คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา Paper Planes

  
Text   
คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา (Just To Let Me Know) ศิลปิน Paper Planes (เปเปอร์ เพลนส์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
(  
A 
มึงว่า..
 
ถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี่ย
 
 
แล้วเมื่อไหร่จะลืมได้วะ )
 

 
แล้วเธอจะก
A 
ลับมา
C#m 
ทำไม
F#m 
ถ้ามาเพื่อบอ
C#m 
กลา
D 
กลับมา
C#m 
เพื่อตอก
Bm 
ย้ำว่าฉันไม่
E 
ใช่
A 
กลับมา
C#m 
ทำให้ 
F#m 
คิดถึงสุด
C#m 
หัวใจ
D 
โปรดเธอ
C#m 
ช่วยกลับ
Bm 
ไป
 
ถ้าไม่ได้
E 
รักกันเหมือนเ
A 
ดิม

A 
  ได้ยินว่า
C#m 
เธอกำลังเริ่ม
F#m 
ใหม่ 
 
 
C#m 
D 
  แล้ววันนี้
C#m 
เธอทำไม
Bm 
ถึงกลับมาหา
E 
กัน
A 
  มาทำให้
C#m 
รู้สึกว่าสำ
F#m 
คัญ
 
  ให้
C#m 
เราเกิดความสัม
D 
พันธ์
 
  พอ
C#m 
ฉันเริ่มคิดไกล 
 
 
Bm 
ก็กลับไปหาเ
E 
ขา

D 
  กว่าจะลืมเธอมันย
E 
ากรู้ไหม

 
แล้วเธอจะก
A 
ลับมา
E/G# 
ทำไม
F#m 
ถ้ามาเพื่อบอ
C#m 
กลา
D 
กลับมา
C#m 
เพื่อตอก
Bm 
ย้ำว่าฉันไม่
E 
ใช่
A 
กลับมา
E/G# 
ทำให้ 
F#m 
คิดถึงสุด
C#m 
หัวใจ
D 
โปรดเธอ
C#m 
ช่วยกลับไ
Bm 
 
ถ้าไม่ได้
E 
รักกันเหมือนเ
A 
ดิม

A 
Just 
 
 
C#m 
say 
 
good
F#m 
bye
 
and  
C#m 
leave these all be
D 
hind
 
เรื่อง
C#m 
ราวดีดีมาก
Bm 
มาย 
 
ของเ
E 
รา
A 
if 
 
 
C#m 
you walk  
F#m 
out
 
please  
C#m 
don’t turn back a
D 
round
 
ให้เ
C#m 
หลือเพียงความว่าง
Bm 
เปล่ากับ 
 
หยดน้ำ
E 
ตา

 
ความทรงจำที่
A 
ฉันเก็บ 
 
ฉันเก็บ
C#m 
ย้อนกลับมาทำร้าย
 
ให้ใจของ
F#m 
ฉันเจ็บ 
 
ฉันเจ็บ
C#m 
พยายามจะลืมภาพเธอต
D 
ลอด
 
คำที่เธอเคย
C#m 
บอก 
 
ตอนที่เราเคย
Bm 
กอด 
 
อู้ว์
E 
โว..

 
เธอต้องการแค่
A 
สัมพันธ์ 
 
สัมพันธ์
C#m 
แต่เธอไม่เคยคิดว่าเรานั้น
F#m 
สำคัญ 
 
สำคัญ
C#m 
ทำได้เพียงจดจำเพื่อลืมมันไ
D 
 
ทิ้งไว้เพียงในใจ คงต้องเริ่มต้นใ
E 
หม่ซ้ำซ้ำ

 
แล้วเธอจะก
A 
ลับมา
E/G# 
ทำไม
F#m 
ถ้ามาเพื่อบอ
C#m 
กลา
D 
กลับมา
C#m 
เพื่อตอก
Bm 
ย้ำว่าฉันไม่
E 
ใช่
A 
กลับมา
E/G# 
ทำให้ 
F#m 
คิดถึงสุด
C#m 
หัวใจ
D 
โปรดเธอ
C#m 
ช่วยกลับไ
Bm 
 
ถ้าไม่ได้
E 
รักกันเหมือนเ
A 
ดิม

 
ความทรงจำที่
A 
ฉันเก็บ 
 
ฉันเก็บ
C#m 
ย้อนกลับมาทำร้าย
 
ให้ใจของ
F#m 
ฉันเจ็บ 
 
ฉันเจ็บ
C#m 
พยายามจะลืมภาพเธอต
D 
ลอด
 
คำที่เธอเคย
C#m 
บอก 
 
ตอนที่เราเคย
Bm 
กอด 
 
อู้ว์
E 
โว..

A 
กลับมา
E/G# 
ทำให้
F#m 
คิดถึงสุด
C#m 
หัวใจ
D 
โปรดเถอะเธอ
C#m 
ช่วยกลับ
Bm 
ไป
 
ถ้าไม่ได้
E 
รักกันเหมือนเ
A 
ดิม

 
( ได้ยินว่าเธอกำลังเริ่มใ
A 
หม่ 
 
..)

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กลับมาเพื่อบอกลา


( มึงว่า..
ถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี่ย
แล้วเมื่อไหร่จะลืมได้วะ )

แล้วเธอจะกลับมาทำไม
ถ้ามาเพื่อบอกลา
กลับมาเพื่อตอกย้ำว่าฉันไม่ใช่
กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจ
โปรดเธอช่วยกลับไป
ถ้าไม่ได้รักกันเหมือนเดิม

ได้ยินว่าเธอกำลังเริ่มใหม่
แล้ววันนี้เธอทำไมถึงกลับมาหากัน
มาทำให้รู้สึกว่าสำคัญ
ให้เราเกิดความสัมพันธ์
พอฉันเริ่มคิดไกล ก็กลับไปหาเขา

กว่าจะลืมเธอมันยากรู้ไหม

แล้วเธอจะกลับมาทำไม
ถ้ามาเพื่อบอกลา
กลับมาเพื่อตอกย้ำว่าฉันไม่ใช่
กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจ
โปรดเธอช่วยกลับไป
ถ้าไม่ได้รักกันเหมือนเดิม

Just say goodbye
and leave these all behind
เรื่องราวดีดีมากมายของเรา
if you walk out please don’t turn back around
ให้เหลือเพียงความว่างเปล่ากับหยดน้ำตา

ความทรงจำที่ฉันเก็บ ฉันเก็บ
ย้อนกลับมาทำร้าย
ให้ใจของฉันเจ็บ ฉันเจ็บ
พยายามจะลืมภาพเธอตลอด
คำที่เธอเคยบอก ตอนที่เราเคยกอด

เธอต้องการแค่สัมพันธ์ สัมพันธ์
แต่เธอไม่เคยคิดว่าเรานั้นสำคัญ สำคัญ
ทำได้เพียงจดจำเพื่อลืมมันไป
ทิ้งไว้เพียงในใจ คงต้องเริ่มต้นใหม่ซ้ำซ้ำ

แล้วเธอจะกลับมาทำไม
ถ้ามาเพื่อบอกลา
กลับมาเพื่อตอกย้ำว่าฉันไม่ใช่
กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจ
โปรดเธอช่วยกลับไป
ถ้าไม่ได้รักกันเหมือนเดิม

( ความทรงจำที่ฉันเก็บ ฉันเก็บ
ย้อนกลับมาทำร้าย
ให้ใจของฉันเจ็บ ฉันเจ็บ
พยายามจะลืมภาพเธอตลอด
คำที่เธอเคยบอก ตอนที่เราเคยกอด )

กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจ
โปรดเถอะเธอช่วยกลับไป
ถ้าไม่ได้รักกันเหมือนเดิม

( ได้ยินว่าเธอกำลังเริ่มใหม่ )

มิวสิควิดีโอ กลับมาเพื่อบอกลา Paper Planes

เพลง : กลับมาเพื่อบอกลา (คอร์ด)
ศิลปิน : Paper Planes
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธันวา เกตุสุวรรณ,ชยพัทธ์ ทองศรี
เรียบเรียง : ธันวา เกตุสุวรรณ
เรียบเรียง : นครินทร์ ขุนภักดี, ชยพัทธ์ ทองศรี
คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา Paper Planes
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend