คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่า สมรักษ์ คำสิงห์

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่า ศิลปิน สมรักษ์ คำสิงห์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | Dm | Bb C | F |
INTRO | Dm | Gm C | F C | F |

 
เป็นผู้บ่าวเฒ่
Dm 
า 
 
หาจีบแต่สาวสำน้อย
 
กินเหล้าเมาใจเกินร้อ
Bb 
 
สาวสำน้อ
ยข่อยสิไปห
 
บ่แม่นขี้คุย
Dm 
บ่ได้โม้หรอกหน
Gm 
 
อยากให้เห็
น.. 
 
กับต
 
ว่าตัวผู้ข้
Gm 
ามันเร้าใจ

 
ตอนยังบ่เฒ่
Dm 
า 
 
เคยมีแฟนเป็นร้อย
 
งามพอ ๆ กับหมออ้อ
Bb 
 
หรืออย่างน้อ
ย ๆ อั๊ม พัชร
าภา
 
บ่ได้เรียกร้อ
Dm 
งให้น้องเห็นใจหรอกห
Gm 
นา
 
แค่อยา
กบอกให้รู้ว่า
 
เฒ่า ๆ อย่างข้
า 
 
ยังบ่หม
ดไฟ

 
จะกลัวอะไร
Gm 
แคร์ทำไม
แค่คำนิ
Dm 
นทา
 
ถ้าหากจะรั
Gm 
กเชิญเล
ย 
 
เชิญเลยแก้
วตา
 
โปรดจงไว้
Bb 
ใจ 
 
เชื่อใจผู้
Dm 
เฒ่าเถิ
Gm 
ดหนา
 
ไม่มีมารยาเด้อหล่
าผู้สาวสำน้
Am 
อย

 
หากผู้บ่าวเฒ่
Dm 
า 
 
ได้แฟนเป็นสาวสำน้อย
 
เรื่องขี้เมาใจเกินร้อ
Bb 
 
คงสิด้อ
ยถอยลดลงม
 
ชีวิตที่เหลื
Dm 
อจากนี้คงมีรา
Gm 
คา
 
จะถนอ
ม 
 
บูช
า 
 
จนกว่
าไอ้เฒ่าสิ้
นลม

INSTRU | F C | F | Bb C | F |
INSTRU | Bb D | Gm | Gm C | F |

 
จะกลัวอะไร
Gm 
แคร์ทำไม
แค่คำนิ
Dm 
นทา
 
ถ้าหากจะรั
Gm 
กเชิญเล
ย 
 
เชิญเลยแก้
วตา
 
โปรดจงไว้
Bb 
ใจ 
 
เชื่อใจผู้
Dm 
เฒ่าเถิ
Gm 
ดหนา
 
ไม่มีมารยาเด้อหล่
าผู้สาวสำน้
Am 
อย

 
หากผู้บ่าวเฒ่
Dm 
า 
 
ได้แฟนเป็นสาวสำน้อย
 
เรื่องขี้เมาใจเกินร้อ
Bb 
 
คงสิด้อ
ยถอยลดลงม
 
ชีวิตที่เหลื
Dm 
อจากนี้คงมีรา
Gm 
คา
 
จะถนอ
ม 
 
บูช
า 
 
จนกว่
าไอ้เฒ่าสิ้
นลม

OUTRO | Bb D | Gm |
OUTRO | Gm C | F |
OUTRO | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผู้บ่าวเฒ่า


เป็นผู้บ่าวเฒ่า หาจีบแต่สาวสำน้อย
กินเหล้าเมาใจเกินร้อย
สาวสำน้อยข่อยสิไปหา
บ่แม่นขี้คุย บ่ได้โม้หรอกหนา
อยากให้เห็น.. กับตา
ว่าตัวผู้ข้ามันเร้าใจ

ตอนยังบ่เฒ่า เคยมีแฟนเป็นร้อย
งามพอ ๆ กับหมออ้อย
หรืออย่างน้อย ๆ อั๊ม พัชราภา
บ่ได้เรียกร้องให้น้องเห็นใจหรอกหนา
แค่อยากบอกให้รู้ว่า
เฒ่า ๆ อย่างข้า ยังบ่หมดไฟ

จะกลัวอะไร แคร์ทำไม แค่คำนินทา
ถ้าหากจะรักเชิญเลย เชิญเลยแก้วตา
โปรดจงไว้ใจ เชื่อใจผู้เฒ่าเถิดหนา
ไม่มีมารยาเด้อหล่าผู้สาวสำน้อย

หากผู้บ่าวเฒ่า ได้แฟนเป็นสาวสำน้อย
เรื่องขี้เมาใจเกินร้อย
คงสิด้อยถอยลดลงมา
ชีวิตที่เหลือจากนี้คงมีราคา
จะถนอม บูชา จนกว่าไอ้เฒ่าสิ้นลม

( ดนตรี )

จะกลัวอะไร แคร์ทำไม แค่คำนินทา
ถ้าหากจะรักเชิญเลย เชิญเลยแก้วตา
โปรดจงไว้ใจ เชื่อใจผู้เฒ่าเถิดหนา
ไม่มีมารยาเด้อหล่าผู้สาวสำน้อย

หากผู้บ่าวเฒ่า ได้แฟนเป็นสาวสำน้อย
เรื่องขี้เมาใจเกินร้อย
คงสิด้อยถอยลดลงมา
ชีวิตที่เหลือจากนี้คงมีราคา
จะถนอม บูชา จนกว่าไอ้เฒ่าสิ้นลม

มิวสิควิดีโอ ผู้บ่าวเฒ่า สมรักษ์ คำสิงห์

เพลง : ผู้บ่าวเฒ่า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
รถไฟดนตรี โทร. 02-318-6565
คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่า สมรักษ์ คำสิงห์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend