คอร์ดเพลง ไอ้เด็กพาโล นิว พงศกร, แน๊ท ราเชนทร์, Am Seatwo

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้เด็กพาโล ศิลปิน นิว พงศกร, แน๊ท ราเชนทร์, Am Seatwo คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
โห่.. ฮี่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่..
 
 
ฮี่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่..
 
 
ฮิ่โหย.. ฮิ้ว..
 

 
มาละเหวย มาละวา  
 
 
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
 
 
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา
 

INSTRU | Dm | Dm |

 
ส้ม
C 
นาวบ้านพี่เปรี้ยว
Dm 
จี๊ด
 
น้องบอกส้ม
C 
จี๊ดบ้านน้องเปรี้ย
Dm 
วจ้าน
C 
ค่ำแล้วยังไม่หล
Dm 
บ้าน
 
น้องบอก
C 
รำคาญอย่ายุ่งได้
Dm 
หม้าย
 
ก็
C 
พี่เป็นห่วงดว
G 
งใจ 
 
ก็
C 
พี่เป็นห่วงดว
G 
งใจ
 
น้องดื้ออีต
C 
ายไอเด็กพ
Dm 
าโล

 
มาละเห
C 
วย 
 
มาละ
Dm 
วา
 
มาละเห
C 
วย 
 
เอ่ยมาละ
Dm 
วา
 
มาแต่ของเ
C 
ขา 
 
ของเราไม่
Dm 
มา 
 
 
C 
 
Dm 

 
เห็น
C 
น้องแรกตอน
Dm 
เด็กๆ 
 
ตัวเ
C 
ล็กๆร้องไห้งอ
Dm 
แง
C 
วันๆ 
 
ทำฤทธิ์แต่
Dm 
แม่ 
 
นอนชัก
C 
ยอแยเขี้ยวแม่ซื้อ
Dm 
หนม
C 
หว่างนี้น้องโตเป็น
Dm 
สาว 
 
รู้หม้ายพี่
C 
บ่าวนั้นแอบชื่น
G 
ชม
C 
ผมยาวผิวขาวตา
G 
คม 
 
 
C 
ผมยาวผิวขาวตา
G 
คม
 
อยากเป็นคู่
C 
สม 
 
คู่สร้างขอ
Dm 
งน้อง

 
มาละเห
C 
วย 
 
มาละ
Dm 
วา
 
มาละเห
C 
วย 
 
เอ่ยมาละ
Dm 
วา
 
มาแต่ของเ
C 
ขา 
 
ของเราไม่
Dm 
มา 
 
 
C 
 
Dm 

 
หว่าง
C 
นี้น้องไปอยู่ไ
Dm 
หน
 
พี่ไม่บาย
C 
ใจเลยพอรู้
Dm 
ข่าว
C 
เขาว่าน้องเที่ยวร้านเ
Dm 
หล้า
 
เต้นกับบ่
C 
าวๆกลางค่ำกลา
Dm 
งคืน
C 
กลางวันไม่ค่อยเห็น
Dm 
หน้า
 
น้องชอบออก
C 
มาตอนดึกตอน
Dm 
ดื่น
 
พี่
C 
ทนรอสุดกล้ำ
G 
กลืน 
 
ทั้งน
C 
อนทั้งนั่งทั้ง
G 
ยืน
 
จนตาไม่
C 
ลืมเพราะหวังเหวิ
Dm 
ดน้อง

 
มาละเห
C 
วย 
 
มาละ
Dm 
วา
 
มาละเห
C 
วย 
 
เอ่ยมาละ
Dm 
วา
 
มาแต่ของเ
C 
ขา 
 
ของเราไม่
Dm 
มา 
 
 
C 
 
Dm 

Dm 
โห่.. ฮี่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่..
 
ฮี่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่..
 
 
ฮิ่โหย.. ฮิ้ว..
 

Dm 
มาเป็นแฟนพี่ได้หม้ายน้อง
 
จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกัน
 
 
พี่จะเป็นกลอนให้จอมขวัญ
 
 
ชื่อบทกลอนนั้นคนรักเมีย
 
 
(ชื่อบทกลอนนั้นคนรักเมีย)
 

Dm 
เมียถามอย่าตอบ 
 
เมียสอดอย่ารับ
 
เมียจับอย่าหนี เมียตีอย่าสู้
 
 
ถ้าเมียไม่อยู่ยาวเลยยาวเลย
 
 
ถ้าเมียไม่อยู่ยาวเลยยาวเลย
 

 
มาละเห
C 
วย 
 
มาละ
Dm 
วา
 
มาละเห
C 
วย 
 
เอ่ยมาละ
Dm 
วา
 
มาแต่ของเ
C 
ขา 
 
ของเราไม่
Dm 
มา 
 
 
C 
 
Dm 

INSTRU | Dm C | Dm C | ( 3 Times )
INSTRU | Dm C | Dm |

 
เห็น
C 
น้องแรกตอน
Dm 
เด็กๆ 
 
ตัวเ
C 
ล็กๆร้องไห้งอ
Dm 
แง
C 
วันๆ 
 
ทำฤทธิ์แต่
Dm 
แม่ 
 
นอนชัก
C 
ยอแยเขี้ยวแม่ซื้อ
Dm 
หนม
C 
หว่างนี้น้องโตเป็น
Dm 
สาว 
 
รู้หม้ายพี่
C 
บ่าวนั้นแอบชื่น
G 
ชม
C 
ผมยาวผิวขาวตา
G 
คม 
 
 
C 
ผมยาวผิวขาวตา
G 
คม
 
อยากเป็นคู่
C 
สม 
 
คู่สร้างขอ
Dm 
งน้อง

 
มาละเห
C 
วย 
 
มาละ
Dm 
วา
 
มาละเห
C 
วย 
 
เอ่ยมาละ
Dm 
วา
 
มาแต่ของเ
C 
ขา 
 
ของเราไม่
Dm 
มา 
 
 
C 
 
Dm 

 
หว่าง
C 
นี้น้องไปอยู่ไ
Dm 
หน
 
พี่ไม่บาย
C 
ใจเลยพอรู้
Dm 
ข่าว
C 
เขาว่าน้องเที่ยวร้านเ
Dm 
หล้า
 
เต้นกับบ่
C 
าวๆกลางค่ำกลา
Dm 
งคืน
C 
กลางวันไม่ค่อยเห็น
Dm 
หน้า
 
น้องชอบออก
C 
มาตอนดึกตอน
Dm 
ดื่น
 
พี่
C 
ทนรอสุดกล้ำ
G 
กลืน 
 
ทั้งน
C 
อนทั้งนั่งทั้ง
G 
ยืน
 
จนตาไม่
C 
ลืมเพราะหวังเหวิ
Dm 
ดน้อง

 
มาละเห
C 
วย 
 
มาละ
Dm 
วา
 
มาละเห
C 
วย 
 
เอ่ยมาละ
Dm 
วา
 
มาแต่ของเ
C 
ขา 
 
ของเราไม่
Dm 
มา 
 
 
C 
 
Dm 

Dm 
โห่.. ฮี่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่..
 
ฮี่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่.. ฮิ่โห่..
 
 
ฮิ่โหย.. ฮิ้ว..
 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไอ้เด็กพาโล


โฮ.. เฮ้ว..

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

ส้มนาวบ้านพี่เปรี้ยวจี๊ด
น้องบอกส้มจี๊ดบ้านน้องเปรี้ยวจ้าน
ค่ำแล้วยังไม่หลบบ้าน
น้องบอกรำคาญอย่ายุ่งได้หม้าย
ก็พี่เป็นห่วงดวงใจ ก็พี่เป็นห่วงดวงใจ
น้องดื้ออีตายไอเด็กพาโล

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

เห็นน้องแรกตอนเด็กๆตัวเล็กๆร้องไห้งอแง
วันๆ ทำฤทธิ์แต่แม่ นอนชักยอแยเขี้ยวแม่ซื้อหนม
หว่างนี้น้องโตเป็นสาว รู้หม้ายพี่บ่าวนั้นแอบชื่นชม
ผมยาวผิวขาวตาคม ผมยาวผิวขาวตาคม
อยากเป็นคู่สม คู่สร้างของน้อง

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

หว่างนี้น้องไปอยู่ไหน
พี่ไม่บายใจเลยพอรู้ข่าว
เขาว่าน้องเที่ยวร้านเหล้า
เต้นกับบ่าวๆกลางค่ำกลางคืน
กลางวันไม่ค่อยเห็นหน้า
น้องชอบออกมาตอนดึกตอนดื่น
พี่ทนรอสุดกล้ำกลืน ทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืน
จนตาไม่ลืมเพราะหวังเหวิดน้อง

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

โฮ… เฮ้ว..

มาเป็นแฟนพี่ได้หม้ายน้อง
จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกัน
พี่จะเป็นกลอนให้จอมขวัญ
ชื่อบทกลอนนั้นคนรักเมีย
(ชื่อบทกลอนนั้นคนรักเมีย)

เมียถามอย่าตอบ เมียสอดอย่ารับ
เมียจับอย่าหนี เมียตีอย่าสู้
ถ้าเมียไม่อยู่ยาวเลยยาวเลย
ถ้าเมียไม่อยู่ยาวเลยยาวเลย

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

( ดนตรี )

เห็นน้องแรกตอนเด็กๆตัวเล็กๆร้องไห้งอแง
วันๆ ทำฤทธิ์แต่แม่ นอนชักยอแยเขี้ยวแม่ซื้อหนม
หว่างนี้น้องโตเป็นสาว รู้หม้ายพี่บ่าวนั้นแอบชื่นชม
ผมยาวผิวขาวตาคม ผมยาวผิวขาวตาคม
อยากเป็นคู่สม คู่สร้างของน้อง

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

หว่างนี้น้องไปอยู่ไหน
พี่ไม่บายใจเลยพอรู้ข่าว
เขาว่าน้องเที่ยวร้านเหล้า
เต้นกับบ่าวๆกลางค่ำกลางคืน
กลางวันไม่ค่อยเห็นหน้า
น้องชอบออกมาตอนดึกตอนดื่น
พี่ทนรอสุดกล้ำกลืน ทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืน
จนตาไม่ลืมเพราะหวังเหวิดน้อง

มาละเหวย มาละวา
มาละเหวย เอ่ยมาละวา
มาแต่ของเขา ของเราไม่มา

โฮ… เฮ้ว..

มิวสิควิดีโอ ไอ้เด็กพาโล นิว พงศกร, แน๊ท ราเชนทร์, Am Seatwo

เพลง : ไอ้เด็กพาโล (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟคซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982
คอร์ดเพลง ไอ้เด็กพาโล นิว พงศกร, แน๊ท ราเชนทร์, Am Seatwo
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend