คอร์ดเพลง ปีใหม่ปีเก่าเราก็ยังโสด Am seatwo

  
Text   
คอร์ดเพลง ปีใหม่ปีเก่าเราก็ยังโสด ศิลปิน Am seatwo คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | D | D | D |
INTRO | G | D | Em A | D |
INTRO | Em | F#m | G | A |

 
คงต้องเห
D 
งา 
 
ข้า
F#m 
มปี
 
อีกแ
G 
ล้วสินะเหมือนเ
D 
ดิม
 
ไม่มี
Bm 
ใคร 
 
เพิ่ม
F#m 
เติม
 
ใน
Em 
ใจ 
 
จะปีใหม่แ
D 
ล้ว

 
อยู่คน
Em 
เดียวมาหลายปี 
 
จะกี่
F#m 
ปีก็เหมือนเดิม
 
พอเริ่มเจอ
G 
รัก 
 
แล้วเธอก็เ
A 
มิน 
 
เดินหาย
D 
ไป
 
ไม่มีคน
Em 
ควงไปเคาท์ดาวน์
 
ฉันต้อง
F#m 
เหงาโสดข้ามปีใหม่
 
ได้แต่ทำ
G 
ใจ 
 
และต้องไปพร้อมความโ
A 
สด

 
ปีใหม่ ปีเ
G 
ก่า 
 
แล้วเรายังโ
D 
สด
 
ปีใหม่ ปี
Em 
เก่า 
 
แล้วเ
A 
รายังโ
D 
สด
 
ผ่านไปกี่
G 
ปี 
 
ยังไม่มีคนโป
D 
รด
 
ไม่กล้าบอก
A 
รัก 
 
ประเดี๋ยวเธอจะโก
D 
รธ 
 
 
A 

 
จะปี ค.
D 
ศ. 
 
ฉันก็ยังรอคน
Bm 
รัก
 
ไม่มีใคร
D 
ทัก 
 
แชทยังว่าง
Bm 
อยู่
 
สถานะโ
D 
สด 
 
ก็แปะไว้ใ
Em 
ห้ดู
 
หากเธอรับ
A 
รู้ 
 
ก็รับรักฉันห
D 
น่อย

 
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โ
G 
อ้ย มัน กลุ้ม
D 
ใจ
 
ปีเก่า ปี
Em 
ใหม่ 
 
ฉันก็
A 
ยังไร้
D 
คู่
 
หน้าหนาว หน้าร้
G 
อน 
 
ก็ผ่านหลาย
D 
ฤดู
 
อยากบอกให้
A 
รู้ 
 
นะว่าฉันยังโ
D 
สด

 
ปีใหม่ ปีเ
G 
ก่า 
 
แล้วเรายังโ
D 
สด
 
ปีใหม่ ปี
Em 
เก่า 
 
แล้วเ
A 
รายังโ
D 
สด
 
ผ่านไปกี่
G 
ปี 
 
ยังไม่มีคนโป
D 
รด
 
ไม่กล้าบอก
A 
รัก 
 
ประเดี๋ยวเธอจะโก
D 
รธ

G 
หน้าตาก็ดี 
 
แต่ไม่
D 
มีใครรัก
 
ยังไม่
G 
มีใครทักเลยสัก
D 
คน
 
นี่จะ
G 
ปีใหม่แล้ว 
 
ฉันก็ต้
D 
องยอมทน
 
อยู่กับค
Em 
วามโสด
A 
จนชิน
D 
ชา

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | G | D | Em A | D |
INSTRU | G | D | Em A | D A |

 
จะปี ค.
D 
ศ. 
 
ฉันก็ยังรอคน
Bm 
รัก
 
ไม่มีใคร
D 
ทัก 
 
แชทยังว่าง
Bm 
อยู่
 
สถานะโ
D 
สด 
 
ก็แปะไว้ใ
Em 
ห้ดู
 
หากเธอรับ
A 
รู้ 
 
ก็รับรักฉันห
D 
น่อย

 
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โ
G 
อ้ย มัน กลุ้ม
D 
ใจ
 
ปีเก่า ปี
Em 
ใหม่ 
 
ฉันก็
A 
ยังไร้
D 
คู่
 
หน้าหนาว หน้าร้
G 
อน 
 
ก็ผ่านหลาย
D 
ฤดู
 
อยากบอกให้
A 
รู้ 
 
นะว่าฉันยังโ
D 
สด

 
ปีใหม่ ปีเ
G 
ก่า 
 
แล้วเรายังโ
D 
สด
 
ปีใหม่ ปี
Em 
เก่า 
 
แล้วเ
A 
รายังโ
D 
สด
 
ผ่านไปกี่
G 
ปี 
 
ยังไม่มีคนโป
D 
รด
 
ไม่กล้าบอก
A 
รัก 
 
ประเดี๋ยวเธอจะโก
D 
รธ

 
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด  
 
 
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด  
 
 
ผ่านไปกี่ปียังไม่มีคนโปรด  
 
 
ไม่กล้าบอกรัก ประเดี๋ยวเธอจะโกรธ  
 

 
ปีใหม่ ปีเ
G 
ก่า 
 
แล้วเรายังโ
D 
สด
 
ปีใหม่ ปี
Em 
เก่า 
 
แล้วเ
A 
รายังโ
D 
สด
 
ผ่านไปกี่
G 
ปี 
 
ยังไม่มีคนโป
D 
รด
 
ไม่กล้าบอก
A 
รัก 
 
ประเดี๋ยวเธอจะโก
D 
รธ

OUTRO | G | D | Em A | D |
OUTRO | Em | F#m | G | A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ปีใหม่ปีเก่าเราก็ยังโสด


คงต้องเหงา ข้ามปี อีกแล้วสินะเหมือนเดิม
ไม่มีใคร เพิ่มเติม ในใจ จะปีใหม่แล้ว
อยู่คนเดียวมาหลายปี จะกี่ปีก็เหมือนเดิม
พอเริ่มเจอรัก แล้วเธอก็เมิน เดินหายไป
ไม่มีคนควงไปเคาท์ดาวน์ ฉันต้องเหงาโสดข้ามปีใหม่
ได้แต่ทำใจ และต้องไปพร้อมความโสด

ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ผ่านไปกี่ปี ยังไม่มีคนโปรด
ไม่กล้าบอกรัก ประเดี๋ยวเธอจะโกรธ

จะปี ค.ศ ฉันก็ยังรอคนรัก
ไม่มีใครทัก แชทยังว่างอยู่
สถานะโสด ก็แปะไว้ให้ดู
หากเธอรับรู้ ก็รับรักฉันหน่อย

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ้ย มัน กลุ้มใจ
ปีเก่า ปีใหม่ ฉันก็ยังไร้คู่
หน้าหนาว หน้าร้อน ก็ผ่านหลายฤดู
อยากบอกให้รู้ นะว่าฉันยังโสด

ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ผ่านไปกี่ปี ยังไม่มีคนโปรด
ไม่กล้าบอกรัก ประเดี๋ยวเธอจะโกรธ

หน้าตาก็ดี แต่ไม่มีใครรัก
ยังไม่มีใครทักเลยสักคน
นี่จะปีใหม่แล้ว ฉันก็ต้องยอมทน
อยู่กับความโสดจนชินชา

( ดนตรี )

จะปี ค.ศ ฉันก็ยังรอคนรัก
ไม่มีใครทัก แชทยังว่างอยู่
สถานะโสด ก็แปะไว้ให้ดู
หากเธอรับรู้ ก็รับรักฉันหน่อย

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ้ย มันกลุ้มใจ
ปีเก่า ปีใหม่ ฉันก็ยังไร้คู่
หน้าหนาว หน้าร้อน ก็ผ่านหลายฤดู
อยากบอกให้รู้ นะว่าฉันยังโสด

ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ผ่านไปกี่ปี ยังไม่มีคนโปรด
ไม่กล้าบอกรัก ประเดี๋ยวเธอจะโกรธ

ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ผ่านไปกี่ปียังไม่มีคนโปรด
ไม่กล้าบอกรัก ประเดี๋ยวเธอจะโกรธ

ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ปีใหม่ ปีเก่า แล้วเรายังโสด
ผ่านไปกี่ปี ก็ยังไม่มีคนโปรด
ไม่กล้าบอกรัก ประเดี๋ยวเธอจะโกรธ

มิวสิควิดีโอ ปีใหม่ปีเก่าเราก็ยังโสด Am seatwo

เพลง : ปีใหม่ปีเก่าเราก็ยังโสด (คอร์ด)
ศิลปิน : Am seatwo
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟคซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
Mastered : สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง ปีใหม่ปีเก่าเราก็ยังโสด Am seatwo
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend