หากว่าเธอต้องช้ำที่โดนใครทำร้ายมา
อยากให้เธอได้ทิ้งละวางมันลงสักครา
ปล่อยให้เรื่องที่ร้าย ๆ ปล่อยให้มันเป็นเพียงมวลลม
พัดผ่านให้ใจระทมและผ่านไป
แม้ว่าในตอนนี้ยังทรมาน แม้ว่ามันจะยังทำใจไม่ไหว
ยังคงมีฉันอยู่ตรงนี้ และจะไม่เดินจากไปไหน
อย่างน้อยให้เธอได้อุ่นใจ

และก่อนที่สีของฟ้าจะสว่าง
ให้เธอลองมองไปที่หน้าต่าง
ยังคงมีดาวอยู่ตรงนั้น เหมือนที่เธอนั้นก็ยังคงมีฉัน
และฟ้าที่ดูมืดเท่าไร แต่ยังไม่มิดถึงหัวใจ

ในคืนและค่ำในยามที่เธอไม่มีใคร
มองมาทางขวาจะคอยมองตาของเธอให้ผ่อนคลาย
ฉันจะอยู่ตรงนี้ และไม่ว่าจะนานแค่ไหน
จนกว่าดาวจะหายลับไปจากฟ้าหลับตาเถอะนะคนดี

ให้เธอลองจินตนาถึงฟ้ากว้างใหญ่
ยังมีดาวนับล้านมากมายเท่าไหร่
ที่คงประดับท้องฟ้าให้เธอได้มองและรู้ว่ายังมีสิ่งใด

ที่ยังส่งประกายถึงเธอเมื่อตอน
ยามที่แตกสลายหัวใจไหวอ่อน
วอนให้ลมช่วยพัดและพา
คืนอันเหน็บหนาวหัวใจของเธอให้หายดี

ให้เธอลองจินตนาถึงฟ้ากว้างใหญ่
ยังมีดาวนับล้านมากมายเท่าไหร่
ที่คงประดับท้องฟ้าให้เธอได้มองและรู้ว่ายังมีสิ่งใด

ที่ยังส่งประกายถึงเธอเมื่อตอน
ยามที่แตกสลายหัวใจไหวอ่อน
วอนให้ลมช่วยพัดและพา
คืนอันเหน็บหนาวหัวใจของเธอให้หายดี

มิวสิควิดีโอ ให้ดาวช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอให้หายดี themoonwillalwaysbewithme

เพลง : ให้ดาวช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอให้หายดี (คอร์ด)
ศิลปิน : themoonwillalwaysbewithme
เนื้อร้อง/ทำนอง : themoonwillalwaysbewithme
เรียบเรียง : themoonwillalwaysbewithme
Vocals: themoonwillalwaysbewithme, Image Suthita
คอร์ดเพลง ให้ดาวช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอให้หายดี themoonwillalwaysbewithme
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend