หน้าแรก » Am seatwo » คอร์ดเพลง อีหล่า – Am seatwo

คอร์ดเพลง อีหล่า – Am seatwo

คอร์ดเพลง : อีหล่า Am seatwo

คอร์ดเพลง อีหล่า - Am seatwo

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Am seatwo : อีหล่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อีหล่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | F | C | G | ( 3 Times )

Am 
ไม่คิดจะให้
ใจกับผู้ใดมาก่
อน
 
ได้เจอะกับแม่บัง
อร 
 
สาวงามอี
Am 
สาน
 
ไม่รู้จะพูดคำใ
ดให้เข้าใจและรั
บฟัง
 
ฮะ
โอ ฮะโอ ฮะโอ ฮะโอ..

Am 
อ้ายต้องเฮ็ดจัง
ใด๋ 
 
อ้ายต้องเว้าจัง
ใด๋
 
ให้หล่านั้นสน
ใจ 
 
เห็นใจอ้าย
Am 
น้อ
 
คำที่อ้ายเว้
ามา 
 
แค่คำธรรม
ดา
 
แต่ออกมาจาก
ใจ 
 
น้องหล่า
Am 
เอ๋ย.. 
 
 

Am 
อ้ายฮักเจ้าหลายแท้
น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อห
ล่า
 
อยากสบสาย
ตาแล้วอยู่กับหล่าไปจน
Am 
แก่
 
ใจอ้ายว่างเ
ด้อ 
 
อยากให้มาดูใจอ้
าย
 
จากนี้จนต
ายขอมีแค่หล่า.. 
 
แต่เพียงผู้เดียว..

INSTRU | Am | F | C | G |

Am 
อ้ายต้องเฮ็ดจัง
ใด๋ 
 
อ้ายต้องเว้าจัง
ใด๋
 
ให้หล่านั้นสน
ใจ 
 
เห็นใจอ้าย
Am 
น้อ
 
คำที่อ้ายเว้
ามา 
 
แค่คำธรรม
ดา
 
แต่ออกมาจาก
ใจ 
 
น้องหล่า
Am 
เอ๋ย.. 
 
 

Am 
อ้ายฮักเจ้าหลายแท้
น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อห
ล่า
 
อยากสบสาย
ตาแล้วอยู่กับหล่าไปจน
Am 
แก่
 
ใจอ้ายว่างเ
ด้อ 
 
อยากให้มาดูใจอ้
าย
 
จากนี้จนต
ายขอมีแค่หล่า.. 
 
แต่เพียงผู้เดียว..

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times )

Am 
อ้ายฮักเจ้าหลายแท้
น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อห
ล่า
 
อยากสบสาย
ตาแล้วอยู่กับหล่าไปจน
Am 
แก่
 
ใจอ้ายว่างเ
ด้อ 
 
อยากให้มาดูใจอ้
าย
 
จากนี้จนต
ายขอมีแค่หล่า..

Am 
อ้ายฮักเจ้าหลายแท้
น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อห
ล่า
 
อยากสบสาย
ตาแล้วอยู่กับหล่าไปจน
Am 
แก่
 
ใจอ้ายว่างเ
ด้อ 
 
อยากให้มาดูใจอ้
าย
 
จากนี้จนต
ายขอมีแค่หล่า.. 
 
แต่เพียงผู้เดียว..

OUTRO | Am | F | C | G | ( 3 Times ) | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อีหล่า


ไม่คิดจะให้ใจกับผู้ใดมาก่อน
ได้เจอะกับแม่บังอร สาวงามอีสาน
ไม่รู้จะพูดคำใดให้เข้าใจและรับฟัง
ฮะโอ ฮะโอ ฮะโอ ฮะโอ..

อ้ายต้องเฮ็ดจังใด๋ อ้ายต้องเว้าจังใด๋
ให้หล่านั้นสนใจ เห็นใจอ้ายน้อ
คำที่อ้ายเว้ามา แค่คำธรรมดา
แต่ออกมาจากใจ น้องหล่าเอ๋ย..

อ้ายฮักเจ้าหลายแท้น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อหล่า
อยากสบสายตาแล้วอยู่กับหล่าไปจนแก่
ใจอ้ายว่างเด้อ อยากให้มาดูใจอ้าย
จากนี้จนตายขอมีแค่หล่า.. แต่เพียงผู้เดียว..

( ดนตรี )

อ้ายต้องเฮ็ดจังใด๋ อ้ายต้องเว้าจังใด๋
ให้หล่านั้นสนใจ เห็นใจอ้ายน้อ
คำที่อ้ายเว้ามา แค่คำธรรมดา
แต่ออกมาจากใจ น้องหล่าเอ๋ย..

อ้ายฮักเจ้าหลายแท้น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อหล่า
อยากสบสายตาแล้วอยู่กับหล่าไปจนแก่
ใจอ้ายว่างเด้อ อยากให้มาดูใจอ้าย
จากนี้จนตายขอมีแค่หล่า.. แต่เพียงผู้เดียว..

( ดนตรี )

อ้ายฮักเจ้าหลายแท้น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อหล่า
อยากสบสายตาแล้วอยู่กับหล่าไปจนแก่
ใจอ้ายว่างเด้อ อยากให้มาดูใจอ้าย
จากนี้จนตายขอมีแค่หล่า..

อ้ายฮักเจ้าหลายแท้น้อ อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อหล่า
อยากสบสายตาแล้วอยู่กับหล่าไปจนแก่
ใจอ้ายว่างเด้อ อยากให้มาดูใจอ้าย
จากนี้จนตายขอมีแค่หล่า.. แต่เพียงผู้เดียว..


รูปภาพคอร์ด อีหล่า – Am seatwo

คอร์ดเพลง อีหล่า - Am seatwo

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อีหล่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ปิ๊ก ขจรจารุกุล
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน : 085-1935454, 082-5391496
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :