คอร์ดเพลง ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ ตรี ชัยณรงค์

  
Text   
คอร์ดเพลง ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ ศิลปิน ตรี ชัยณรงค์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb | F | Eb | F |

Bb 
  ย้อนความเชื่อ
Dm 
ใจในคำว่าฮัก
Gm 
  เลยบ่อยากเข้าไปถ
F 
ามอิหยังหลาย
Bb 
  มันสิเป็นเรื่อง
Dm 
เว้าให้วุ่นวาย
Gm 
  ว่าเฮาบ่ไว้ใ
F 
จในความฮัก
Bb 
  ได้แค่แ
Dm 
สดงทางสายตา
Gm 
  ที่แนวใด๋น้อ
F 
งหล้า 
 
เฮ็ดเกิ
Eb 
นไป
 
  กับผู้ช
F 
ายอีกคน

Bb 
  คือจั่งฮู้จัก
Dm 
เขาบ่ทันดน
Gm 
  กะมีคนมาเ
F 
ว้าดอกสู่ฟัง
Bb 
  นัดกันกิน
Dm 
ข้าวว่าเบิ่งหนัง
Gm 
  จูงมือกันห
F 
ย่างบ่งึดไผ
Bb 
  เจ้าหลอยคบ
Dm 
กันแม่นบ่
Gm 
  แล้วเจ้าเก็บอ้า
F 
ยไว้หม่อ
Eb 
งใด๋
 
  อ้ายแ
F 
ทบบ่เชื่อสายตา

 
ตั๋วได้แต่กูนี่
Bb 
ล่ะ 
 
มันบ่มีปัญ
Dm 
ญาคึดเอง
Gm 
บ่ได้
 
มีแต่
F 
คนมาบอกว่าเ
Eb 
จ้านอกใจแม่นอี
Dm 
หลีบ่
 
ส่อย
Cm 
บอกให้ฮู้แนเ
F 
ถาะ 
 
สิได้ฮู้เจ้า
Bb 
ของ
 
บ่ดีหม่องใ
Dm 
ด๋กะบอกกันตรง
Gm 
ตรง 
 
อย่าสิ
F 
จ่งเอาไว้
 
บ่อยาก
Eb 
ฟังจากปากผู้ใด๋สิยอม
Dm 
รับให้ได้
 
คั่นแม่น
Cm 
เจ้าเอาความไว้
F 
ใจ 
 
มาใช้ตั๋วกัน

INSTRU | Eb | Dm | Cm | F |
INSTRU | Eb | Dm | Cm | F |

Bb 
  คือจั่งฮู้จัก
Dm 
เขาบ่ทันดน
Gm 
  กะมีคนมาเ
F 
ว้าดอกสู่ฟัง
Bb 
  นัดกันกิน
Dm 
ข้าวว่าเบิ่งหนัง
Gm 
  จูงมือกันห
F 
ย่างบ่งึดไผ
Bb 
  เจ้าหลอยคบ
Dm 
กันแม่นบ่
Gm 
  แล้วเจ้าเก็บอ้า
F 
ยไว้หม่อ
Eb 
งใด๋
 
  อ้ายแ
F 
ทบบ่เชื่อสายตา

 
ตั๋วได้แต่กูนี่
Bb 
ล่ะ 
 
มันบ่มีปัญ
Dm 
ญาคึดเอง
Gm 
บ่ได้
 
มีแต่
F 
คนมาบอกว่าเ
Eb 
จ้านอกใจแม่นอี
Dm 
หลีบ่
 
ส่อย
Cm 
บอกให้ฮู้แนเ
F 
ถาะ 
 
สิได้ฮู้เจ้า
Bb 
ของ
 
บ่ดีหม่องใ
Dm 
ด๋กะบอกกันตรง
Gm 
ตรง 
 
อย่าสิ
F 
จ่งเอาไว้
 
บ่อยาก
Eb 
ฟังจากปากผู้ใด๋สิยอม
Dm 
รับให้ได้
 
คั่นแม่น
Cm 
เจ้าเอาความไว้
F 
ใจ 
 
มาใช้
Bb 
ตั๋วกัน

 
ตั๋วได้แต่กูนี่
Bb 
ล่ะ 
 
มันบ่มีปัญ
Dm 
ญาคึดเอง
Gm 
บ่ได้
 
มีแต่
F 
คนมาบอกว่าเ
Eb 
จ้านอกใจแม่นอี
Dm 
หลีบ่
 
ส่อย
Cm 
บอกให้ฮู้แนเ
F 
ถาะ 
 
สิได้ฮู้เจ้า
Bb 
ของ
 
บ่ดีหม่องใ
Dm 
ด๋กะบอกกันตรง
Gm 
ตรง 
 
อย่าสิ
F 
จ่งเอาไว้
 
บ่อยาก
Eb 
ฟังจากปากผู้ใด๋สิยอม
Dm 
รับให้ได้
 
คั่นแม่น
Cm 
เจ้าเอาความไว้
F 
ใจ 
 
มาใช้
Bb 
ตั๋วกัน

 
คั่นแม่น
Cm 
เจ้าเอาความไว้ใจ.. 
 
 
F 
 
มาใช้
Bb 
ตั๋วกัน..

OUTRO | Eb | Ebm | Dm | Gm |
OUTRO | Eb | F | Bb | Bbmaj7 |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ


ย้อนความเชื่อใจในคำว่าฮัก
เลยบ่อยากเข้าไปถามอิหยังหลาย
มันสิเป็นเรื่องเว้าให้วุ่นวาย
ว่าเฮาบ่ไว้ใจในความฮัก
ได้แค่แสดงทางสายตา
ที่แนวใด๋น้องหล้า เฮ็ดเกินไป
กับผู้ชายอีกคน

คือจั่งฮู้จักเขาบ่ทันดน กะมีคนมาเว้าดอกสู่ฟัง
นัดกันกินข้าวว่าเบิ่งหนัง จูงมือกันหย่างบ่งึดไผ
เจ้าหลอยคบกันแม่นบ่ แล้วเจ้าเก็บอ้ายไว้หม่องใด๋
อ้ายแทบบ่เชื่อสายตา

ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ มันบ่มีปัญญาคึดเองบ่ได้
มีแต่คนมาบอกว่าเจ้านอกใจแม่นอีหลีบ่
ส่อยบอกให้ฮู้แนเถาะ สิได้ฮู้เจ้าของ
บ่ดีหม่องใด๋กะบอกกันตรงตรง อย่าสิจ่งเอาไว้
บ่อยากฟังจากปากผู้ใด๋สิยอมรับให้ได้
คั่นแม่นเจ้าเอาความไว้ใจ มาใช้ตั๋วกัน

( ดนตรี )

คือจั่งฮู้จักเขาบ่ทันดน กะมีคนมาเว้าดอกสู่ฟัง
นัดกันกินข้าวว่าเบิ่งหนัง จูงมือกันหย่างบ่งึดไผ
เจ้าหลอยคบกันแม่นบ่ แล้วเจ้าเก็บอ้ายไว้หม่องใด๋
อ้ายแทบบ่เชื่อสายตา

ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ มันบ่มีปัญญาคึดเองบ่ได้
มีแต่คนมาบอกว่าเจ้านอกใจแม่นอีหลีบ่
ส่อยบอกให้ฮู้แนเถาะ สิได้ฮู้เจ้าของ
บ่ดีหม่องใด๋กะบอกกันตรงตรง อย่าสิจ่งเอาไว้
บ่อยากฟังจากปากผู้ใด๋สิยอมรับให้ได้
คั่นแม่นเจ้าเอาความไว้ใจ มาใช้ตั๋วกัน

ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ มันบ่มีปัญญาคึดเองบ่ได้
มีแต่คนมาบอกว่าเจ้านอกใจแม่นอีหลีบ่
ส่อยบอกให้ฮู้แนเถาะ สิได้ฮู้เจ้าของ
บ่ดีหม่องใด๋กะบอกกันตรงตรง อย่าสิจ่งเอาไว้
บ่อยากฟังจากปากผู้ใด๋สิยอมรับให้ได้
คั่นแม่นเจ้าเอาความไว้ใจ มาใช้ตั๋วกัน

คั่นแม่นเจ้าเอาความไว้ใจ.. มาใช้ตั๋วกัน

มิวสิควิดีโอ ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ ตรี ชัยณรงค์

เพลง : ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องานศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง ตั๋วได้แต่กูนี่ล่ะ ตรี ชัยณรงค์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend