คอร์ดเพลง สะใภ้แม่ วงเบบี้ดั๊ก x บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   

คอร์ดเพลง : สะใภ้แม่ วงเบบี้ดั๊ก x บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง สะใภ้แม่ วงเบบี้ดั๊ก x บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง :

ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก x บ.เบิ้ล สามร้อย

เสียงเพลงจากสหายเลงใบจาก

คอร์ดทั้งหมด : C,G,F,Em,Dm,Am


INTRO | C | C | G | G |

 
จะขายสวนยางสว
F 
นปาล์ม 
 
เพื่อไปสู่ขอ
Em 
เธอ
 
แล้วบอกแม่เ
F 
ห้อ 
 
คน
G 
นี้ลูกสะใ
C 
ภ้..

INSTRU | F | Em | F G | G | C | G |

C 
ใจ 
 
มีอา
Am 
การพองโต
 
รักแ
F 
รกพบโส้ 
 
บายใ
G 
จอย่างแรง
 
เมื่อไ
C 
ด้คุย 
 
เมื่อไ
Am 
ด้แหลง
 
โลก
F 
นี้มันเป็นสีชม
G 
พู

 
F 
ก้มเธอ 
 
ลอยอยู่
Em 
ตรงหน้า
 
ปาก
F 
ตาเอว
G 
องทรง
C 
มือ
 
แต่ข้างใ
F 
น 
 
ไม่
Em 
รู้อยู่
Am 
พรือ
 
ล่างสะ
Dm 
ดื้อ 
 
มีใครแล้ว
G 
ยัง

 
จะขายสวนยางสว
F 
นปาล์ม 
 
เพื่อไปสู่ขอ
Em 
เธอ
 
แล้วบอกแม่เ
F 
ห้อ 
 
คน
G 
นี้ลูกสะใ
C 
ภ้
 
ไก่ชนวัวชนเพื่
F 
อนเห้อ 
 
ขายก่อนค่อยหา
Em 
อื่นได้
 
แต่ว่าคนที่
Dm 
ใช่
G 
   หาที่ไหนให้ได้เหมือ
C 
นเธอ 
 
 
G 

 
จะขายสวนยางสว
F 
นปาล์ม 
 
เพื่อไปสู่ขอ
Em 
เธอ
 
แล้วบอกแม่เ
F 
ห้อ 
 
คน
G 
นี้ลูกสะใ
C 
ภ้
 
ไก่ชนวัวชนเพื่
F 
อนเห้อ 
 
ขายก่อนค่อยหา
Em 
อื่นได้
 
แต่ว่าคนที่
Dm 
ใช่
G 
   หาที่ไหนให้ได้เหมือ
C 
นเธอ

 
F 
ายไม่ขาย 
 
 
Em 
รักไม่รัก
 
ให้
Dm 
บอก 
 
อย่าห
G 
ลอกกินหนุมเ
C 
สีย 
 
 
G 

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | F | Em | Dm G | C | G |

 
F 
ก้มเธอ 
 
ลอยอยู่
Em 
ตรงหน้า
 
ปาก
F 
ตาเอว
G 
องทรง
C 
มือ
 
แต่ข้างใ
F 
น 
 
ไม่
Em 
รู้อยู่
Am 
พรือ
 
ล่างสะ
Dm 
ดื้อ 
 
มีใครแล้ว
G 
ยัง

 
จะขายสวนยางสว
F 
นปาล์ม 
 
เพื่อไปสู่ขอ
Em 
เธอ
 
แล้วบอกแม่เ
F 
ห้อ 
 
คน
G 
นี้ลูกสะใ
C 
ภ้
 
ไก่ชนวัวชนเพื่
F 
อนเห้อ 
 
ขายก่อนค่อยหา
Em 
อื่นได้
 
แต่ว่าคนที่
Dm 
ใช่
G 
   หาที่ไหนให้ได้เหมือ
C 
นเธอ

 
F 
ายไม่ขาย 
 
 
Em 
รักไม่รัก
 
ให้
Dm 
บอก 
 
อย่าห
G 
ลอกกินหนุม
C 
ฟรี 
 
 
G 

 
จะขายสวนยางสว
F 
นปาล์ม 
 
เพื่อไปสู่ขอ
Em 
เธอ
 
แล้วบอกแม่เ
F 
ห้อ 
 
คน
G 
นี้ลูกสะใ
C 
ภ้
 
ไก่ชนวัวชนเพื่
F 
อนเห้อ 
 
ขายก่อนค่อยหา
Em 
อื่นได้
 
แต่คนที่
Dm 
ใช่
G 
   หาที่ไหนให้ได้เหมือ
C 
นเธอ

 
แต่คนที่
Dm 
ใช่
G 
   หาที่ไหนให้ได้เหมือ
C 
นเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สะใภ้แม่


จะขายสวนยางสวนปาล์ม เพื่อไปสู่ขอเธอ
แล้วบอกแม่เห้อ คนนี้ลูกสะใภ้

( ดนตรี )

ใจ มีอาการพองโต
รักแรกพบโส้ บายใจอย่างแรง
เมื่อได้คุย เมื่อได้แหลง
โลกนี้มันเป็นสีชมพู

แก้มเธอ ลอยอยู่ตรงหน้า
ปากตาเอวองทรงมือ
แต่ข้างใน ไม่รู้อยู่พรือ
ล่างสะดื้อ มีใครแล้วยัง

จะขายสวนยางสวนปาล์ม เพื่อไปสู่ขอเธอ
แล้วบอกแม่เห้อ คนนี้ลูกสะใภ้
ไก่ชนวัวชนเพื่อนเห้อ ขายก่อนค่อยหาอื่นได้
แต่ว่าคนที่ใช่ หาที่ไหนให้ได้เหมือนเธอ

จะขายสวนยางสวนปาล์ม เพื่อไปสู่ขอเธอ
แล้วบอกแม่เห้อ คนนี้ลูกสะใภ้
ไก่ชนวัวชนเพื่อนเห้อ ขายก่อนค่อยหาอื่นได้
แต่ว่าคนที่ใช่ หาที่ไหนให้ได้เหมือนเธอ

ขายไม่ขาย รักไม่รัก
ให้บอก อย่าหลอกกินหนุมเสีย

( ดนตรี )

แก้มเธอ ลอยอยู่ตรงหน้า
ปากตาเอวองทรงมือ
แต่ข้างใน ไม่รู้อยู่พรือ
ล่างสะดื้อ มีใครแล้วยัง

จะขายสวนยางสวนปาล์ม เพื่อไปสู่ขอเธอ
แล้วบอกแม่เห้อ คนนี้ลูกสะใภ้
ไก่ชนวัวชนเพื่อนเห้อ ขายก่อนค่อยหาอื่นได้
แต่ว่าคนที่ใช่ หาที่ไหนให้ได้เหมือนเธอ

ขายไม่ขาย รักไม่รัก
ให้บอก อย่าหลอกกินหนุมฟรี

จะขายสวนยางสวนปาล์ม เพื่อไปสู่ขอเธอ
แล้วบอกแม่เห้อ คนนี้ลูกสะใภ้
ไก่ชนวัวชนเพื่อนเห้อ ขายก่อนค่อยหาอื่นได้
แต่คนที่ใช่ หาที่ไหนให้ได้เหมือนเธอ

แต่คนที่ใช่ หาที่ไหนให้ได้เหมือนเธอ..

มิวสิควิดีโอ สะใภ้แม่ วงเบบี้ดั๊ก x บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง สะใภ้แม่
ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก x บ.เบิ้ล สามร้อย
ติดต่องาน โทร.089-6469424,080-0381672
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend