หน้าแรก » เชน มะยม » คอร์ดเพลง พยายามที่สุดแล้ว – เชน มะยม

คอร์ดเพลง พยายามที่สุดแล้ว – เชน มะยม

คอร์ดเพลง : พยายามที่สุดแล้ว เชน มะยม

คอร์ดเพลง พยายามที่สุดแล้ว - เชน มะยม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เชน มะยม : พยายามที่สุดแล้ว


INTRO | D F#m | Bm | G A | D |

 
ภาพ
วันเวลา 
 
ที่ส
องเราเคยมีควา
Bm 
มสุข
 
มี
ฉันและเธอเดินร่ว
มทาง 
 
 
F#m 
 
เริ่มเ
Em 
ลือนลางหาย
ไป
 
เมื่อ
รักเริ่มมีเหตุ
ผลทุกสิ่งก็เปลี่ย
Bm 
นไป
 
ทน
ฝืนก็คงไร้ควา
มหมาย 
 
 
F#m 
 
เมื่อ
Em 
ใจเธอมาเปลี่ยนแ
ปลง

 
หากว่า
F#m 
ฉัน 
 
หายไปจากชีวิ
Bm 
ตเธอ
 
แค่อยากจะ
รู้ 
 
ฉันยังสำคัญอ
ยู่ไหม

 
ถ้าวันหนึ่งเราหาย
ไป
 
อยากให้รู้
ไว้ว่าพยายามที่สุ
Bm 
ดแล้ว
 
พยาย
ามเหนี่ยวรั้งเอาไ
ว้แล้ว 
 
 
F#m 
 
แต่ว่า
Em 
มันไม่มีค่าเ
ลย
 
อยากบอกว่าคิด
ถึง
 
แต่ก็
คงไม่ทักไปกวนอี
Bm 
กแล้ว
 
รู้
ดีว่าคงไม่มี
วี่แวว 
 
 
F#m 
 
ที่
Em 
เธอจะหวนคืน
มาบอกรั
กกัน 
 
 

INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D A | Bm A | G F#m | A | A |

 
หากว่า
F#m 
ฉัน 
 
หายไปจากชีวิ
Bm 
ตเธอ
 
แค่อยากจะ
รู้ 
 
ฉันยังสำคัญอ
ยู่ไหม

 
ถ้าวันหนึ่งเราหาย
ไป
 
อยากให้รู้
ไว้ว่าพยายามที่สุ
Bm 
ดแล้ว
 
พยาย
ามเหนี่ยวรั้งเอาไ
ว้แล้ว 
 
 
F#m 
 
แต่ว่า
Em 
มันไม่มีค่าเ
ลย
 
อยากบอกว่าคิด
ถึง
 
แต่ก็
คงไม่ทักไปกวนอี
Bm 
กแล้ว
 
รู้
ดีว่าคงไม่มี
วี่แวว 
 
 
F#m 
 
ที่
Em 
เธอจะหวนคืน
มา

 
ถ้าวันหนึ่งเราหาย
ไป
 
อยากให้รู้
ไว้ว่าพยายามที่สุ
Bm 
ดแล้ว
 
พยาย
ามเหนี่ยวรั้งเอาไ
ว้แล้ว 
 
 
F#m 
 
แต่ว่า
Em 
มันไม่มีค่าเ
ลย
 
อยากบอกว่าคิด
ถึง
 
แต่ก็
คงไม่ทักไปกวนอี
Bm 
กแล้ว
 
รู้
ดีว่าคงไม่มี
วี่แวว 
 
 
F#m 
 
ที่
Em 
เธอจะหวนคืน
มาบอกรักกัน

OUTRO | G | Gm | D | D |


ภาพวันเวลาที่สองเราเคยมีความสุข
มีฉันและเธอเดินร่วมทาง
เริ่มเลือนลางหายไป
เมื่อรักเริ่มมีเหตุผลทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป
ทนฝืนก็คงไร้ความหมาย
เมื่อใจเธอมาเปลี่ยนแปลง

หากว่าฉัน หายไปจากชีวิตเธอ
แค่อยากจะรู้ ฉันยังสำคัญอยู่ไหม

ถ้าวันหนึ่งเราหายไป
อยากให้รู้ไว้ว่าพยายามที่สุดแล้ว
พยายามเหนี่ยวรั้งเอาไว้แล้ว
แต่ว่ามันไม่มีค่าเลย
อยากบอกว่าคิดถึง
แต่ก็คงไม่ทักไปกวนอีกแล้ว
รู้ดีว่าคงไม่มีวี่แวว
ที่เธอจะหวนคืนมาบอกรักกัน

( ดนตรี )

หากว่าฉัน หายไปจากชีวิตเธอ
แค่อยากจะรู้ ฉันยังสำคัญอยู่ไหม

ถ้าวันหนึ่งเราหายไป
อยากให้รู้ไว้ว่าพยายามที่สุดแล้ว
พยายามเหนี่ยวรั้งเอาไว้แล้ว
แต่ว่ามันไม่มีค่าเลย
อยากบอกว่าคิดถึง
แต่ก็คงไม่ทักไปกวนอีกแล้ว
รู้ดีว่าคงไม่มีวี่แวว
ที่เธอจะหวนคืนมา

ถ้าวันหนึ่งเราหายไป
อยากให้รู้ไว้ว่าพยายามที่สุดแล้ว
พยายามเหนี่ยวรั้งเอาไว้แล้ว
แต่ว่ามันไม่มีค่าเลย
อยากบอกว่าคิดถึง
แต่ก็คงไม่ทักไปกวนอีกแล้ว
รู้ดีว่าคงไม่มีวี่แวว
ที่เธอจะหวนคืนมาบอกรักกัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พยายามที่สุดแล้ว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : Dew Aphiwat – นุ่น ศรัณย์พร
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่อการแสดง : 098-0142761
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :