คอร์ดเพลง ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อน แบงค์ โมเดิร์น

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อน ศิลปิน แบงค์ โมเดิร์น คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

 
เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แ
ต่พี่ไม่เคย
 
ไปถาม
Am 
ใครดูได้เลย
 
ศีล ข้อ. 3  
Gm 
พี่ไม่เคยผิดนะ 
 
ไม่รู้ว่
Bb 
าเธอจะเชื่อมะ
 
นอกใจพี่
ก็ไม่ทำ 
 
ก็รัก
Am 
เดียวมาประจำ
 
ไม่เข้าใจตั
Gm 
วเองเหมือนกัน
 
ที่ไม่เจ้าชู้เ
หมือนเพื่อนเขาเลย

INSTRU | F | Am | Gm | C |

 
เกลีย
ดตัวเองที่ไม่เคยมีนิสัยแย่เลย
Am 
 
ก็อาจจะกลัวว่าพี่นิร้ายแค่เคย
Gm 
 
ที่พูดให้ฟังก็แค่เปรย
 
เพราะเธอไม่ชอบผู้ชายคลูๆ
 
 
เรามันดูเชย

 
พี่นี้จริงใจรักใครก็รักนาน เชื่อ
Am 
พี่ไหม
 
ถ้ายังไม่เชื่อพี่พาไปสาบาน
Gm 
 
ให้ตายก็ได้ถ้าหากว่าเคยนิสัยไม่ดี  
 
ให้พี่มีอันเป็นไป
 
 
ถ้าหากนิสัยเหมือนเพื่อนของพี่  

 
ชอบเธอจริงได้โปรดเข้าใจพี่หน่อย
Am 
 
พูดจริงๆ พี่ไม่ใช่ลิงมาหลอก
Gm 
 
เปิดใจลองมาคบกับพี่ดูไหม
 
 
แล้วเธอจะรู้ผู้
ชายดีๆ
 
มันไม่ได้มีในแค่นิยาย
 

 
ไม่ต้
องกลัวจะเสียใจซ้ำๆ
 
เพราะพี่ไม่ทำ
Am 
หรอก
 
เธออาจจะสงสัยพี่เป็นแบบไหน
 
 
เดียวเธอก็ดูอ
Gm 
อก
 
พี่ไม่ใช่คนเกเรอย่างนั้น

 
เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แ
ต่พี่ไม่เคย
 
ไปถาม
Am 
ใครดูได้เลย
 
ศีล ข้อ. 3  
Gm 
พี่ไม่เคยผิดนะ 
 
ไม่รู้ว่
าเธอจะเชื่อมะ
 
นอกใจพี่
ก็ไม่ทำ 
 
ก็รัก
Am 
เดียวมาประจำ
 
ไม่เข้าใจตั
Gm 
วเองเหมือนกัน
 
ที่ไม่เจ้าชู้เ
หมือนเพื่อนเขาเลย

INSTRU | F | Am | Gm | C |
INSTRU | F | Am | Gm | C |

 
ให้เ
จ้าชู้แล้วพี่ขอตายดีกว่า
 
มีดมาแทงพี่เลย
Am 
ดีกว่า
 
เรื่องเลวๆ พี่ทำไม่ได้จริงๆ
 
 
เอาปืนมายิง
Gm 
พี่เลยดีกว่า
 
เข้าใจหรือเปล่าผู้ชายดีๆ  
 
มันทรมานที่ต้องมาเห็น
 
 
ผู้หญิงสักคนต้องเสียน้ำตา

 
ถึงเบ้าหน้าพี่ไม่ได้หล่อเกาหลี  
Am 
 
แต่ถ้าเธอคันขึ้นมา
 
 
รับรองว่าพร้อมเกาให้ทัน
Gm 
ที
 
รับรองว่าดูแลดีแน่นอน
 
ไม่ปล่อยให้ยุงมาไต่คนดี
 
 
อะไรก็จะไม่ให้ตอม

 
พูดขนาดนี้แล้วเธอจะใจอ่อนไหม
Am 
 
ถ้าแม่เธอดูผู้ชายอย่างพี่
 
 
พอเป็นลูเขยได้ไหม
Gm 
 
หายห่วงเรื่องเหล้ายานารี
 
 
เพราะพี่ไ
ม่สนใจ

 
เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แ
ต่พี่ไม่เคย
 
ไปถาม
Am 
ใครดูได้เลย
 
ศีล ข้อ. 3  
Gm 
พี่ไม่เคยผิดนะ 
 
ไม่รู้ว่
าเธอจะเชื่อมะ
 
นอกใจพี่
ก็ไม่ทำ 
 
ก็รัก
Am 
เดียวมาประจำ
 
ไม่เข้าใจตั
Gm 
วเองเหมือนกันที่ไม่เจ้าชู้ 
 
 

 
เพื่อนๆ พี่อาจเจ้าชู้แ
ต่พี่ไม่เคย
 
ไปถาม
Am 
ใครดูได้เลย
 
ศีล ข้อ. 3 พี่
Gm 
ไม่เคยผิดนะ 
 
ไม่รู้ว่
าเธอจะเชื่อมะ
 
นอกใจพี่
ก็ไม่ทำ 
 
ก็รัก
Am 
เดียวมาประจำ
 
ไม่เข้าใจตั
Gm 
วเองเหมือนกัน
 
ที่ไม่เจ้าชู้เ
หมือนเพื่อนเขาเลย

 
ให้เ
จ้าชู้แล้วพี่ขอตายดีกว่า
 
มีดมาแทงพี่เลย
Am 
ดีกว่า
 
เรื่องเลวๆ พี่ทำไม่ได้จริงๆ
 
 
เอาปืนมายิง
Gm 
พี่เลยดีกว่า
 
เข้าใจหรือเปล่าผู้ชายดีๆ  
 
มันทรมานที่ต้องมาเห็น
 
 
ผู้หญิงสักคนต้องเสียน้ำตา

 
ถึงเบ้าหน้าพี่ไม่ได้หล่อเกาหลี  
Am 
 
แต่ถ้าเธอคันขึ้นมา
 
 
รับรองว่าพร้อมเกาให้ทัน
Gm 
ที
 
รับรองว่าดูแลดีแน่นอน
 
ไม่ปล่อยให้ยุงมาไต่คนดี
 
 
อะไรก็จะไม่ให้ตอม

 
พูดขนาดนี้แล้วเธอจะใจอ่อนไหม
Am 
 
ถ้าแม่เธอดูผู้ชายอย่างพี่
 
 
พอเป็นลูเขยได้ไหม
Gm 
 
หายห่วงเรื่องเหล้ายานารี
 
 
เพราะพี่ไ
ม่สนใจ

 
ที่ไม่เจ้าชู้เ
Bb 
หมือนกับ 
 
 
เขาเลย  

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อน


เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แต่พี่ไม่เคย
ไปถามใครดูได้เลย
ศีล ข้อ. 3 พี่ไม่เคยผิดนะ ไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อมะ
นอกใจพี่ก็ไม่ทำ ก็รักเดียวมาประจำ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ที่ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อนเขาเลย

( ดนตรี )

เกลียดตัวเอง ที่ไม่เคยมีนิสัยแย่เลย
ก็อาจจะกลัว ว่าพี่นิร้ายแค่เคยๆ
ที่พูดให้ฟัง ก็แค่เปรยๆ
เพราะเธอไม่ชอบผู้ชายคลูๆ
เรามันดูเชยๆ

พี่นี้จริงใจรักใครก็รักนาน เชื่อพี่ไหม
ถ้ายังไม่เชื่อพี่พาไปสาบาน
ให้ตายก็ได้ถ้าหากว่าเคยนิสัยไม่ดี
ให้พี่มีอันเป็นไป
ถ้าหากนิสัยเหมือนเพื่อนของพี่

ชอบเธอจริงได้โปรดเข้าใจพี่หน่อย
พูดจริงๆ พี่ไม่ใช่ลิงมาหลอก
เปิดใจลองมาคบกับพี่ดูไหม
แล้วเธอจะรู้ผู้ชายดีๆ
มันไม่ได้มีในแค่นิยาย

ไม่ต้องกลัวจะเสียใจซ้ำๆ
เพราะพี่ไม่ทำหรอก
เธออาจจะสงสัยพี่เป็นแบบไหน
เดียวเธอก็ดูออก
พี่ไม่ใช่คนเกเรอย่างนั้น

เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แต่พี่ไม่เคย
ไปถามใครดูได้เลย
ศีล ข้อ. 3 พี่ไม่เคยผิดนะ ไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อมะ
นอกใจพี่ก็ไม่ทำ ก็รักเดียวมาประจำ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ที่ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อนเขาเลย

( ดนตรี )

ให้เจ้าชู้แล้วพี่ขอตายดีกว่า
มีดมาแทงพี่เลยดีกว่า
เรื่องเลวๆ พี่ทำไม่ได้จริงๆ
เอาปืนมายิงพี่เลยดีกว่า
เข้าใจหรือเปล่าผู้ชายดีๆ
มันทรมานที่ต้องมาเห็น
ผู้หญิงสักคนต้องเสียน้ำตา

ถึงเบ้าหน้าพี่ไม่ได้หล่อเกาหลี
แต่ถ้าเธอคันขึ้นมา
รับรองว่าพร้อมเกาให้ทันที
รับรองว่าดูแลดีแน่นอน
ไม่ปล่อยให้ยุงมาไต่คนดี
อะไรก็จะไม่ให้ตอม

พูดขนาดนี้แล้วเธอจะใจอ่อนไหม
ถ้าแม่เธอดูผู้ชายอย่างพี่
พอเป็นลูเขยได้ไหม
หายห่วงเรื่องเหล้ายานารี
เพราะพี่ไม่สนใจ

เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แต่พี่ไม่เคย
ไปถามใครดูได้เลย
ศีล ข้อ. 3 พี่ไม่เคยผิดนะ ไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อมะ
นอกใจพี่ก็ไม่ทำ ก็รักเดียวมาประจำ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ที่ไม่เจ้าชู้

เพื่อนๆ พี่หนะเจ้าชู้แต่พี่ไม่เคย
ไปถามใครดูได้เลย
ศีล ข้อ. 3 พี่ไม่เคยผิดนะ ไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อมะ
นอกใจพี่ก็ไม่ทำ ก็รักเดียวมาประจำ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ที่ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อนเขาเลย

(ให้เจ้าชู้แล้วพี่ขอตายดีกว่า
มีดมาแทงพี่เลยดีกว่า
เรื่องเลวๆ พี่ทำไม่ได้จริงๆ
เอาปืนมายิงพี่เลยดีกว่า
เข้าใจหรือเปล่าผู้ชายดีๆ
มันทรมานที่ต้องมาเห็น
ผู้หญิงสักคนต้องเสียน้ำตา

ถึงเบ้าหน้าพี่ไม่ได้หล่อเกาหลี
แต่ถ้าเธอคันขึ้นมา
รับรองว่าพร้อมเกาให้ทันที
รับรองว่าดูแลดีแน่นอน
ไม่ปล่อยให้ยุงมาไต่คนดี
อะไรก็จะไม่ให้ตอม

พูดขนาดนี้แล้วเธอจะใจอ่อนไหม
ถ้าแม่เธอดูผู้ชายอย่างพี่
พอเป็นลูเขยได้ไหม
หายห่วงเรื่องเหล้ายานารี
เพราะพี่ไม่สนใจ)

ที่ไม่เจ้าชู้เหมือนกับ เขาเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อน แบงค์ โมเดิร์น

เพลง : ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อน (คอร์ด)
คำร้อง แบงค์ โมเดิร์น
เรียบเรียง : อ.ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานศิลปิน : 0902195599
คอร์ดเพลง ไม่เจ้าชู้เหมือนเพื่อน แบงค์ โมเดิร์น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend