คอร์ดเพลง ลองรักเด็กใต้ เมนทอล ทวีรัตช์

  
Text   
คอร์ดเพลง ลองรักเด็กใต้ ศิลปิน เมนทอล ทวีรัตช์ (เมนทอล อยู่ไหนก็คิดถึง) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em E7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C D | Em | C D | G |
INTRO | Em E | Am | D B | Em |

 
สำเนียงห้วน
Em 
ห้วนแหลงหนักห
D 
นักแต่คำรัก
Em 
จริงใจ
 
สีผิวก็ค
C 
ล้าย 
 
กับตอไ
D 
ม้ที่ไฟห
G 
มกลืม
 
หัวใจมันใ
Em 
หญ่ดังอ่าวไ
E7 
ทยทอดยาวเป็น
Am 
ผืน
 
มั่นคงยั่ง
D 
ยืน 
 
ยืน
B 
ยันด้วยใจ
Em 
เด็กใต้

 
มาดเซอร์
Em 
เซอร์ 
 
ไม่เ
D 
ว่อร์วังอลัง
Em 
การ
 
แค่เด็กบ้านบ้
C 
าน 
 
ทำสวนย
D 
างแทงปาล์มออก
G 
เล
 
เป็นคนรัก
Em 
สัตว์ไก่ชนวัว
E7 
ชนของเรา
Am 
ทังเพ
 
เอเอ่เอ
D 
เอ 
 
เอิงเอิงเ
B 
อย 
 
อออา
Em 
ออแอ

 
มาลองแลห
C 
ม้ายมารักเด็ก
D 
ใต้หัวใจยัง
Em 
ว่าง
 
เหนืออีสานก
C 
ลางมาลองแลบ้
D 
างเผื่อน้อง
G 
ติดใจ
 
ไม่ผิดหวังแน่
Em 
นอน 
 
น้องเ
E7 
ห้อเชื่อใจบ่า
Am 
วได้
 
สัญญาจากใ
D 
จให้ไอ้ไข่จงเป็นพ
G 
ยาน

 
หากเบื่อส้ม
C 
ตำมาลองข้าว
D 
ยำบ้านพี่ดี
Em 
หว่า
 
อาจจะลืมปลา
C 
ร้ามาชอบแกงพุงป
D 
ลาบ้านพี่ก็
G 
ได้
 
น้ำพริก
Em 
อ่องทั้งข้าว
E7 
ซอยก็หรอยใ
Am 
ช้ได้
 
แต่ถ้ารักเด็ก
D 
ใต้ 
 
บ่าวจัดให้ของใต้หรอ
G 
ยเพ

INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | Em E7 | Am | D B | Em |
INSTRU | Em | Em | Em | Em |

 
มาลองแลห
C 
ม้ายมารักเด็ก
D 
ใต้หัวใจยัง
Em 
ว่าง
 
เหนืออีสานก
C 
ลางมาลองแลบ้
D 
างเผื่อน้อง
G 
ติดใจ
 
ไม่ผิดหวังแน่
Em 
นอน 
 
น้องเ
E7 
ห้อเชื่อใจบ่า
Am 
วได้
 
สัญญาจากใ
D 
จให้ไอ้ไข่จงเป็นพ
G 
ยาน

 
หากเบื่อส้ม
C 
ตำมาลองข้าว
D 
ยำบ้านพี่ดี
Em 
หว่า
 
อาจจะลืมปลา
C 
ร้ามาชอบแกงพุงป
D 
ลาบ้านพี่ก็
G 
ได้
 
น้ำพริก
Em 
อ่องทั้งข้าว
E7 
ซอยก็หรอยใ
Am 
ช้ได้
 
แต่ถ้ารักเด็ก
D 
ใต้ 
 
บ่าวจัดให้ของใต้หรอ
G 
ยเพ

 
แต่ถ้ารักเด็ก
Am 
ใต้บ่าวรับรองได้.. 
 
 
D 
 
ว่าเด็กใต้หรอยเพ…
 

OUTRO | C D | Em | C D | G |
OUTRO | Em E7 | Am | D B | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลองรักเด็กใต้


สำเนียงห้วนห้วนแหลงหนักหนักแต่คำรักจริงใจ
สีผิวก็คล้าย กับตอไม้ที่ไฟหมกลืม
หัวใจมันใหญ่ดังอ่าวไทยทอดยาวเป็นผืน
มั่นคงยั่งยืนยืนยันด้วยใจเด็กใต้

มาดเซอร์เซอร์ไม่เว่อร์วังอลังการ
แค่เด็กบ้านบ้าน ทำสวนยางแทงปาล์มออกเล
เป็นคนรักสัตว์ไก่ชนวัวชนของเราทังเพ
เอเอ่เอเอ เอิงเอิงเอย อออาออแอ

มาลองแลหม้ายมารักเด็กใต้หัวใจยังว่าง
เหนืออีสานกลางมาลองแลบ้างเผื่อน้องติดใจ
ไม่ผิดหวังแน่นอน น้องเห้อเชื่อใจบ่าวได้
สัญญาจากใจให้ไอ้ไข่จงเป็นพยาน

หากเบื่อส้มตำมาลองข้าวยำบ้านพี่ดีหว่า
อาจจะลืมปลาร้ามาชอบแกงพุงปลาบ้านพี่ก็ได้
น้ำพริกอ่องทั้งข้าวซอยก็หรอยใช้ได้
แต่ถ้ารักเด็กใต้ บ่าวจัดให้ของใต้หรอยเพ

( ดนตรี )

มาลองแลหม้ายมารักเด็กใต้หัวใจยังว่าง
เหนืออีสานกลางมาลองแลบ้างเผื่อน้องติดใจ
ไม่ผิดหวังแน่นอน น้องเห้อเชื่อใจบ่าวได้
สัญญาจากใจให้ไอ้ไข่จงเป็นพยาน

หากเบื่อส้มตำมาลองข้าวยำบ้านพี่ดีหว่า
อาจจะลืมปลาร้ามาชอบแกงพุงปลาบ้านพี่ก็ได้
น้ำพริกอ่องทั้งข้าวซอยก็หรอยใช้ได้
แต่ถ้ารักเด็กใต้ บ่าวจัดให้ของใต้หรอยเพ

แต่ถ้ารักเด็กใต้บ่าวรับรองได้..
ว่าเด็กใต้หรอยเพ

มิวสิควิดีโอ ลองรักเด็กใต้ เมนทอล ทวีรัตช์

เพลง : ลองรักเด็กใต้ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ณรงค์ชัย รัตนานุกูล
เรียบเรียง : ต้น สติ (STi STudio)
ติดต่องานศิลปิน : Tel. 080 – 6655055
คอร์ดเพลง ลองรักเด็กใต้ เมนทอล ทวีรัตช์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend