คอร์ดเพลง ฉันมีแต่เธอ – Am seatwo

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันมีแต่เธอ Am seatwo

คอร์ดเพลง ฉันมีแต่เธอ - Am seatwo

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Am seatwo : ฉันมีแต่เธอ


INTRO | Bb | Dm | Eb | F |

 
อยากให้
Bb 
วันเวลากลับมาเ
Dm 
ป็นวันเดิม
 
วันที่
Eb 
ฉันได้เริ่มเรียน
F 
รู้รักเรา
 
แต่ค
Bb 
วามเป็นจริงไม่มีเ
Dm 
หลือแม้เงา
 
มีแต่เ
Eb 
หงาเท่านั้นที่ฉั
F 
นพบเจอ

 
อยู่ค
Gm 
นเดียวลำพังฉั
Dm 
นยังหวั่นใจ
 
อยู่แห่
Eb 
งไหนก็คิด
F 
ถึงแต่เ
Bb 
ธอ
 
ไม่เค
Gm 
ยมีวันใด 
 
ที่ไม่
Dm 
เคยพร่ำเพ้อ
 
ตั้งแ
Eb 
ต่ในวันที่เธอไปจาก
F 
ฉัน

 
กี่วันม
Bb 
าแล้วหนอเธอ 
 
ที่
Gm 
เธอไม่มา
 
ไม่เคยมา
Bb 
หาฉันเลยสัก
F 
ครั้ง
 
ไม่เคยม
Bb 
าดูมาแลม
Gm 
าแคร์กันบ้าง
 
อย่าปล่อยให้
Eb 
ฉันอ้างว้างอย่าง
F 
นี้
 
เพราะฉันมีแต่เธอ..
 

INSTRU | Bb | Dm | Eb | F |

 
หากว่า
Bb 
ยังมีใจ 
 
ก็บอกให้
Dm 
รู้สักคำ
 
ส่งข่าว
Eb 
มาไถ่ถามว่าคิ
F 
ดถึงกัน
Bb 
เธอมีใคร 
 
มันก็
Dm 
ไม่สำคัญ
 
แค่ใ
Eb 
ห้รู้ว่าฉันนั้นคิ
F 
ดถึงเธอ

 
อยู่ค
Gm 
นเดียวลำพัง 
 
ฉั
Dm 
นยังหวั่นใจ
 
อยู่แห่
Eb 
งไหนก็คิด
F 
ถึงแต่เ
Bb 
ธอ
 
ไม่เค
Gm 
ยมีวันใด 
 
ที่ไม่
Dm 
เคยพร่ำเพ้อ
 
ตั้งแ
Eb 
ต่ในวันที่เธอไปจาก
F 
ฉัน

 
กี่วันม
Bb 
าแล้วหนอเธอ 
 
ที่
Gm 
เธอไม่มา
 
ไม่เคยมา
Bb 
หาฉันเลยสัก
F 
ครั้ง
 
ไม่เคยม
Bb 
าดูมาแลม
Gm 
าแคร์กันบ้าง
 
อย่าปล่อยให้
Eb 
ฉันอ้างว้างอย่าง
F 
นี้
 
เพราะฉันมีแต่เธอ..
 

INSTRU | Bb | Dm | Eb | F | ( 2 Times )

 
อยู่ค
Gm 
นเดียวลำพัง 
 
ฉั
Dm 
นยังหวั่นใจ
 
อยู่แห่
Eb 
งไหนก็คิด
F 
ถึงแต่เ
Bb 
ธอ
 
ไม่เค
Gm 
ยมีวันใด 
 
ที่ไม่
Dm 
เคยพร่ำเพ้อ
 
ตั้งแ
Eb 
ต่ในวันที่เธอไปจาก
F 
ฉัน

 
กี่วันม
Bb 
าแล้วหนอเธอ 
 
ที่
Gm 
เธอไม่มา
 
ไม่เคยมา
Bb 
หาฉันเลยสัก
F 
ครั้ง
 
ไม่เคยม
Bb 
าดูมาแลม
Gm 
าแคร์กันบ้าง
 
อย่าปล่อยให้
Eb 
ฉันอ้างว้างอย่าง
F 
นี้
 
เพราะฉันมีแต่เธอ..
 

OUTRO | Bb | Dm | Eb | F | ( 2 Times ) | Bb |
INSTRU (เพราะฉันมีแต่เธอ..เพราะฉันมีแต่เธอ..)


อยากให้วันเวลากลับมาเป็นวันเดิม
วันที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้รักเรา
แต่ความเป็นจริงไม่มีเหลือแม้เงา
มีแต่เหงาเท่านั้นที่ฉันพบเจอ

อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ
อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ
ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ
ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน

กี่วันมาแล้วหนอเธอ ที่เธอไม่มา
ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง
ไม่เคยมาดูมาแลมาแคร์กันบ้าง
อย่าปล่อยให้ฉันอ้างว้างอย่างนี้
เพราะฉันมีแต่เธอ..

( ดนตรี )

หากว่ายังมีใจ ก็บอกให้รู้สักคำ
ส่งข่าวมาไถ่ถามว่าคิดถึงกัน
เธอมีใคร มันก็ไม่สำคัญ
แค่ให้รู้ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ

อยู่คนเดียวลำพัง ฉันยังหวั่นใจ
อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ
ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ
ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน

กี่วันมาแล้วหนอเธอ ที่เธอไม่มา
ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง
ไม่เคยมาดูมาแลมาแคร์กันบ้าง
อย่าปล่อยให้ฉันอ้างว้างอย่างนี้
เพราะฉันมีแต่เธอ..

อยู่คนเดียวลำพัง ฉันยังหวั่นใจ
อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ
ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ
ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน

กี่วันมาแล้วหนอเธอ ที่เธอไม่มา
ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง
ไม่เคยมาดูมาแลมาแคร์กันบ้าง
อย่าปล่อยให้ฉันอ้างว้างอย่างนี้
เพราะฉันมีแต่เธอ..

เพราะฉันมีแต่เธอ..
เพราะฉันมีแต่เธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันมีแต่เธอ (คอร์ด)

ศิลปินต้นฉบับ : จำเริญ
ติดต่องาน : 085-1935454, 082-5391496
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend