คอร์ดเพลง หมากับเงา JOKE SO COOL

  
Text   
คอร์ดเพลง หมากับเงา ศิลปิน JOKE SO COOL (โจ๊ก โซคูล) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | F#m | Em A | D |
INTRO | G | F#m | Em A | D | A |

D 
ขอให้เธอโชคดี 
 
กับชี
F#m 
วิตที่เธอต้องการ
Em 
อย่าให้เหมือนนิท
A 
านเรื่องหมา
D 
กับเงา
 
แค่เพียงใน
G 
น้ำมีภาพสะท้
A 
อน
 
มันก็
F#m 
ยอมทิ้งเนื้อ
Bm 
ชิ้นเก่า
Em 
เหมือนที่เธอเจอเขาแล้วแปลเปลี่ย
A 
นไป

G 
คำว่ารักจากเขา
 
คล้าย
F#m 
เงาของเนื้อชิ้นใหญ่
Em 
ใครคว้าไปคง
A 
อิ่มไปนานแส
D 
นนาน

 
แต่
G 
ชีวิตคนอย่างฉัน
 
ไม่
F#m 
พอที่เธอต้องการ
Em 
หากเลือกฉันเธอ
A 
นั้นคงกลัว
D 
อดตาย

 
เธอยอมเปลี่ยนใ
G 
จไปอยู่กับเขา
 
เพราะ
F#m 
เงาที่ดูชวนฝัน
Em 
ยอมตัดคนอย่าง
A 
ฉันที่รัก
D 
กันมา
 
แต่หากใน
G 
น้ำมันไม่มีเนื้อ
F#m 
เป็นแค่ภาพลวงตา
 
จะ
Em 
รู้ว่าใจของ
A 
ฉันมีค่าก
D 
ว่าเงา 
 
 
A 

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | A |

D 
เขาคือเนื้อชิ้นงาม 
 
ส่วนตัว
F#m 
ฉันไม่มีชิ้นดี
Em 
คงไม่เหลือวิ
A 
ธีให้เธอเลื
D 
อกฉัน
 
เป็นแค่ก้อน
Em 
เนื้อที่ถูกคาย
A 
ทิ้ง
 
ปล่อยชี
F#m 
วิตไหลตาม
Bm 
สายธาร
 
แต่
Em 
จำไว้ว่าสาย
A 
น้ำไม่ไหลก
D 
ลับคืน

 
เธอยอมเปลี่ยนใ
G 
จไปอยู่กับเขา
 
เพราะ
F#m 
เงาที่ดูชวนฝัน
Em 
ยอมตัดคนอย่าง
A 
ฉันที่รัก
D 
กันมา
 
แต่หากใน
G 
น้ำมันไม่มีเนื้อ
F#m 
เป็นแค่ภาพลวงตา
 
จะ
Em 
รู้ว่าใจของ
A 
ฉันมีค่าก
D 
ว่าเงา

 
แต่หากวัน
G 
นึงเธอโดนเขาทิ้ง
F#m 
ไม่ต้องกลับมาหา

 
ถ้า
Em 
รู้ว่าใจของ
A 
ฉันมันจริงก
D 
ว่าเขา
Em 
ก็เคยให้เธอไปแ
A 
ล้วแต่เธอไ
D 
ม่เอา

OUTRO | Em A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หมากับเงา


ขอให้เธอโชคดีกับชีวิตที่เธอต้องการ
อย่าให้เหมือนนิทานเรื่องหมากับเงา
แค่เพียงในน้ำมีภาพสะท้อน มันก็ยอมทิ้งเนื้อชิ้นเก่า
เหมือนที่เธอเจอเขาแล้วแปรเปลี่ยนไป

คำว่ารักจากเขาคล้ายเงาของเนื้อชิ้นใหญ่
ใครคว้าไปคงอิ่มไปนานแสนนาน
แต่ชีวิตคนอย่างฉันไม่พอที่เธอต้องการ
หากเลือกฉันเธอนั้นคงกลัวอดตาย

เธอยอมเปลี่ยนใจไปอยู่กับเขา เพราะเงาที่ดูชวนฝัน
ยอมตัดคนอย่างฉันที่รักกันมา
แต่หากในน้ำมันไม่มีเนื้อ เป็นแค่ภาพลวงตา
จะรู้ว่าใจของฉันมีค่ากว่าเงา

( ดนตรี )

เขาคือเนื้อชิ้นงาม ส่วนตัวฉันไม่มีชิ้นดี
คงไม่เหลือวิธีให้เธอเลือกฉัน
เป็นแค่ก้อนเนื้อที่ถูกคายทิ้ง ปล่อยชีวิตไหลตามสายธาร
แต่จำไว้ว่าสายน้ำไม่ไหลกลับคืน

เธอยอมเปลี่ยนใจไปอยู่กับเขา เพราะเงาที่ดูชวนฝัน
ยอมตัดคนอย่างฉันที่รักกันมา
แต่หากในน้ำมันไม่มีเนื้อ เป็นแค่ภาพลวงตา
จะรู้ว่าใจของฉันมีค่ากว่าเงา

แต่หากวันนึงเธอโดนเขาทิ้ง ไม่ต้องกลับมาหา
ถ้ารู้ว่าใจของฉันมันจริงกว่าเขา
ก็เคยให้เธอไปแล้วแต่เธอไม่เอา

มิวสิควิดีโอ หมากับเงา JOKE SO COOL

เพลง : หมากับเงา (คอร์ด)
ศิลปิน : JOKE SO COOL
เนื้อร้อง/ทำนอง : กรภพ จันทร์เจริญ
เรียบเรียง : 216studio, กรภพ จันทร์เจริญ
IG : brajaojoke
คอร์ดเพลง หมากับเงา JOKE SO COOL
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend