คอร์ดเพลง ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ทักษ์ เด็กใต้

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ศิลปิน ทักษ์ เด็กใต้ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | A B | G#m C#m |
INTRO | F#m B | E | E |

 
อาจไม่
E 
มีค่า
G#m 
พอให้เธอมา
C#m 
รักกัน
 
เป็นแค่
A 
คนธรรม
B 
ดาไม่ได้เลิ
E 
ศหรู
 
อยู่ใน
A 
ซอยที่เรียกว่า
B 
กันดาร
 
ทางเข้า
G#m 
บ้านเป็นหลุม
C#m 
เป็นรู
 
หน้า
F#m 
ฝนแล้วน่าเอ็น
B 
ดู 
 
เหมือนอยู่บนดว
E 
งจันทร์

 
ถ้า
A 
วัดกันที่เงิน
B 
ทอง 
 
คง
G#m 
สู้ใครไ
C#m 
ม่ได้
 
แต่ถ้า
A 
พูดถึงความจริง
B 
ใจ 
 
มีให้ร้อยเ
E 
ปอร์เซ็น 
 
 
E7 
 
เราอาจจะเ
A 
ป็นคนนอกสาย
B 
ตา
 
เหมือนกับ
G#m 
หมาที่เห่า
C#m 
เรือบิน
 
หวังสัก
F#m 
วันเธอคงได้
B 
ยิน 
 
คำว่า
E 
รักกัน

 
ไม่รู้จะมีสิทธิ์ห
A 
ม้าย 
 
ที่จะไ
B 
ด้เธอมาเป็
E 
นแฟน
 
ไม่ใช่ผู้มา
F#m 
แทน 
 
แต่อยากเป็นแ
B 
ฟนของเธอไ
E 
ด้หม้าย
 
ก็รู้ว่าเราหม้า
A 
ยไหร 
 
แต่
B 
รักมันห้ามกันไม่
E 
ได้
 
ถ้าไม่ได้บอ
F#m 
กไป 
 
กลัวว่าหัว
B 
ใจ 
 
จะไม่รักใค
E 
รอีก

INSTRU | A B | E | F#m B | E |
INSTRU | A B | E | F#m B | E |

 
ถ้า
A 
วัดกันที่เงิน
B 
ทอง 
 
คง
G#m 
สู้ใครไ
C#m 
ม่ได้
 
แต่ถ้า
A 
พูดถึงความจริง
B 
ใจ 
 
มีให้ร้อยเ
E 
ปอร์เซ็น 
 
 
E7 
 
เราอาจจะเ
A 
ป็นคนนอกสาย
B 
ตา
 
เหมือนกับ
G#m 
หมาที่เห่า
C#m 
เรือบิน
 
หวังสัก
F#m 
วันเธอคงได้
B 
ยิน 
 
คำว่า
E 
รักกัน

 
ไม่รู้จะมีสิทธิ์ห
A 
ม้าย 
 
ที่จะไ
B 
ด้เธอมาเป็
E 
นแฟน
 
ไม่ใช่ผู้มา
F#m 
แทน 
 
แต่อยากเป็นแ
B 
ฟนของเธอไ
E 
ด้หม้าย
 
ก็รู้ว่าเราหม้า
A 
ยไหร 
 
แต่
B 
รักมันห้ามกันไม่
E 
ได้
 
ถ้าไม่ได้บอ
F#m 
กไป 
 
กลัวว่าหัว
B 
ใจ 
 
จะไม่รักใค
E 
รอีก

 
ไม่รู้จะมีสิทธิ์ห
A 
ม้าย 
 
ที่จะไ
B 
ด้เธอมาเป็
E 
นแฟน
 
ไม่ใช่ผู้มา
F#m 
แทน 
 
แต่อยากเป็นแ
B 
ฟนของเธอไ
E 
ด้หม้าย
 
ก็รู้ว่าเราหม้า
A 
ยไหร 
 
แต่
B 
รักมันห้ามกันไม่
E 
ได้
 
ถ้าไม่ได้บอ
F#m 
กไป 
 
กลัวว่าหัว
B 
ใจ 
 
จะไม่รักใค
E 
รอีก

 
จะให้
F#m 
ทำไง 
 
ก็ดันเผลอ
B 
ใจ 
 
ไปรักเ
E 
ธอแล้ว

OUTRO | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย


อาจไม่มีค่าพอให้เธอมารักกัน
เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้เลิศหรู
อยู่ในซอยที่เรียกว่ากันดาร
ทางเข้าบ้านเป็นหลุมเป็นรู
หน้าฝนแล้วน่าเอ็นดู เหมือนอยู่บนดวงจันทร์

ถ้าวัดกันที่เงินทอง คงสู้ใครไม่ได้
แต่ถ้าพูดถึงความจริงใจ มีให้ร้อยเปอร์เซ็น
เราอาจจะเป็นคนนอกสายตา
เหมือนกับหมาที่เห่าเรือบิน
หวังสักวันเธอคงได้ยิน คำว่ารักกัน

ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ที่จะได้เธอมาเป็นแฟน
ไม่ใช่ผู้มาแทน แต่อยากเป็นแฟนของเธอได้หม้าย
ก็รู้ว่าเราหม้ายไหร แต่รักมันห้ามกันไม่ได้
ถ้าไม่ได้บอกไป กลัวว่าหัวใจ จะไม่รักใครอีก

( ดนตรี )

ถ้าวัดกันที่เงินทอง คงสู้ใครไม่ได้
แต่ถ้าพูดถึงความจริงใจ มีให้ร้อยเปอร์เซ็น
เราอาจจะเป็นคนนอกสายตา
เหมือนกับหมาที่เห่าเรือบิน
หวังสักวันเธอคงได้ยิน คำว่ารักกัน

ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ที่จะได้เธอมาเป็นแฟน
ไม่ใช่ผู้มาแทน แต่อยากเป็นแฟนของเธอได้หม้าย
ก็รู้ว่าเราหม้ายไหร แต่รักมันห้ามกันไม่ได้
ถ้าไม่ได้บอกไป กลัวว่าหัวใจ จะไม่รักใครอีก

ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ที่จะได้เธอมาเป็นแฟน
ไม่ใช่ผู้มาแทน แต่อยากเป็นแฟนของเธอได้หม้าย
ก็รู้ว่าเราหม้ายไหร แต่รักมันห้ามกันไม่ได้
ถ้าไม่ได้บอกไป กลัวว่าหัวใจ จะไม่รักใครอีก

จะให้ทำไง ก็ดันเผลอใจ ไปรักเธอแล้ว

มิวสิควิดีโอ ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ทักษ์ เด็กใต้

เพลง : ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : โย ลักลั่น
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 093-7380249
คอร์ดเพลง ไม่รู้จะมีสิทธิ์หม้าย ทักษ์ เด็กใต้
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend