คอร์ดเพลง แค่จะเดือนสิบแล้ว – Fluk Thitikorn X Am seatwo

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่จะเดือนสิบแล้ว Fluk Thitikorn X Am seatwo

คอร์ดเพลง แค่จะเดือนสิบแล้ว - Fluk Thitikorn X Am seatwo

เพลง :

ศิลปิน : Fluk Thitikorn X Am seatwo

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธริษตร์ คชภูมิ (ปานใจ)

คอร์ดทั้งหมด : D,A/C#,Bm,G,F#m,G#m,E


INTRO | D A/C# | Bm | G A | D A |

 
D 
ากเพลงนี้ 
 
 
A/C# 
ถึงเด็กราม 
 
Bm 
นหนึ่ง
D 
ให้เธอรู้ 
 
 
A/C# 
ว่ามีคน 
 
คิ
Bm 
ดถึง
 
G 
ขารอวันได้พ
A 
บเจอ 
 
 
F#m 
วันเธอกลับหว
Bm 
นคืน
Em 
ลงใต้ 
 
บ้า
A 
นเรา

D 
คำสัญญา 
 
 
A/C# 
เขายังจำ 
 
Bm 
ด้ดี
D 
จะกลับมา 
 
 
A/C# 
หาคนที่ 
 
คอ
Bm 
ยคร่าว
 
ผ่
G 
านช่วงยางนั้นผลั
A 
ดใบ 
 
 
F#m 
จนใบใหม่มาแท
Bm 
นเก่า
Em 
เพื่อรอวันที่สอ
A 
งเรา 
 
ได้พ
D 
บกัน

Bm 
หากน้องลืมสัญญา 
 
 
F#m 
พี่คงจะขาดใจ
 
มันโหยห
G 
าย ขืนคอย นา
A 
นแรง

 
แค่อิเดือน
D 
สิบแล้วไม่
A/C# 
มีวี่แวว 
 
จากคน
Bm 
ไกลอีหลบมา
F#m 
บ้าน
 
มอง
G 
จันทร์เคลื่อนผ่าน
F#m 
ยอดยาง 
 
หลาย
Em 
คืนแล้วนางก็ไ
A 
ม่มา
 
แหลงเอาไ
D 
ว้อีมาห
A/C# 
ากัน 
 
ก่อนวัน
Bm 
งานเดือนสิบเสี
F#m 
ยงว่า
G 
นี่ก็แค่เข้า
F#m 
ดือนตุลา 
 
 
Em 
พี่ก็ยังไม่เ
A 
ห็นหน้าน้องสักหิ
D 
ดเลย

INSTRU | F# |

Bm 
ว่าออ.. ออ.. ออห้อ..
 
ว่าหลบบ้านต่ะน้อง หลบบ้านนะน้
A 
อง
 
นะส
Bm 
าวเห้อ..

INSTRU | Bm | Bm | Em A | Bm |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |

Bm 
หากน้องลืมสัญญา 
 
 
F#m 
พี่คงจะขาดใจ
 
มันโหยห
G 
าย ขืนคอย นา
A 
นแรง

 
แค่อิเดือน
D 
สิบแล้วไม่
A/C# 
มีวี่แวว 
 
จากคน
Bm 
ไกลอีหลบมา
F#m 
บ้าน
 
มอง
G 
จันทร์เคลื่อนผ่าน
F#m 
ยอดยาง 
 
หลาย
Em 
คืนแล้วนางก็ไ
A 
ม่มา
 
แหลงเอาไ
D 
ว้อีมาห
A/C# 
ากัน 
 
ก่อนวัน
Bm 
งานเดือนสิบเสี
F#m 
ยงว่า
G 
นี่ก็แค่เข้า
F#m 
ดือนตุลา 
 
 
Em 
พี่ก็ยังไม่เ
A 
ห็นหน้าน้องสักหิ
D 
ดเลย 
 
 
B 

 
แค่อิเดือน
E 
สิบแล้วไม่
G#m 
มีวี่แวว 
 
จากคน
C#m 
ไกลอีหลบมา
G#m 
บ้าน
 
มอง
A 
จันทร์เคลื่อนผ่า
G#m 
นยอดยาง 
 
หลาย
F#m 
คืนแล้วนางก็ไ
B 
ม่มา
 
แหลงเอาไ
E 
ว้อีมา
G#m 
หากัน 
 
ก่อนวัน
C#m 
งานเดือนสิบเสี
G#m 
ยงว่านี่
A 
นี่ก็แค่เข้า
G#m 
ดือนตุลา 
 
 
F#m 
พี่ก็ยังไม่เ
B 
ห็นหน้าน้องสักหิ
E 
ดเลย

A 
นี่ก็แค่เข้า
G#m 
ดือนตุลา 
 
 
F#m 
พี่ก็ยังไม่เ
B 
ห็นหน้าน้องสักหิ
E 
ดเลย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่จะเดือนสิบแล้ว


ฝากเพลงนี้ถึงเด็กรามคนหนึ่ง
ให้เธอรู้ว่ามีคนคิดถึง
เขารอวันได้พบเจอ วันเธอกลับหวนคืน
ลงใต้ บ้านเรา

คำสัญญาเขายังจำได้ดี
จะกลับมาหาคนที่คอยคร่าว
ผ่านช่วงอย่างนั้นผลัดใบ จนใบใหม่มาแทนเก่า
เพื่อรอวันที่สองเราได้พบกัน

หากน้องลืมสัญญา พี่คงจะขาดใจ
มันโหยหาย ขืนคอยนานแรง

แค่อิเดือนสิบแล้วไม่มีวี่แวว จากคนไกลอีหลบมาบ้าน
มองจันทร์เคลื่อนผ่านยอดยาง หลายคืนแล้วนางก็ไม่มา
แหลงเอาไว้อีมาหากันก่อนวันงานเดือนสิบเสียงว่า
นี่ก็แค่เข้าเดือนตุลา พี่ก็ยังไม่เห็นหน้าน้องสักหิดเลย

ว่าออ ออ ออห้อ ว่าหลบบ้านต่ะน้อง หลบบ้านนะน้อง
นะสาวเห้อ

หากน้องลืมสัญญา พี่คงจะขาดใจ
มันโหยหาย ขืนคอยนานแรง

แค่อิเดือนสิบแล้วไม่มีวี่แวว จากคนไกลอีหลบมาบ้าน
มองจันทร์เคลื่อนผ่านยอดยาง หลายคืนแล้วนางก็ไม่มา
แหลงเอาไว้อีมาหากันก่อนวันงานเดือนสิบเสียงว่า
นี่ก็แค่ข้าเดือนตุลา พี่ก็ยังไม่เห็นหน้าน้องสักหิดเลย

แค่อิเดือนสิบแล้วไม่มีวี่แวว จากคนไกลอีหลบมาบ้าน
มองจันทร์เคลื่อนผ่านยอดยาง หลายคืนแล้วนางก็ไม่มา
แหลงเอาไว้อีมาหากันก่อนวันงานเดือนสิบเสียงว่านี่
ก็แค่เข้าเดือนตุลา พี่ก็ยังไม่เห็นหน้าน้องสักหิดเลย

ก็แค่เข้าเดือนตุลา พี่ก็ยังไม่เห็นหน้าน้องสักหิดเลย

มิวสิควิดีโอ แค่จะเดือนสิบแล้ว Fluk Thitikorn X Am seatwo

เพลง แค่จะเดือนสิบแล้ว
ศิลปิน : Fluk Thitikorn X Am seatwo
เรียบเรียง : ฟลุ๊ค ฐิติกร
เรียบเรียงดนตรี / Mix Master : เสกผานชื่น
ปี่ : ท็อป เฟรนลี่แบรนด์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend