คอร์ดเพลง ฮัก ไอดิน อภินันท์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮัก ศิลปิน ไอดิน อภินันท์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A A7 C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | E/G# | F#m | E |
INTRO | A | E/G# | F#m | E | A | E |

F#m 
  ต่อให้อีตะ
C#m 
เว็นหน่วยเก่า
 
  ยามมื้อเ
D 
ซ้าสิ
E 
ขึ้นทางใ
A 
หม่
F#m 
  ต่อให้อี้เกิ้ง
C#m 
ดวงบักใหญ่
 
  สิไ
D 
ปซอด
E 
ฟ้าแจ
A 
อื่น
 
  ต่อให้โลก
F#m 
ใบนี้ 
 
มันสิ
C#m 
เซาหมุน
 
  จน
D 
ว่าบ่
E 
มีวัน
A 
คืน
 
  ใจ
F#m 
ดวงนี้ 
 
กะสิ
C#m 
บ่เป็นอื่น
 
  ฮักยังแ
D 
ตกวื้นๆ 
 
 เป็นเจ้าทุกนา
E 
ที

 
เซ้ากะ
D 
ฮัก 
 
สวยกะ
E 
ฮัก
 
บ่าย
C#m 
กะฮัก 
 
แลงมา
F#m 
กะฮัก
 
ก่อนสิน
D 
อน กะฮัก ฮัก  
E 
ฮัก
 
โอ้ย ฮักได้ฮัก
A 
ดี 
 
 
A7 
 
วันจันทร์กะ
D 
ฮัก 
 
อังคารกะ
E 
ฮัก
 
วันพุธ
C#m 
กะฮัก 
 
พฤหัสก
F#m 
ะฮัก
 
ศุกร์ เสาร์ อา
D 
ทิตย์ กะฮัก ฮัก  
E 
ฮัก
 
โอ้ย ฮักเจ้าอี
A 
หลี 
 
 
E 

F#m 
  บ่ว่างานสิ
C#m 
หนักปานใด๋
 
  กะยังไ
D 
หวสู้
E 
บ่เคยย้
A 
าน
F#m 
  ออกบ้านเช้าดึก
C#m 
ดื่นเข้าบ้าน
 
  กะบ่ห
D 
วั่นส
E 
บายส่ำ
A 
นี้
 
  เพื่อความฝัน
F#m 
ของเฮา 
 
กะ
C#m 
พร้อมโส
 
  พร้อม
D 
สู้ทุกท
E 
างที
A 
มี
 
  บ่เคยเมื่อยจั
F#m 
กเทื่อ 
 
แค่มี
C#m 
เจ้าคนดี
 
  สิซาติห
D 
น้า ซาตินี้  ให้เฮาเป็นคู่กันเ
E 
ด้อ

INSTRU | F#m | C#m | F#m | C#m |
INSTRU | D | C#m | D | E | A E |

 
เซ้ากะ
D 
ฮัก 
 
สวยกะ
E 
ฮัก
 
บ่าย
C#m 
กะฮัก 
 
แลงมา
F#m 
กะฮัก
 
ก่อนสิน
D 
อน กะฮัก ฮัก  
E 
ฮัก
 
โอ้ย ฮักได้ฮัก
A 
ดี 
 
 
A7 
 
วันจันทร์กะ
D 
ฮัก 
 
อังคารกะ
E 
ฮัก
 
วันพุธ
C#m 
กะฮัก 
 
พฤหัสก
F#m 
ะฮัก
 
ศุกร์ เสาร์ อา
D 
ทิตย์ กะฮัก ฮัก  
E 
ฮัก
 
โอ้ย ฮักเจ้าอี
A 
หลี

 
เซ้ากะ
D 
ฮัก 
 
สวยกะ
E 
ฮัก
 
บ่าย
C#m 
กะฮัก 
 
แลงมา
F#m 
กะฮัก
 
ก่อนสิน
D 
อน กะฮัก ฮัก  
E 
ฮัก
 
โอ้ย ฮักได้ฮัก
A 
ดี 
 
 
A7 
 
วันจันทร์กะ
D 
ฮัก 
 
อังคารกะ
E 
ฮัก
 
วันพุธ
C#m 
กะฮัก 
 
พฤหัสก
F#m 
ะฮัก
 
ศุกร์ เสาร์ อา
D 
ทิตย์ กะฮัก ฮัก  
E 
ฮัก
 
โอ้ย ฮักเจ้าอี
A 
หลี 
 
 
E 

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮัก


ต่อให้อีตะเว็นหน่วยเก่า ยามมื้อเซ้าสิขึ้นทางใหม่
ต่อให้อี้เกิ้งดวงบักใหญ่ สิไปซอดฟ้าแจอื่น
ต่อให้โลกใบนี้ มันสิเซาหมุน จนว่าบ่มีวันคืน
ใจดวงนี้ กะสิบ่เป็นอื่น ฮักยังแตกวื้นๆ
เป็นเจ้าทุกนาที

เซ้ากะฮัก สวยกะฮัก บ่ายกะฮัก แลงมากะฮัก
ก่อนสินอน กะฮัก ฮัก ฮัก โอ้ย ฮักได้ฮักดี
วันจันทร์กะฮัก อังคารกะฮัก วันพุธกะฮัก พฤหัสกะฮัก
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กะฮัก ฮัก ฮัก โอ้ย ฮักเจ้าอีหลี

บ่ว่างานสิหนักปานใด๋ กะยังไหวสู้บ่เคยย้าน
ออกบ้านเช้าดึกดื่นเข้าบ้าน กะบ่หวั่นสบายส่ำนี้
เพื่อความฝันของเฮา กะพร้อมโส พร้อมสู้ทุกทางทีมี
บ่เคยเมื่อยจักเทื่อ แค่มีเจ้าคนดี สิซาติหน้า ซาตินี้
ให้เฮาเป็นคู่กันเด้อ

( ดนตรี )

เซ้ากะฮัก สวยกะฮัก บ่ายกะฮัก แลงมากะฮัก
ก่อนสินอน กะฮัก ฮัก ฮัก โอ้ย ฮักได้ฮักดี
วันจันทร์กะฮัก อังคารกะฮัก วันพุธกะฮัก พฤหัสกะฮัก
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กะฮัก ฮัก ฮัก โอ้ย ฮักเจ้าอีหลี

เซ้ากะฮัก สวยกะฮัก บ่ายกะฮัก แลงมากะฮัก
ก่อนสินอน กะฮัก ฮัก ฮัก โอ้ย ฮักได้ฮักดี
วันจันทร์กะฮัก อังคารกะฮัก วันพุธกะฮัก พฤหัสกะฮัก
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กะฮัก ฮัก ฮัก โอ้ย ฮักเจ้าอีหลี

มิวสิควิดีโอ ฮัก ไอดิน อภินันท์

เพลง : ฮัก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาวดิน
เรียบเรียง : ณภัทร ศรีไชวาน
มิกซ์มาสเตอร์ : อานนท์ เชื่อบุญมา
คอร์ดเพลง ฮัก ไอดิน อภินันท์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend