คอร์ดเพลง เรามันลูกท่อง วงเบบี้ดั๊ก

  
Text   


INTRO | Am | Em | Am D | G |
INTRO | C | Em | Am D | G |
INTRO | C D | G | Am D | G |

 
อาจดูไม่
Am 
ขาว ไม่หล่อ ไม่ใส เหมือนเด็กใน
Em 
เมือง
 
หน้าดูเ
Am 
ถื่อนๆ 
 
แต่ใ
D 
จพวกเรารักจ
G 
ริง

 
หลงรักสา
C 
วไหน 
 
สาวเ
D 
ห้อรักแล้วไม่
G 
ทิ้ง
 
ไม่หลอก ไม่
Am 
กลิ้ง 
 
ไม่ทิ้งให้ต้องเสียใ
D 

Bm 
หาก..มีใครสัก
Em 
คนหนึ่ง..
 
จะสัญ
C 
ญา 
 
จะดูแลอย่าง
D 
ดี..

 
แต่มีแค่หัวใ
C 
จแล้วสาวคนไ
D 
หน จะแคร์ จะ
G 
สน
 
ไอ้เรามันลูกท่
C 
องไม่มีเงินท
D 
องมากองอย่างเ
G 
ขา
 
ต้องทนเ
Am 
ดียวดาย 
 
บางทีก็ได้แต่
Bm 
นั่งเหงา
 
อยากมีเ
Am 
หมือนเพื่อน 
 
มีแฟนเหมือนกับ
Bm 
เขา
 
แต่ลูกท่องอย่า
Am 
งเรา 
 
สาวไ
D 
หนจะมาส
G 
นใจ

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | Am | Bm | Am | Bm |
INSTRU | Am D | G |

Bm 
หาก..มีใครสัก
Em 
คนหนึ่ง..
 
จะสัญ
C 
ญา 
 
จะดูแลอย่าง
D 
ดี..

 
แต่มีแค่หัวใ
C 
จแล้วสาวคนไ
D 
หน จะแคร์ จะ
G 
สน
 
ไอเรามันลูกท่
C 
องไม่มีเงินท
D 
องมากองอย่างเ
G 
ขา
 
ต้องทนเ
Am 
ดียวดาย 
 
บางทีก็ได้แต่
Bm 
นั่งเหงา
 
อยากมีเ
Am 
หมือนเพื่อน 
 
มีแฟนเหมือนกับ
Bm 
เขา
 
แต่ลูกท่องอย่า
Am 
งเรา 
 
สาวไ
D 
หนจะมาส
G 
นใจ

 
แต่มีแค่หัวใ
C 
จแล้วสาวคนไ
D 
หน จะแคร์ จะ
G 
สน
 
ไอเรามันลูกท่
C 
องไม่มีเงินท
D 
องมากองอย่างเ
G 
ขา
 
ต้องทนเ
Am 
ดียวดาย 
 
บางทีก็ได้แต่
Bm 
นั่งเหงา
 
อยากมีเ
Am 
หมือนเพื่อน 
 
มีแฟนเหมือนกับ
Bm 
เขา
 
แต่ลูกท่องอย่า
Am 
งเรา 
 
สาวไ
D 
หนจะมาส
G 
นใจ

 
ก็ลูกท่องอย่าง
Dm 
เรา 
 
สาวไ
D 
หนจะมาส
G 
นใจ

OUTRO | C | Em | Am D | G |


อาจดูไม่ขาว ไม่หล่อ ไม่ใส เหมือนเด็กในเมือง
หน้าดูเถื่อนๆ แต่ใจพวกเรารักจริง

หลงรักสาวไหน สาวเห้อรักแล้วไม่ทิ้ง
ไม่หลอก ไม่กลิ้ง ไม่ทิ้งให้ต้องเสียใจ

หาก..มีใครสักคนหนึ่ง..
จะสัญญา จะดูแลอย่างดี..

แต่มีแค่หัวใจแล้วสาวคนไหน จะแคร์ จะสน
ไอ้เรามันลูกท่องไม่มีเงินทองมากองอย่างเขา
ต้องทนเดียวดาย บางทีก็ได้แต่นั่งเหงา
อยากมีเหมือนเพื่อน มีแฟนเหมือนกับเขา
แต่ลูกท่องอย่างเรา สาวไหนจะมาสนใจ

( ดนตรี )

หาก..มีใครสักคนหนึ่ง..
จะสัญญา จะดูแลอย่างดี..

แต่มีแค่หัวใจแล้วสาวคนไหน จะแคร์ จะสน
ไอเรามันลูกท่องไม่มีเงินทองมากองอย่างเขา
ต้องทนเดียวดาย บางทีก็ได้แต่นั่งเหงา
อยากมีเหมือนเพื่อน มีแฟนเหมือนกับเขา
แต่ลูกท่องอย่างเรา สาวไหนจะมาสนใจ

แต่มีแค่หัวใจแล้วสาวคนไหน จะแคร์ จะสน
ไอเรามันลูกท่องไม่มีเงินทองมากองอย่างเขา
ต้องทนเดียวดาย บางทีก็ได้แต่นั่งเหงา
อยากมีเหมือนเพื่อน มีแฟนเหมือนกับเขา
แต่ลูกท่องอย่างเรา สาวไหนจะมาสนใจ

ก็ลูกท่องอย่างเรา สาวไหนจะมาสนใจ

มิวสิควิดีโอ เรามันลูกท่อง วงเบบี้ดั๊ก

เพลง : เรามันลูกท่อง
ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก
เนื้อร้อง/ทำนอง : จิรายุ เกตตะพันธุ์ (ยุ วงเบบี้ดั๊ก)
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท (PG Melody)
ติดต่องานศิลปิน : 089-6469424, 080-0381672
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend