หน้าแรก » Am Seatwo (แอมป์ ซีทู) » คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม – Am seatwo X F fin

คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม – Am seatwo X F fin

คอร์ดเพลง : ยังไงก็ไม่ลืม Am seatwo X F fin

คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม - Am seatwo X F fin

เพลง :

ศิลปิน : Am seatwo X F fin

เนื้อร้อง/ทำนอง : F fin

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,F#m,D,E


INTRO | A | F#m | D | E |

 
  
จบ 
 
ครั้งนี้มันทำให้
ฉันเจ็บ
 
  เ
จ็บ 
 
แผลลึกที่เธอฝา
กไว้
  อยากจะลืม 
 
แต่ทำได้เพียง
 
  กอดห
มอนแล้วนอนร้องไห้
 
  ก็
Bm 
คนที่เธอนั้นรักหมดใจ 
 
ไม่ใช่
ฉัน

 
  
F#m 
ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน
 
  มันทำให้ฉันนั้น
จำขึ้นใจ
F#m 
  แล้วเธอก็ขอร้อง 
 
ให้ฉันนั้นลื
มมันไป

 
แต่ฉันคง
ลืมไม่ได้หรอก
 
แค่พยายามไม่ให้
F#m 
คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
 
ก็คนมันเ
คยรักกัน 
 
ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
 
และจะให้
ฉันทำใจอย่างไร

 
ให้หยุด รักเ
ธอไม่ได้หรอก
 
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไม
F#m 
น้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
 
ก่อนเราเคยเ
ป็นของกัน 
 
วันนี้เธอเป็นของใคร
 
เจ็บ
นี้เกินจะทนไหว 
 
ยังไงก็ไม่
 
ลืม

INSTRU | A | A |

 
  เ
จ็บ 
 
เมื่อรักมันเดินมาถึงตอน
จบ
 
  
จบไปแล้วใจฉัน
รู้ดี
  จะให้ฉันแกล้งทำเป็นคน
 
  ที่ไม่เคย
รักไม่เคยภักดี
Bm 
  ฆ่าฉันให้
C#m 
ตายตรงนี้ 
 
ก็แล้
วกัน

 
  
F#m 
ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน
 
  มันทำให้ฉันนั้น
จำขึ้นใจ
F#m 
  แล้วเธอก็ขอร้อง 
 
ให้ฉันนั้นลื
มมันไป

 
แต่ฉันคง
ลืมไม่ได้หรอก
 
แค่พยายามไม่ให้
F#m 
คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
 
ก็คนมันเ
คยรักกัน 
 
ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
 
และจะให้
ฉันทำใจอย่างไร

 
ให้หยุด รักเ
ธอไม่ได้หรอก
 
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไม
F#m 
น้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
 
ก่อนเราเคยเ
ป็นของกัน 
 
วันนี้เธอเป็นของใคร
 
เจ็บ
นี้เกินจะทนไหว 
 
ยังไงก็ไม่
ลืม

F#m 
ไอ้คำที่เธอพูด
มา 
 
เธอลืมมันไปหรือยัง
ไอ้คำที่ฉันได้
ฟัง 
 
มันจำจนลืมไม่ลง
ถ้าเธอไม่เคยรักฉันทำไมไม่พูดตรงๆ
หลอกให้ฉันลุ่มหลง 
 
รักเธอจนหม
F#m 
ดใจ 
 
 

INSTRU | D | E | F#m | E |
INSTRU | D | D | E | E | E | E |

 
แต่ฉันคง
ลืมไม่ได้หรอก
 
แค่พยายามไม่ให้
F#m 
คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
 
ก็คนมันเ
คยรักกัน 
 
ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
 
และจะให้
ฉันต้องทำอย่างไร

 
ให้หยุด รักเ
ธอไม่ได้หรอก
 
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไม
F#m 
น้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
 
ก่อนเราเคยเ
ป็นของกัน 
 
วันนี้เธอเป็นของใคร
 
เจ็บ
นี้เกินจะทนไหว 
 
ยังไงก็ไม่ลืม..

 
แต่ฉันคง
ลืมไม่ได้หรอก
 
แค่พยายามไม่ให้
F#m 
คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
 
ก็คนมันเ
คยรักกัน 
 
ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
 
และจะให้
ฉันต้องทำอย่างไร

 
ให้หยุด รักเ
ธอไม่ได้หรอก
 
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไม
F#m 
น้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
 
ก่อนเราเคยเ
ป็นของกัน 
 
วันนี้เธอเป็นของใคร
 
เจ็บ
นี้เกินจะทนไหว 
 
ยังไงก็ไม่ลืม

INSTRU | A | A |

 
ยังไงก็ไ
ม่ลืม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยังไงก็ไม่ลืม


จบ ครั้งนี้มันทำให้ฉันเจ็บ
เจ็บ แผลลึกที่เธอฝากไว้
อยากจะลืม แต่ทำได้เพียง
กอดหมอนแล้วนอนร้องไห้
ก็คนที่เธอนั้นรักหมดใจ ไม่ใช่ฉัน

ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน
มันทำให้ฉันนั้นจำขึ้นใจ
แล้วเธอก็ขอร้อง ให้ฉันนั้นลืมมันไป

แต่ฉันคงลืมไม่ได้หรอก
แค่พยายามไม่ให้คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
ก็คนมันเคยรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
และจะให้ฉันทำใจอย่างไร

ให้หยุด รักเธอไม่ได้หรอก
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไมน้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
ก่อนเราเคยเป็นของกัน วันนี้เธอเป็นของใคร
เจ็บนี้เกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่ลืม

( ดนตรี )

เจ็บ เมื่อรักมันเดินมาถึงตอนจบ
จบไปแล้วใจฉันรู้ดี
จะให้ฉันแกล้งทำเป็นคน
ที่ไม่เคยรักไม่เคยภักดี
ฆ่าฉันให้ตายตรงนี้ ก็แล้วกัน

ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน
มันทำให้ฉันนั้นจำขึ้นใจ
แล้วเธอก็ขอร้อง ให้ฉันนั้นลืมมันไป

แต่ฉันคงลืมไม่ได้หรอก
แค่พยายามไม่ให้คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
ก็คนมันเคยรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
และจะให้ฉันทำใจอย่างไร

ให้หยุด รักเธอไม่ได้หรอก
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไมน้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
ก่อนเราเคยเป็นของกัน วันนี้เธอเป็นของใคร
เจ็บนี้เกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่ลืม

ไอ้คำที่เธอพูดมา เธอลืมมันไปหรือยัง
ไอ้คำที่ฉันได้ฟัง มันจำจนลืมไม่ลง
ถ้าเธอไม่เคยรักฉันทำไมไม่พูดตรงๆ
หลอกให้ฉันลุ่มหลง รักเธอจนหมดใจ

( ดนตรี )

แต่ฉันคงลืมไม่ได้หรอก
แค่พยายามไม่ให้คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
ก็คนมันเคยรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
และจะให้ฉันต้องทำอย่างไร

ให้หยุด รักเธอไม่ได้หรอก
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไมน้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
ก่อนเราเคยเป็นของกัน วันนี้เธอเป็นของใคร
เจ็บนี้เกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่ลืม..

แต่ฉันคงลืมไม่ได้หรอก
แค่พยายามไม่ให้คิดถึงยังทำไม่ได้เลย
ก็คนมันเคยรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้น
และจะให้ฉันต้องทำอย่างไร

ให้หยุด รักเธอไม่ได้หรอก
ยิ่งฝืนเท่าไรทำไมน้ำตามันยิ่งหลั่งไหล
ก่อนเราเคยเป็นของกัน วันนี้เธอเป็นของใคร
เจ็บนี้เกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่ลืม

( ดนตรี )

ยังไงก็ไม่ลืม..

มิวสิควิดีโอ ยังไงก็ไม่ลืม Am seatwo X F fin

เพลง ยังไงก็ไม่ลืม
ศิลปิน : Am seatwo X F fin
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
ติดต่องาน : 085-1935454
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :