หน้าแรก » บ.เบิ้ล สามร้อย » คอร์ดเพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้ – วงละเมอร์ ft. บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้ – วงละเมอร์ ft. บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้ วงละเมอร์

คอร์ดเพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้ - วงละเมอร์ ft. บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้

ศิลปิน : วงละเมอร์

ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย

แนวเพลง : #ใต้

คีย์คอร์ดเพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด เนื้อเพลง

INTRO | G Em | C D | G Em | C D |

 
ไม่ใช่คน
ดังยอดไลค์เป็นล้าน 
 
เป็นแค่
Em 
คนบ้านๆคนนึง
พูดจาอาจไม่ซึ้
งไม่เข้าหั
วใจ
 
แต่เป็น
คนรักใครรักจ
ริง 
 
ไม่เคย
Bm 
ทิ้งให้ต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ไม่เ
ชื่อมารักแลได้ 
 
ลอ
งแล

 
ไม่ใช่คนร
วยชีวิตเลิศหรู 
 
ไม่ได้มี
Em 
รถ 4 ตู เท่ๆ
มีแต่รถเครื่องไว้เ
ขไม่เท่เหมือนใ
คร
 
ก็เป็นแค่
คนเซ
อร์ๆ 
 
ใช้ชี
Bm 
วิตไม่เวอร์เหมือ
Em 
นใคร
 
ธอจะรับได้หม้ายผู้ชายค
นนี้

 
Em 
ยากให้เธอเปิดใจ 
 
ลองม
Bm 
าคบกับเด็กบ้านๆ
 
หน้
าตาอาจเซอร์ๆ บ้านๆ แต่ว่าสันด
านพี่โคตรจริงใจ

 
แล้วจะรู้ว่าฉันไม่เ
ผ็ด 
 
เด็กก็ยังกิ
Em 
นได้
 
ลองมาชิมดูไ
หมจัดให้ห
รอยถึงใจสั
กที
 
ถ้าไม่เ
ชื่อเดี๋ยวพามา
ชิม 
 
มาลิ้ม
Bm 
รสหัวใจขอ
Em 
งพี่
 
รับ
Am 
รองหวานๆ 
 
นดี ไม่เผ็ด เด็กกิ
นได้ 
 
 

 
เด็กก็กินดี ผู้ใหญ่ก็กินได้
 
 
ลองมาชิมได้ไหมรับรองว่าพี่นั้นไม่เผ็ด
 
 
แล้วน้องจะรู้ว่าเด็ด แล้วน้องจะรู้ว่าหรอย
 
 
ถ้าไม่เชื่อตัวพี่จะพาตัวน้องไป..เช็ด..มาชิมแลต
ะน้อง
 

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | C | G Em | Am D | G |

 
Em 
ยากให้เธอเปิดใจลองม
Bm 
าคบกับเด็กบ้านๆ
 
หน้
าตาอาจเซอร์ๆ บ้านๆ แต่ว่าสันด
านพี่โคตรจริงใจ

 
แล้วจะรู้ว่าฉันไม่เ
ผ็ด 
 
เด็กก็ยังกิ
Em 
นได้
 
ลองมาชิมดูไ
หมจัดให้ห
รอยถึงใจสั
กที
 
ถ้าไม่เ
ชื่อเดี๋ยวพามา
ชิม 
 
มาลิ้ม
Bm 
รสหัวใจขอ
Em 
งพี่
 
รับ
Am 
รองหวานๆ 
 
นดี ไม่เผ็ด เด็กกิ
นได้

 
แล้วจะรู้ว่าฉันไม่เ
ผ็ด 
 
เด็กก็ยังกิ
Em 
นได้
 
ลองมาชิมดูไ
หมจัดให้ห
รอยถึงใจสั
กที
 
ถ้าไม่เ
ชื่อเดี๋ยวพามา
ชิม 
 
มาลิ้ม
Bm 
รสหัวใจขอ
Em 
งพี่
 
รับ
Am 
รองหวานๆ 
 
นดี ไม่เผ็ด เด็กกิ
นได้

 
รับ
Am 
รองหวานๆ 
 
นดี..
 
เด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้..
 

INTRO | G Em | C D | G Em | C D | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ไม่เผ็ดเด็กกินได้ (คอร์ด)
ศิลปิน วงละเมอร์ feat. บเบิ้ล สามร้อย
 โฆษณา