คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ – ตรี ชัยณรงค์

  
Text   

คอร์ดเพลง : โพสต์เขาเจ้าเมนต์ ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตรี ชัยณรงค์ : โพสต์เขาเจ้าเมนต์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์

INTRO | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INTRO | Eb | Dm Gm | Cm F | Bb F |

 
ไว้ใจ
Bb 
เขา 
 
เชื่อ
Dm 
ใจเขาเบิ่ดซุอย่าง
 
ย้อนว่า
Eb 
ฮัก 
 
กะเ
F 
ลยบ่ได้คิด
Bb 
หยัง
 
มีแต่
Bb 
ฮัก 
 
เบิ๋ด
Dm 
ใจอ้ายมีแ
Gm 
ค่นั้น
Eb 
แต่เขากะยังบ่พ
F 
อใจ

 
บอกกับ
Eb 
อ้ายว่าบ่มีไผ
 
บอกกับ
Dm 
เขาว่าบ่มี
Gm 
อ้าย
 
คือ
Cm 
ตั๋วกันได้ 
 
เจ้า
Eb 
เห็นอ้ายเป็นอิห
F 
ยัง

 
โพสต์
Eb 
เขาแต่เ
F 
จ้าคือเมนต์
 
บอก
Dm 
ฮักบอกคิ
Gm 
ดฮอดกัน
 
อ้าย
Cm 
อ่านแล้วใจมัน
F 
สั่น 
 
มันเจ็บแฮ
Bb 
งหลาย
 
กด
Eb 
ไลก์หัวใจให้เ
F 
ขา
 
บัดรูปคู่
Dm 
เฮาคือกดเคียดให้
Gm 
อ้าย
 
เจ็บพอ
Cm 
ตายแล้วเด้อหั
F 
วใจ 
 
ไสว่
Bb 
าฮักอ้าย

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INSTRU | Eb | Dm Gm | Cm F | Bb |

 
บอกกับ
Eb 
อ้ายว่าบ่มีไผ
 
บอกกับ
Dm 
เขาว่าบ่มี
Gm 
อ้าย
 
คือ
Cm 
ตั๋วกันได้ 
 
เจ้า
Eb 
เห็นอ้ายเป็นอิห
F 
ยัง

 
โพสต์
Eb 
เขาแต่เ
F 
จ้าคือเมนต์
 
บอก
Dm 
ฮักบอกคิ
Gm 
ดฮอดกัน
 
อ้าย
Cm 
อ่านแล้วใจมัน
F 
สั่น 
 
มันเจ็บแฮ
Bb 
งหลาย
 
กด
Eb 
ไลก์หัวใจให้เ
F 
ขา
 
บัดรูปคู่
Dm 
เฮาคือกดเคียดให้
Gm 
อ้าย
 
เจ็บพอ
Cm 
ตายแล้วเด้อหั
F 
วใจ..

 
โพสต์
Eb 
เขาแต่เ
F 
จ้าคือเมนต์
 
บอก
Dm 
ฮักบอกคิ
Gm 
ดฮอดกัน
 
อ้ายอ่า
Cm 
นแล้วใจมันสั่น 
 
 
F 
มันเจ็บแฮงห
Bb 
ลาย
 
กด
Eb 
ไลก์หัวใจให้เ
F 
ขา
 
บัดรูปคู่
Dm 
เฮาคือกดเคียดให้
Gm 
อ้าย
 
เจ็บพอ
Cm 
ตายแล้วเด้อหัวใ
F 
จ 
 
ไสว่าฮัก
Bb 
อ้าย

 
เจ็บพอ
Gm 
ตายแล้วเด้อหั
F 
วใจ..
 
ไสน้อว่าฮัก..
Bb 
อ้าย..


ไว้ใจเขา เชื่อใจเขาเบิ่ดซุอย่าง
ย้อนว่าฮัก กะเลยบ่ได้คิดหยัง
มีแต่ฮัก เบิ๋ดใจอ้ายมีแค่นั้น
แต่เขากะยังบ่พอใจ

บอกกับอ้ายว่าบ่มีไผ
บอกกับเขาว่าบ่มีอ้าย
คือตั๋วกันได้ เจ้าเห็นอ้ายเป็นอิหยัง

โพสต์เขาแต่เจ้าคือเมนต์
บอกฮักบอกคิดฮอดกัน
อ้ายอ่านแล้วใจมันสั่น มันเจ็บแฮงหลาย
กดไลก์หัวใจให้เขา
บัดรูปคู่เฮาคือกดเคียดให้อ้าย
เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ ไสว่าฮักอ้าย

( ดนตรี )

บอกกับอ้ายว่าบ่มีไผ
บอกกับเขาว่าบ่มีอ้าย
คือตั๋วกันได้ เจ้าเห็นอ้ายเป็นอิหยัง

โพสต์เขาแต่เจ้าคือเมนต์
บอกฮักบอกคิดฮอดกัน
อ้ายอ่านแล้วใจมันสั่น มันเจ็บแฮงหลาย
กดไลก์หัวใจให้เขา
บัดรูปคู่เฮาคือกดเคียดให้อ้าย
เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ..

โพสต์เขาแต่เจ้าคือเมนต์
บอกฮักบอกคิดฮอดกัน
อ้ายอ่านแล้วใจมันสั่น มันเจ็บแฮงหลาย
กดไลก์หัวใจให้เขา
บัดรูปคู่เฮาคือกดเคียดให้อ้าย
เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ ไสว่าฮักอ้าย

เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ..
ไสน้อว่าฮัก..อ้าย..


รูปภาพคอร์ด โพสต์เขาเจ้าเมนต์ – ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend