คอร์ดเพลง แล้วอ้ายล่ะ – ตรี ชัยณรงค์

  
Text   

คอร์ดเพลง แล้วอ้ายล่ะ
ศิลปิน ตรี ชัยณรงค์
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง แล้วอ้ายล่ะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | Bmadd11 | G | A |
INTRO | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ฮักเฮ
D 
าเก่า 
 
เกินเอามาซ่อมแล้
F#m 
วบ้อ
 
ยามนั
Bm 
ดพ้อ 
 
คือจั่งเว้าฮอดแ
A 
ต่เขา
 
ดีจั่
D 
งซั่น ดีจั่งซี่ แทบทุกเรื่อ
F#m 
งราว
 
คำว่
Bm 
าเราลบถิ่มแล้วบ้อ 
 
A 
นไค

 
ออกห
G 
น้าออกตา 
 
ปา
A 
นอ้ายเป็นตอ
F#m 
บ่งึดบ่ง้อเว้
Bm 
าหยังกะดาย
 
หรื
Em 
อว่าตอนนี้หัวใจ 
 
ยกให้เ
A 
ขา
 
เบิ่ดแล้วน้อ
D 
งหล่า
F# 

 
* แล้วอ้า
G 
ยล่ะ 
 
แล้วอ้ายเด้
 
อ้
F#m 
ายเฮ็ดผิดอิหยัง
 
มื้
Em 
อนี้น้องคือจั่ง 
 
เฮ็
D 
ดคือบ่หั
F# 
วซา
 
แล้วอ้า
G 
ยล่ะ 
 
แล้วอ้ายเด้
 
เบิดคั
F#m 
กแล้วหรือบ่เค
Bm 
ยมีค่า
 
คื
Em 
อเฮ็ดกับอ้ายปานว่า 
 
A 
นที่… 
 
บ่เคยฮั
D 
กกัน 
 
 
A 

 
ฮักเฮ
D 
าเก่า 
 
เกินเอามาซ่อมแล้
F#m 
วบ้อ
 
คือบ่คึ
Bm 
ดพ้อ 
 
หลูโตนแนน้อค
A 
นไค
 
ออกห
G 
น้าออกตา 
 
ปา
A 
นอ้ายเป็นตอ
F#m 
บ่งึดบ่ง้อเว้
Bm 
าหยังกะดาย
 
หรื
Em 
อว่าตอนนี้หัวใจ 
 
ยกให้เ
A 
ขา
 
เบิ่ดแล้วน้อ
D 
งหล่า
F# 

( * )

INSTRU | D | F#m | G | A | G | A | D |

 
แล้วอ้า
G 
ยล่ะ แล้วอ้ายเด้ อ้
F#m 
ายเฮ็ดผิดอิหยัง
 
มื้
Em 
อนี้น้องคือจั่ง 
 
เฮ็
D 
ดคือบ่หั
F# 
วซา
 
แล้วอ้า
G 
ยล่ะ 
 
แล้วอ้า
F#m 
ยเด้ 
 
มันคงเบิ
Bm 
ดค่า
 
จั่
Em 
งเฮ็ดกับอ้ายปานว่า 
 
A 
นที่…บ่เคยฮั
D 
กกัน 
 
 
A 

 
จั่
Em 
งเฮ็ดกับอ้ายปานว่า 
 
A 
นที่…บ่เคยฮั
Dsus2 
กกัน

เนื้อเพลง แล้วอ้ายล่ะ
ฮักเฮาเก่า เกินเอามาซ่อมแล้วบ้อ
ยามนัดพ้อ คือจั่งเว้าฮอดแต่เขา
ดีจั่งซั่น ดีจั่งซี่ แทบทุกเรื่องราว
คำว่าเราลบถิ่มแล้วบ้อ คนไค

ออกหน้าออกตา ปานอ้ายเป็นตอ
บ่งึดบ่ง้อเว้าหยังกะดาย
หรือว่าตอนนี้หัวใจ ยกให้เขา เบิ่ดแล้วน้องหล่า

แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ อ้ายเฮ็ดผิดอิหยัง
มื้อนี้น้องคือจั่ง เฮ็ดคือบ่หัวซา
แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ เบิดคักแล้วหรือบ่เคยมีค่า
คือเฮ็ดกับอ้ายปานว่า คนที่… บ่เคยฮักกัน

ฮักเฮาเก่า เกินเอามาซ่อมแล้วบ้อ
คือบ่คึดพ้อ หลูโตนแนน้อคนไค
ออกหน้าออกตา ปานอ้ายเป็นตอ
บ่งึดบ่ง้อเว้าหยังกะดาย
หรือว่าตอนนี้หัวใจ ยกให้เขา เบิ่ดแล้วน้องหล่า

แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ อ้ายเฮ็ดผิดอิหยัง
มื้อนี้น้องคือจั่ง เฮ็ดคือบ่หัวซา
แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ เบิดคักแล้วหรือบ่เคยมีค่า
คือเฮ็ดกับอ้ายปานว่า คนที่… บ่เคยฮักกัน

( ดนตรี )

แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ อ้ายเฮ็ดผิดอิหยัง
มื้อนี้น้องคือจั่ง เฮ็ดคือบ่หัวซา
แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ มันคงเบิดค่า
จั่งเฮ็ดกับอ้ายปานว่า คนที่…บ่เคยฮักกัน

จั่งเฮ็ดกับอ้ายปานว่า คนที่…บ่เคยฮักกัน
เพลง : แล้วอ้ายล่ะ
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
โปรดิวเซอร์ : สลา คุณวุฒิ
ตรี ชัยณรงค์ - แล้วอ้ายล่ะ
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend