คอร์ดเพลง คลาสสิคคันร้าย เชน มะยม

  
Text   
คอร์ดเพลง คลาสสิคคันร้าย เชน มะยม

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : นายฮ๊อต สามัญชน
คอร์ด : A,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | F#m | D | E | E |
INTRO | D | E | C#m | F#m |
INTRO | D | E | A | E |

 
รถเค
A 
รื่องคันเก่าใช้แต่
F#m 
รุ่นพ่อเฒ่า
 
ไหนน้องส
D 
าวว่าชอบคลาส
E 
สิค
 
หม้าย
A 
ตังค์หม้ายแต่ไร้
F#m 
แรงสักหิด
 
ลูกสูบ
D 
ติดเครื่องเริ่มหนิม
E 
จับ

 
ไม่ได้
F#m 
นั่งหัวพานหรือว่า
C#m 
ยานท้ายรถ
 
สดไม่
E 
สดก็แลที่หัวใ
A 
 
พอได้
F#m 
ขับไปเวียน 
 
เลิกเ
C#m 
รียนหวันเย็น
 
ลมเย็
D 
นๆล่ะเขรถเวียนห
E 
ลาดเปิดท้าย

 
คลาสสิคคันร้
D 
ายซ้อนท้ายได้หม้า
E 
ยน้องไ
 
ม่ลงหลิง
C#m 
ทองแต่รับรองว่าขอ
F#m 
งแท้
 
ไม่บิดเหม็ดไ
D 
มค์ 
 
ไม่ว่าไกลใกล้ไ
E 
กล
 
ขอแค่พอไ
A 
ปถึง

 
ไม่ได้กลึงโช๊คห
D 
น้าหรือผ่าท่อยิงท
E 
ราย
 
ยกล้อก็
C#m 
ได้แค่เพียงหัวใจ
F#m 
คำนึง
 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง
 
ก็ภูมิใ
A 
E 

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

 
ว่าไม่ได้
F#m 
นั่งหัวพานหรือว่า
C#m 
ยานท้ายรถ
 
สดไม่
E 
สดก็แลที่หัวใ
A 
 
พอได้
F#m 
ขับไปเวียน 
 
เลิกเ
C#m 
รียนหวันเย็น
 
ลมเย็
D 
นๆเขรถเวียนห
E 
ลาดเปิดท้าย

 
คลาสสิคคันร้
D 
ายซ้อนท้ายได้หม้า
E 
ยน้อง
 
ไม่ลงหลิง
C#m 
ทองแต่รับรองว่าขอ
F#m 
งแท้
 
ไม่บิดเหม็ดไ
D 
มค์ 
 
ไม่ว่าไกลใกล้ไ
E 
กล
 
ขอแค่พอไ
A 
ปถึง

 
ไม่ได้กลึงโช๊คห
D 
น้าหรือผ่าท่อยิงท
E 
ราย
 
ยกล้อก็
C#m 
ได้แค่เพียงหัวใจ
F#m 
คำนึง
 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง

 
ว่าคลาสสิคคันร้
D 
ายซ้อนท้ายได้หม้า
E 
ยน้อง
 
ไม่ลงหลิง
C#m 
ทองแต่รับรองว่าขอ
F#m 
งแท้
 
ไม่บิดเหม็ดไ
D 
มค์ 
 
ไม่ว่าไกลใกล้ไ
E 
กล
 
ขอแค่พอไ
A 
ปถึง

 
ไม่ได้กลึงโช๊คห
D 
น้าหรือผ่าท่อยิงท
E 
ราย
 
ยกล้อก็
C#m 
ได้แค่เพียงหัวใจ
F#m 
คำนึง
 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง
 
ก็ภูมิใ
A 

 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง
 
ก็ภูมิใ
A 

OUTRO | D | E | C#m | F#m |
OUTRO | D | E | A | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คลาสสิคคันร้าย


รถเครื่องคันเก่าใช้แต่รุ่นพ่อเฒ่า
ไหนน้องสาวว่าชอบคลาสสิค
หม้ายตังค์หม้ายแต่ไร้แรงสักหิด
ลูกสูบติดเครื่องเริ่มหนิมจับ

ไม่ได้นั่งหัวพานหรือว่ายานท้ายรถ
สดไม่สดก็แลที่หัวใจ
พอได้ขับไปเวียน เลิกเรียนหวันเย็น
ลมเย็นๆล่ะเขรถเวียนหลาดเปิดท้าย

คลาสสิคคันร้ายซ้อนท้ายได้หม้ายน้องไ
ม่ลงหลิงทองแต่รับรองว่าของแท้
ไม่บิดเหม็ดไมค์ ไม่ว่าไกลใกล้ไกล
ขอแค่พอไปถึง

ไม่ได้กลึงโช๊คหน้าหรือผ่าท่อยิงทราย
ยกล้อก็ได้แค่เพียงหัวใจคำนึง
รถเครื่องคันเก่ากับใจถึงๆ
มีเธอซ้อนท้ายเป็นแฟนสักครั้งนึง
ก็ภูมิใจ

( ดนตรี )

ว่าไม่ได้นั่งหัวพานหรือว่ายานท้ายรถ
สดไม่สดก็แลที่หัวใจ
พอได้ขับไปเวียน เลิกเรียนหวันเย็น
ลมเย็นๆเขรถเวียนหลาดเปิดท้าย

คลาสสิคคันร้ายซ้อนท้ายได้หม้ายน้อง
ไม่ลงหลิงทองแต่รับรองว่าของแท้
ไม่บิดเหม็ดไมค์ ไม่ว่าไกลใกล้ไกล
ขอแค่พอไปถึง

ไม่ได้กลึงโช๊คหน้าหรือผ่าท่อยิงทราย
ยกล้อก็ได้แค่เพียงหัวใจคำนึง
รถเครื่องคันเก่ากับใจถึงๆ
มีเธอซ้อนท้ายเป็นแฟนสักครั้งนึง

ว่าคลาสสิคคันร้ายซ้อนท้ายได้หม้ายน้อง
ไม่ลงหลิงทองแต่รับรองว่าของแท้
ไม่บิดเหม็ดไมค์ ไม่ว่าไกลใกล้ไกล
ขอแค่พอไปถึง

ไม่ได้กลึงโช๊คหน้าหรือผ่าท่อยิงทราย
ยกล้อก็ได้แค่เพียงหัวใจคำนึง
รถเครื่องคันเก่ากับใจถึงๆ
มีเธอซ้อนท้ายเป็นแฟนสักครั้งนึง
ก็ภูมิใจ

รถเครื่องคันเก่ากับใจถึงๆ
มีเธอซ้อนท้ายเป็นแฟนสักครั้งนึง
ก็ภูมิใจ

มิวสิควิดีโอ คลาสสิคคันร้าย เชน มะยม

เพลง : คลาสสิคคันร้าย
ศิลปิน : เชน มะยม
เรียบเรียง : 2004 Studio (ปอนด์ ชาบู)
ติดต่องานแสดง : 098-0142761, 0918876312
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend