คอร์ดเพลง ดีดให้ดัง บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง ดีดให้ดัง ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb Bb | Ab |
INTRO | Eb Bb | Ab | Bb | Bb |

 
ยินเสียงกีต้าร์จากชายคน
Eb 
หงา
 
ทุก
Bb 
วัน 
 
หั
Ab 
วเช้า ฮือ..
Eb 
ฮื่อ
 
ก่อนเ
Bb 
คยมีเธอร่ว
Ab 
มเคียง
 
ยังจำ
Eb 
ได้ 
 
เรา
Bb 
สองเค
Ab 
ยเคียง
 
เคีย
Eb 
งคู่ 
 
ไม่
Bb 
มี..แล้ว
Ab 
เธอ

 
ก่อนเค
Eb 
ยฟัง 
 
พี่
Bb 
ร้องเพล
Ab 
งบอก ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
บอกรักเ
Bb 
ธอ 
 
เธอได้ฟังเธอ
Ab 
ซึ้งใจ
 
ก่อนจา
Eb 
กกัน 
 
เธอ
Bb 
นั้น 
 
ร้อ
Ab 
งไห้ ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
บอกเธอต้องไ
Bb 
ปเรียนต่อที่บ้า
Ab 
นดอน

 
เมื่อได้ยิน
Cm 
เสียงรถยิ่งเจ็บปว
Bb 
ดใจ
 
วิ่งตาม
Ab 
ป 
 
คงไม่
Eb 
ทัน
 
ยิ่งเค้า
Cm 
แหลง 
 
เห็นคนเค้าพูด
Bb 
กัน
 
ว่าเธอ
Ab 
นั้น..มีคนใหม่แ
Bb 
ล้ว

 
พี่อยู่ตร
Ab 
งนี้จะดีดให้
Bb 
ดังไปถึงบ้าน
Cm 
ดอน
 
น้องเห้อฟังเสียง
Ab 
พี่ก่อน
 
แม่สาวบ้าน
Bb 
ดอนได้ยินห
Eb 
รือเปล่า
 
เธอลืมแล้
Ab 
วม่าย 
 
เธอลืมผู้
Bb 
ชายที่เคยผู
Cm 
กพัน
 
ลืมเสียงเ
Bb 
พลงบอกกันคืน
Ab 
นั้น
 
เธอลืมรั
Bb 
กกัน 
 
ลืมมันแล้
Cm 
วหรือ

INSTRU | Eb Bb | Ab |
INSTRU | Eb Bb | Ab | Bb | Bb |

 
เหลือกีต้าร์กับชายคนเ
Eb 
หงา
 
ยัง
Bb 
มี..เหมือ
Ab 
นเก่า ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
เธอคงไม่ก
Bb 
ลับมาแล้วสาวบ้า
Ab 
นดอน
 
เพลงที่เค
Eb 
ยฟัง 
 
ไม่เ
Bb 
พราะ 
 
เหมือ
Ab 
นก่อน ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
เธอคนบ้าน
Bb 
ดอนน้องก็ลืมคำสั
Ab 
ญญา

 
เมื่อได้ยิน
Cm 
เสียงรถยิ่งเจ็บปว
Bb 
ดใจ
 
วิ่งตาม
Ab 
ป 
 
คงไม่
Eb 
ทัน
 
ยิ่งเค้า
Cm 
แหลง 
 
เห็นคนเค้าพูด
Bb 
กัน
 
ว่าเธอ
Ab 
นั้น..มีคนใหม่แ
Bb 
ล้ว

 
พี่อยู่ตร
Ab 
งนี้จะดีดให้
Bb 
ดังไปถึงบ้าน
Cm 
ดอน
 
น้องเห้อฟังเสียง
Ab 
พี่ก่อน
 
แม่สาวบ้าน
Bb 
ดอนได้ยินห
Eb 
รือเปล่า
 
เธอลืมแล้
Ab 
วม่าย 
 
เธอลืมผู้
Bb 
ชายที่เคยผู
Cm 
กพัน
 
ลืมเสียงเ
Bb 
พลงบอกกันคืน
Ab 
นั้น
 
เธอลืมรั
Bb 
กกัน 
 
ลืมมันแล้
Cm 
วหรือ

 
พี่อยู่ตร
Ab 
งนี้จะดีดให้
Bb 
ดังไปถึงบ้าน
Cm 
ดอน
 
น้องเห้อฟังเสียง
Ab 
พี่ก่อน
 
แม่สาวบ้าน
Bb 
ดอนได้ยินห
Eb 
รือเปล่า
 
เธอลืมแล้
Ab 
วม่าย 
 
เธอลืมผู้
Bb 
ชายที่เคยผู
Cm 
กพัน
 
ลืมเสียงเ
Bb 
พลงบอกกันคืน
Ab 
นั้น
 
เธอลืมรั
Bb 
กกัน 
 
ลืมมันแล้
Cm 
วหรือ

OUTRO | Cm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ดีดให้ดัง


ยินเสียงกีต้าร์จากชายคนเหงา
ทุกวัน หัวเช้า
ก่อนเคยมีเธอร่วมเคียง
ยังจำได้ เราสองเคยเคียง
เคียงคู่ ไม่มีแล้วเธอ

ก่อนเคยฟัง พี่ร้องเพลงบอก
บอกรักเธอ เธอได้ฟังเธอซึ้งใจ
ก่อนจากกัน เธอนั้นร้องไห้
บอกเธอต้องไปเรียนต่อที่บ้านดอน

เมื่อได้ยินเสียงรถยิ่งเจ็บปวดใจ
วิ่งตามไป คงไม่ทัน
ยิ่งเค้าแหลง เห็นคนเค้าพูดกัน
ว่าเธอนั้น..มีคนใหม่แล้ว

พี่อยู่ตรงนี้จะดีดให้ดังไปถึงบ้านดอน
น้องเห้อฟังเสียงพี่ก่อน
แม่สาวบ้านดอนได้ยินหรือเปล่า
เธอลืมแล้วม่าย เธอลืมผู้ชายที่เคยผูกพัน
ลืมเสียงเพลงบอกกันคืนนั้น
เธอลืมรักกัน ลืมมันแล้วหรือ

( ดนตรี )

เหลือกีต้าร์กับชายคนเหงา
ยังมีเหมือนเก่า
เธอคงไม่กลับมาแล้วสาวบ้านดอน
เพลงที่เคยฟัง ไม่เพราะ เหมือนก่อน
เธอคนบ้านดอนน้องก็ลืมคำสัญญา

เมื่อได้ยินเสียงรถยิ่งเจ็บปวดใจ
วิ่งตามไป คงไม่ทัน
ยิ่งเค้าแหลง เห็นคนเค้าพูดกัน
ว่าเธอนั้น..มีคนใหม่แล้ว

พี่อยู่ตรงนี้จะดีดให้ดังไปถึงบ้านดอน
น้องเห้อฟังเสียงพี่ก่อน
แม่สาวบ้านดอนได้ยินหรือเปล่า
เธอลืมแล้วม่าย เธอลืมผู้ชายที่เคยผูกพัน
ลืมเสียงเพลงบอกกันคืนนั้น
เธอลืมรักกัน ลืมมันแล้วหรือ

พี่อยู่ตรงนี้จะดีดให้ดังไปถึงบ้านดอน
น้องเห้อฟังเสียงพี่ก่อน
แม่สาวบ้านดอนได้ยินหรือเปล่า
เธอลืมแล้วม่าย เธอลืมผู้ชายที่เคยผูกพัน
ลืมเสียงเพลงบอกกันคืนนั้น
เธอลืมรักกัน ลืมมันแล้วหรือ

มิวสิควิดีโอ ดีดให้ดัง บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : ดีดให้ดัง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : จักรกริช ขุนทองจันทร์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ดีดให้ดัง บ.เบิ้ล สามร้อย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend