หน้าแรก » ตรี ชัยณรงค์ » คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ – ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ – ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง : โพสต์เขาเจ้าเมนต์ ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตรี ชัยณรงค์ : โพสต์เขาเจ้าเมนต์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์

INTRO | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INTRO | Eb | Dm Gm | Cm F | Bb F |

 
ไว้ใจ
Bb 
เขา 
 
เชื่อ
Dm 
ใจเขาเบิ่ดซุอย่าง
 
ย้อนว่า
Eb 
ฮัก 
 
กะเ
ลยบ่ได้คิด
Bb 
หยัง
 
มีแต่
Bb 
ฮัก 
 
เบิ๋ด
Dm 
ใจอ้ายมีแ
Gm 
ค่นั้น
Eb 
แต่เขากะยังบ่พ
อใจ

 
บอกกับ
Eb 
อ้ายว่าบ่มีไผ
 
บอกกับ
Dm 
เขาว่าบ่มี
Gm 
อ้าย
 
คือ
Cm 
ตั๋วกันได้ 
 
เจ้า
Eb 
เห็นอ้ายเป็นอิห
ยัง

 
โพสต์
Eb 
เขาแต่เ
จ้าคือเมนต์
 
บอก
Dm 
ฮักบอกคิ
Gm 
ดฮอดกัน
 
อ้าย
Cm 
อ่านแล้วใจมัน
สั่น 
 
มันเจ็บแฮ
Bb 
งหลาย
 
กด
Eb 
ไลก์หัวใจให้เ
ขา
 
บัดรูปคู่
Dm 
เฮาคือกดเคียดให้
Gm 
อ้าย
 
เจ็บพอ
Cm 
ตายแล้วเด้อหั
วใจ 
 
ไสว่
Bb 
าฮักอ้าย

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INSTRU | Eb | Dm Gm | Cm F | Bb |

 
บอกกับ
Eb 
อ้ายว่าบ่มีไผ
 
บอกกับ
Dm 
เขาว่าบ่มี
Gm 
อ้าย
 
คือ
Cm 
ตั๋วกันได้ 
 
เจ้า
Eb 
เห็นอ้ายเป็นอิห
ยัง

 
โพสต์
Eb 
เขาแต่เ
จ้าคือเมนต์
 
บอก
Dm 
ฮักบอกคิ
Gm 
ดฮอดกัน
 
อ้าย
Cm 
อ่านแล้วใจมัน
สั่น 
 
มันเจ็บแฮ
Bb 
งหลาย
 
กด
Eb 
ไลก์หัวใจให้เ
ขา
 
บัดรูปคู่
Dm 
เฮาคือกดเคียดให้
Gm 
อ้าย
 
เจ็บพอ
Cm 
ตายแล้วเด้อหั
วใจ..

 
โพสต์
Eb 
เขาแต่เ
จ้าคือเมนต์
 
บอก
Dm 
ฮักบอกคิ
Gm 
ดฮอดกัน
 
อ้ายอ่า
Cm 
นแล้วใจมันสั่น 
 
 
มันเจ็บแฮงห
Bb 
ลาย
 
กด
Eb 
ไลก์หัวใจให้เ
ขา
 
บัดรูปคู่
Dm 
เฮาคือกดเคียดให้
Gm 
อ้าย
 
เจ็บพอ
Cm 
ตายแล้วเด้อหัวใ
จ 
 
ไสว่าฮัก
Bb 
อ้าย

 
เจ็บพอ
Gm 
ตายแล้วเด้อหั
วใจ..
 
ไสน้อว่าฮัก..
Bb 
อ้าย..


ไว้ใจเขา เชื่อใจเขาเบิ่ดซุอย่าง
ย้อนว่าฮัก กะเลยบ่ได้คิดหยัง
มีแต่ฮัก เบิ๋ดใจอ้ายมีแค่นั้น
แต่เขากะยังบ่พอใจ

บอกกับอ้ายว่าบ่มีไผ
บอกกับเขาว่าบ่มีอ้าย
คือตั๋วกันได้ เจ้าเห็นอ้ายเป็นอิหยัง

โพสต์เขาแต่เจ้าคือเมนต์
บอกฮักบอกคิดฮอดกัน
อ้ายอ่านแล้วใจมันสั่น มันเจ็บแฮงหลาย
กดไลก์หัวใจให้เขา
บัดรูปคู่เฮาคือกดเคียดให้อ้าย
เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ ไสว่าฮักอ้าย

( ดนตรี )

บอกกับอ้ายว่าบ่มีไผ
บอกกับเขาว่าบ่มีอ้าย
คือตั๋วกันได้ เจ้าเห็นอ้ายเป็นอิหยัง

โพสต์เขาแต่เจ้าคือเมนต์
บอกฮักบอกคิดฮอดกัน
อ้ายอ่านแล้วใจมันสั่น มันเจ็บแฮงหลาย
กดไลก์หัวใจให้เขา
บัดรูปคู่เฮาคือกดเคียดให้อ้าย
เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ..

โพสต์เขาแต่เจ้าคือเมนต์
บอกฮักบอกคิดฮอดกัน
อ้ายอ่านแล้วใจมันสั่น มันเจ็บแฮงหลาย
กดไลก์หัวใจให้เขา
บัดรูปคู่เฮาคือกดเคียดให้อ้าย
เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ ไสว่าฮักอ้าย

เจ็บพอตายแล้วเด้อหัวใจ..
ไสน้อว่าฮัก..อ้าย..


รูปภาพคอร์ด โพสต์เขาเจ้าเมนต์ – ตรี ชัยณรงค์

คอร์ดเพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โพสต์เขาเจ้าเมนต์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
 โฆษณา