คอร์ดเพลง อายหมา – บ.เบิ้ล สามร้อย Feat. ต้นอ้อ

  
Text   

คอร์ดเพลง อายหมา
ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย
Feat. ต้นอ้อ

คีย์คอร์ดเพลง บ.เบิ้ล สามร้อย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am G |
INTRO | C | Em | Dm G | C G |

 
หากไม่
C 
รักอย่าทำแบ
Em 
บนี้
 
หากไ
Am 
ม่มีจริงใจสักเท่
Em 
าใด
 
มั
F 
นเจ็บนะโว้ย 
 
มั
Em 
นเจ็บรู้หม้าย
 
เล่นม
Dm 
าหายทั้งที่
G 
รักอยู่

 
* ก็ไ
C 
ม่รู้รักลวง 
 
รั
Em 
กเล่น
 
แต่ที่
Am 
เห็นแรก ๆ แส
Em 
นดี
 
ที่
F 
ไม่ได้กัน 
 
คุ
Em 
ยกันหูจี้
 
รักพั
Dm 
นโน้นพันนี้
G 
ยังจำไ
C 
ด้ไหม

 
** ค
Dm 
วามรู้สึกดี ๆ ที่ใ
Em 
ห้ไป
 
มันหมดไ
F 
ปกับความเฉ
C 
ยชา
 
อยากจ
Dm 
ะบิดรถเครื่อง
 
แล้วใ
Em 
ห้ชนข้างฝา
 
อายห
F 
มา 
 
มันทำไม่
G 
ลง

 
*** ก่อนจะรั
F 
กใครทีนี้แลใ
G 
ห้ดี
 
ว่าคนหรื
Em 
อผีกันแน่ที่เข้
Am 
ามา
 
จะไ
Dm 
ม่เจ็บและไม่ขา
G 
ยหน้า
 
อายหมากั
C 
นหลาว
C7 
 
ก็ต้องยอ
F 
มรับว่าฉันนั้
G 
นโง่เอง
 
ง่า
Em 
ยเอง เจ็บเอง ไ
Am 
ม่ต้องโทษใคร
 
ปฏิ
Dm 
ญาณแฟนคนต่
G 
อไป 
 
ต้องไม่ง่า
C 
ยเอง

INSTRU | G |

( *, **, *** )

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Bb | G |

( **, ***, *** )

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C | C |

เนื้อเพลง อายหมา
หากไม่รักอย่าทำแบบนี้
หากไม่มีจริงใจสักเท่าใด
มันเจ็บนะโว้ย มันเจ็บรู้หม้าย
เล่นมาหายทั้งที่รักอยู่

* ก็ไม่รู้รักลวง รักเล่น
แต่ที่เห็นแรก ๆ แสนดี
ที่ไม่ได้กัน คุยกันหูจี้
รักพันโน้นพันนี้ ยังจำได้ไหม

** ความรู้สึกดี ๆ ที่ให้ไป
มันหมดไปกับความเฉยชา
อยากจะบิดรถเครื่อง
แล้วให้ชนข้างฝา
อายหมา มันทำไม่ลง

*** ก่อนจะรักใครทีนี้แลให้ดี
ว่าคนหรือผีกันแน่ที่เข้ามา
จะไม่เจ็บและไม่ขายหน้า
อายหมากันหลาว
ก็ต้องยอมรับว่าฉันนั้นโง่เอง
ง่ายเอง เจ็บเอง ไม่ต้องโทษใคร
ปฏิญาณแฟนคนต่อไป ต้องไม่ง่ายเอง

( ดนตรี )


( *, **, *** )

( ดนตรี )

( **, ***, *** )
อายหมา บ.เบิ้ล สามร้อย Feat ต้นอ้อ
อายหมา บ.เบิ้ล สามร้อย Feat ต้นอ้อ
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend