คอร์ดเพลง สุดที่รัก วงเบบี้ดั๊ก

  
Text   
คอร์ดเพลง สุดที่รัก ศิลปิน วงเบบี้ดั๊ก คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A C#m F#m D Bm E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | Asus4 A E |
INTRO | A C#m | F#m C#m |
INTRO | D C#m | Bm E | A | E |

A 
มีแฟนแล้ว 
 
ฉัน
C#m 
มีเธอแล้ว
 
รักเ
D 
ธอคนเดียวทั้งใ
E 
A 
และฉันจะรัก 
 
เพียง
C#m 
เธอตลอดไป
 
ไม่ยอมให้ใ
D 
ครมาพรากเธอไปจ
E 
ากฉัน..

A 
หมดทั้งใจ 
 
มีแค่
C#m 
เธอคนนี้
 
ต่อให้น
D 
านเป็นปี 
 
จะไม่มี
E 
วันเปลี่ยนแปลง
A 
คำว่ารัก 
 
ฉันไม่
C#m 
เคยเสแสร้ง
 
รักอย่างแ
D 
รงรักเธอคนเ
E 
ดียว 
 
ตลอดไ
A 
ป..

 
สา
Bm 
บานให้ฟ้าผ่าตาย
 
ถ้า
C#m 
ฉันนอกใจไปรักใ
F#m 
ครคนอื่น
 
จะไม่ทำเ
D 
ธอเจ็บช้ำกล้ำเกิน
 
ไม่ทำให้เธอเ
E 
สียใจ..

 
สัญญาจะมีแต่เ
A 
ธอ 
 
จะรักเธอคนเ
C#m 
ดียว
 
จะไม่ไปยุ่งเ
F#m 
กี่ยว 
 
เรื่องที่ทำให้เธอเ
C#m 
สียใจ
D 
ขอรักเธอคนนี้ไป
C#m 
จนวันตาย 
 
 
Cm 
 
ทั้ง
Bm 
หัวใจฉันมีแต่เ
E 
ธอ

 
จะดูแ
A 
ลรักษาหัวใ
E 
จเธอไว้อย่างดี
 
จะไม่
F#m 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำ
C#m 
ตา
 
จากใ
D 
จของฉันคนนี้
C#m 
ขอสัญญา
 
จะ
Bm 
รักเธอตลอดไ
E 
ปนะสุดที่
A 
รัก 
 
 
E 

A 
คนสุดท้ายของ
C#m 
หัวใจ
 
มีไ
D 
ว้ให้เพียงแค่เ
E 
ธอ
A 
จะขอรักเพียง
C#m 
เธอเสมอ
 
ไม่ว่า
D 
ฉันจะได้เจอกับใ
E 
คร
 
ไม่นอกใ
A 
จเธอ.. 
 
 
E 

INSTRU | A C#m | F#m C#m |
INSTRU | D C#m Cm | Bm E |
INSTRU | A E | F#m C#m |
INSTRU | D C#m | Bm E | A |

 
สา
Bm 
บานให้ฟ้าผ่าตาย
 
ถ้า
C#m 
ฉันนอกใจไปรักใ
F#m 
ครคนอื่น
 
จะไม่ทำเ
D 
ธอเจ็บช้ำกล้ำเกิน
 
ไม่ทำให้เธอเ
E 
สียใจ..โอย..

 
สัญญาจะมีแต่เ
A 
ธอ 
 
จะรักเธอคนเ
C#m 
ดียว
 
จะไม่ไปยุ่งเ
F#m 
กี่ยว 
 
เรื่องที่ทำให้เธอเ
C#m 
สียใจ
D 
ขอรักเธอคนนี้ไป
C#m 
จนวันตาย 
 
 
Cm 
 
ทั้ง
Bm 
หัวใจฉันมีแต่เ
E 
ธอ

 
จะดูแ
A 
ลรักษาหัวใ
E 
จเธอไว้อย่างดี
 
จะไม่
F#m 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำ
C#m 
ตา
 
จากใ
D 
จของฉันคนนี้
C#m 
ขอสัญญา
 
จะ
Bm 
รักเธอตลอดไ
E 

 
สัญญาจะมีแต่เ
A 
ธอ 
 
จะรักเธอคนเ
C#m 
ดียว
 
จะไม่ไปยุ่งเ
F#m 
กี่ยว 
 
เรื่องที่ทำให้เธอเ
C#m 
สียใจ
D 
ขอรักเธอคนนี้ไป
C#m 
จนวันตาย 
 
 
Cm 
 
ทั้ง
Bm 
หัวใจฉันมีแต่เ
E 
ธอ

 
จะดูแ
A 
ลรักษาหัวใ
E 
จเธอไว้อย่างดี
 
จะไม่
F#m 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำ
C#m 
ตา
 
จากใ
D 
จของฉันคนนี้
C#m 
ขอสัญญา
 
จะ
Bm 
รักเธอตลอดไ
E 
ปนะสุดที่
A 
รัก

 
จะ
Bm 
รักเธอตลอดไ
E 
ป.. 
 
สุดที่รัก..

OUTRO | A |


มีแฟนแล้วฉันมีเธอแล้ว รักเธอคนเดียวทั้งใจ
และฉันจะรักเพียงเธอตลอดไป
ไม่ยอมให้ใครมาพรากเธอไปจากฉัน

หมดทั้งใจมีแค่เธอคนนี้
ต่อให้นานเป็นปี จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
คำว่ารักฉันไม่เคยเสแสร้ง
รักอย่างแรงรักเธอคนเดียวตลอดไป

สาบานให้ฟ้าผ่าตาย
ถ้าฉันนอกใจไปรักใครคนอื่น
จะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำกล้ำเกิน
ไม่ทำให้เธอเสียใจ

สัญญาจะมีแต่เธอจะรักเธอคนเดียว
จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจ
ขอรักเธอคนนี้ไปจนวันตาย ทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอ

จะดูแลรักษาหัวใจเธอไว้อย่างดี
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
จากใจของฉันคนนี้ขอสัญญา
จะรักเธอตลอดไปนะสุดที่รัก

คนสุดท้ายของหัวใจ มีไว้ให้เพียงแค่เธอ
จะขอรักเพียงเธอเสมอ
ไม่ว่าฉันจะได้เจอกับใคร ไม่นอกใจเธอ

( ดนตรี )

สาบานให้ฟ้าผ่าตาย
ถ้าฉันนอกใจไปรักใครคนอื่น
จะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำกล้ำเกิน
ไม่ทำให้เธอเสียใจ

สัญญาจะมีแต่เธอจะรักเธอคนเดียว
จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจ
ขอรักเธอคนนี้ไปจนวันตาย ทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอ

จะดูแลรักษาหัวใจเธอไว้อย่างดี
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
จากใจของฉันคนนี้ขอสัญญา
จะรักเธอตลอดไป..

สัญญาจะมีแต่เธอจะรักเธอคนเดียว
จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจ
ขอรักเธอคนนี้ไปจนวันตาย ทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอ

จะดูแลรักษาหัวใจเธอไว้อย่างดี
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา
จากใจของฉันคนนี้ขอสัญญา
จะรักเธอตลอดไปนะสุดที่รัก

จะรักเธอตลอดไป..สุดที่รัก..

มิวสิควิดีโอ สุดที่รัก วงเบบี้ดั๊ก

เพลง : สุดที่รัก (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเบบี้ดั๊ก
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท (PG Melody)
ติดต่องานศิลปิน : 089-6469424, 080-0381672

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend