คอร์ดเพลง หนักเติบอยู่ ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : หนักเติบอยู่ ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง หนักเติบอยู่ ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง :

ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,A,F#m,Em


INTRO | D Bm | G A | ( 2 Times )

 
บักเ
D 
สี่ยวเอย 
 
กู
Bm 
เป็นอีหยัง
 
คือจังมา
G 
นั่งเว้ากับเดือนด
D 
าว
 
มา
Bm 
ลำพร่ำเพ้อ 
 
คึด
F#m 
ฮอดแต่เขา
 
ผู้สาวเ
G 
ก่าคนถิ่ม
A 
กูไป

 
บักเ
D 
สี่ยวเอย 
 
กู
Bm 
คือจังเหงา
 
เห็นแต่หน้าเ
G 
ขาลอยอยู่เต็ม
A 
ฟ้า
 
กูเ
D 
มาเหล้า 
 
ฮึ
Bm 
เป็นผีบ้า
 
หรือว่า
G 
กูกำลังฝันไป
A 
วะ 
 
ส่อยปลุกกูแนห
D 
มอ

 
มึง
Em 
ฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
 
ผู้
F#m 
หญิงบ่ได้มีผู้เดียว 
 
บนโล
Em 
กใบนี้
 
คั่นว่า
F#m 
เขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเข
Em 
า..อีหลี
 
เขาคงสิก
G 
ลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
 
มึงคือ
A 
บ่เข้าใจน้อหมู่

 
หนักเติบ
D 
อยู่สะมงสมอง 
 
ตั้งแต่
A/C# 
ถืกผู้สาวหย่อง
 
ความ
Bm 
ฮักเฮาจนว่าหมุ่นจน
F#m 
ว่ามี
 
หมุ่นพอป
G 
านขี้ผง 
 
ผู้ลัง
F#m 
คนจังกู 
 
อยู่ดี
Em 
ดีกะเลยโง่ปานค
A 
วาย
 
ส่ง
G 
ผลให้ลืมเขาบ่ได้ 
 
กะจั๊กว่าเป็นอีห
A 
ยัง..

 
คั่นบ่ได้
G 
มากินเหล้า 
 
คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
 
กะคิดว่า
F#m 
แต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
 
ตั้งแต่ง
G 
านบุญแอว 
 
เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
 
มันยัง
A 
บ่ชัดเจนติหมอ..
 
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ด
D 
นแล้ว 
 
กูว่ามึงหนักเติ
A 
บอยู่

 
หนักเติบ
D 
อยู่สะมงสมอง 
 
ตั้งแต่
A/C# 
ถืกผู้สาวหย่อง
 
ความ
Bm 
ฮักเฮาจนว่าหมุ่นจน
F#m 
ว่ามี
 
หมุ่นพอป
G 
านขี้ผง 
 
ผู้ลัง
F#m 
คนจังกู 
 
อยู่ดี
Em 
ดีกะเลยโง่ปานค
A 
วาย
 
ส่ง
G 
ผลให้ลืมเขาบ่ได้ 
 
กะจั๊กว่าเป็นอีห
A 
ยัง..

INSTRU | G | F#m | G | A | A |

 
มึง
Em 
ฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
 
ผู้
F#m 
หญิงบ่ได้มีผู้เดียว 
 
บนโล
Em 
กใบนี้
 
คั่นว่า
F#m 
เขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเข
Em 
า..อีหลี
 
เขาคงสิก
G 
ลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
 
มึงคือ
A 
บ่เข้าใจน้อหมู่

 
หนักเติบ
D 
อยู่สะมงสมอง 
 
ตั้งแต่
A/C# 
ถืกผู้สาวหย่อง 
 
 
Bm 
โฮ…
F#m 
 
หมุ่นพอป
G 
านขี้ผง 
 
ผู้ลัง
F#m 
คนจังกู 
 
อยู่ดี
Em 
ดีกะเลยโง่ปานค
A 
วาย
 
ส่ง
G 
ผลให้ลืมเขาบ่ได้ 
 
กะจั๊กว่าเป็นอีห
A 
ยัง..

 
คั่นบ่ได้
G 
มากินเหล้า 
 
คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
 
กะคิดว่า
F#m 
แต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
 
ตั้งแต่ง
G 
านบุญแอว 
 
เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
 
มันยัง
A 
บ่ชัดเจนติหมอ
 
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ด
D 
นแล้ว 
 
กูว่ามึงหนักเติ
A 
บอยู่..
 
กูว่ามึงหนักเติบอยู่..
 

OUTRO | D | Bm | G F#m | Em A | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หนักเติบอยู่


บักเสี่ยวเอย กูเป็นอีหยัง
คือจังมานั่งเว้ากับเดือนดาว
มาลำพร่ำเพ้อ คึดฮอดแต่เขา
ผู้สาวเก่าคนถิ่มกูไป

บักเสี่ยวเอย กูคือจังเหงา
เห็นแต่หน้าเขาลอยอยู่เต็มฟ้า
กูเมาเหล้า ฮึเป็นผีบ้า
หรือว่ากูกำลังฝันไปวะ ส่อยปลุกกูแนหมอ

มึงฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
ผู้หญิงบ่ได้มีผู้เดียว บนโลกใบนี้
คั่นว่าเขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเขา..อีหลี
เขาคงสิกลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
มึงคือบ่เข้าใจน้อหมู่

หนักเติบอยู่สะมงสมอง ตั้งแต่ถืกผู้สาวหย่อง
ความฮักเฮาจนว่าหมุ่นจนว่ามี
หมุ่นพอปานขี้ผง ผู้ลังคนจังกู อยู่ดีดีกะเลยโง่ปานควาย
ส่งผลให้ลืมเขาบ่ได้ กะจั๊กว่าเป็นอีหยัง..

คั่นบ่ได้มากินเหล้า คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
กะคิดว่าแต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
ตั้งแต่งานบุญแอว เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
มันยังบ่ชัดเจนติหมอ..
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ดนแล้ว กูว่ามึงหนักเติบอยู่

หนักเติบอยู่สะมงสมอง ตั้งแต่ถืกผู้สาวหย่อง
ความฮักเฮาจนว่าหมุ่นจนว่ามี
หมุ่นพอปานขี้ผง ผู้ลังคนจังกู อยู่ดีดีกะเลยโง่ปานควาย
ส่งผลให้ลืมเขาบ่ได้ กะจั๊กว่าเป็นอีหยัง..

( ดนตรี )

มึงฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
ผู้หญิงบ่ได้มีผู้เดียว บนโลกใบนี้
คั่นว่าเขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเขา..อีหลี
เขาคงสิกลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
มึงคือบ่เข้าใจน้อหมู่

หนักเติบอยู่สะมงสมอง ตั้งแต่ถืกผู้สาวหย่อง โฮ…
หมุ่นพอปานขี้ผง ผู้ลังคนจังกู อยู่ดีดีกะเลยโง่ปานควาย
ส่งผลให้ลืมเขาบ่ได้ กะจั๊กว่าเป็นอีหยัง..

คั่นบ่ได้มากินเหล้า คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
กะคิดว่าแต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
ตั้งแต่งานบุญแอว เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
มันยังบ่ชัดเจนติหมอ
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ดนแล้ว กูว่ามึงหนักเติบอยู่..
กูว่ามึงหนักเติบอยู่..

มิวสิควิดีโอ หนักเติบอยู่ ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง หนักเติบอยู่
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend