คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก – ตรี ชัยณรงค์

  
Text   

คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก ตรี ชัยณรงค์

ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก

ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก - ตรี ชัยณรงค์
คอร์ด

INTRO | Gm | F | C | Dm |
INTRO | F Am | Dm | F Am | Dm |

 
น่าสิบอกว่าจบ
 
 
น่าสิบอกว่าเซาคบ
Am 
กันโลดน้อคน
Bb 
ไค
 
ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจ
Gm 
แล้วกะบ่ได้ฮัก
 
บ่น่าสิปิดบัง
 บ่น่าตั๋วอ้ายหย่าง
Am 
มาเพื่ออก
Bb 
หัก
 
ขั่นว่าเจ้า
Gm 
เสื่องเขาไว้ถ่าฮัก
แล้วเต็มหัว
ใจ

 
* คนมีป่องไป
Gm 
กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาก
 
แต่คนหัวใจพัง
Bb 
 มันอุกอั่ง มันอุกอั่ง จั๊กสิเฮ็ดจังใด๋

 
** บ่น่าเฮ็ดกันดอก
 บ่น่าเฮ็ดกันดอก
Am 
 
บ่น่าหลอก
Bb 
ว่าฮักกันคือเ
Am 
ก่า
 
แม่นน้องฮักเขา
Bb 
 อ้ายบ่ได้ว่า
 กะให้เจ้า
ไป       
 
บ่น่าเฮ็ดกันดอก
 บ่น่าเฮ็ดกันดอก
Am 
 
เฮ็ดแบบนี้บ่
Bb 
ต่างกับ(ฆ่าอ้าย)
Am 
(ตาย)
 
ทำท่า
Bb 
ว่าฮัก 
 
แต่บ่ได้มี
Am 
ใจ
 
เจ้า
Gm 
กะส่างเฮ็ดได้
มีคนสิตายบ่ฮู้
ติ

INSTRU | C | Dm | Bb C | F C |
INSTRU | Am | Dm | Bb C | F C |

 
แม่นเจ้าบอกว่าจบ
 
 
แม่นเจ้าบอกว่าเซาคบ
Am 
 
อ้ายกะบ่ได้ว่า
Bb 
หยัง
 
บ่ได้คิด
Gm 
สิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคน
ดี
 
บอกกันกะได้ว่
าเจ้ามีคนใหม่
Am 
 แล้วในมื้อ
Bb 
นี้
 
อ้ายสิค่อย
Gm 
หาเอาดอกวิธี
รักษาแผล
ใจ

( * ) ( ** )

 
จั๊กสิเ
Gm 
ว้าจังใด๋ดี 
 
โอ้ย
.. 
 
บ่น่าเฮ็ดกันดอก…

OUTRO | Dm | Bb | Gm | C | F |

เนื้อเพลง
น่าสิบอกว่าจบ
น่าสิบอกว่าเซาคบกันโลดน้อคนไค
ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจแล้วกะบ่ได้ฮัก
บ่น่าสิปิดบัง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่างมาเพื่ออกหัก
ขั่นว่าเจ้าเสื่องเขาไว้ถ่าฮักแล้วเต็มหัวใจ

* คนมีป่องไปกะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาก
แต่คนหัวใจพัง มันอุกอั่ง มันอุกอั่ง จั๊กสิเฮ็ดจังใด๋

** บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก
บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า
แม่นน้องฮักเขา อ้ายบ่ได้ว่า กะให้เจ้าไป       
บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก
เฮ็ดแบบนี้บ่ต่างกับ(ฆ่าอ้าย)(ตาย)
ทำท่าว่าฮัก แต่บ่ได้มีใจ
เจ้ากะส่างเฮ็ดได้มีคนสิตายบ่ฮู้ติ

( ดนตรี )

แม่นเจ้าบอกว่าจบ
แม่นเจ้าบอกว่าเซาคบ
อ้ายกะบ่ได้ว่าหยัง
บ่ได้คิดสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคนดี
บอกกันกะได้ว่าเจ้ามีคนใหม่ แล้วในมื้อนี้
อ้ายสิค่อยหาเอาดอกวิธีรักษาแผลใจ

( * ) ( ** )

จั๊กสิเว้าจังใด๋ดี โอ้ย.. บ่น่าเฮ็ดกันดอก…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : บ่น่าเฮ็ดกันดอก
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend