คอร์ดเพลง ผ้าป่าบ้านเฮา เบิ้ล ปทุมราช

  
Text   
คอร์ดเพลง ผ้าป่าบ้านเฮา ศิลปิน เบิ้ล ปทุมราช คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am Bm D G Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Am | Am | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Am | Am | Bm | Bm |

 
เก็บ
Em 
ออมแรงกับเงินมาตั้งนาน
 
ได้เว
Bm 
ลากลับบ้านหาครอบครัว
 
ปี
Em 
นี้บุญผ้าป่าบ้านเฮา
 
เก็บเสื้อ
Bm 
ผ้าเก็บกระเป๋าขึ้นรถทัวร์

 
หลาย
G 
ปีบ่ได้ลาเลยเจ้านาย
 
ปีนี้สิกลับ
D 
ไป 
 
ใส่
Bm 
ใจครอบ
Em 
ครัว

 
นั่ง
Em 
รถจากกรุงเทพ 
 
สู่อีสาน
 
คิดฮอด
Bm 
ลูกคิดฮอดหลานทั้งควายและวัว
 
พวกผู้
Am 
เฒ่าเขาคงตั้งตารอ
 
ถ่าแหน่เด้อแม่
Em 
พ่อปีนี้สิกลับชัวร์ๆ

 
พอไป
Am 
ถึงลูกสิฟ่าวเข้าไป
Em 
กอด 
 
ขอแค่เพียงรถได้จ
D 
อด
 
ลูกสิ
Bm 
ฟ่าวเข้าไป
Em 
ม่วน

C 
บุญผ้าป่าบ้านเฮา 
 
แห่กลอง
Em 
ยาวขบวนยิ่งใหญ่
 
พี่น้
C 
องมาต้อนรับ 
 
แห่ต้น
Em 
เงินนำกันบักหลาย
 
ลุง
D 
ป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
 
ได้
Am 
ฟ้อนหมอลำกับเ
Em 
สี่ยวทั้งหญิงชาย
 
เสียง
Am 
แคน เสียงพิณ แฮงได้
Em 
ยินและแฮงสิไห้
 
โคตร
Am 
แสนสุขใจปลื้มอุ
D 
รา 
 
ผ้าป่าบ้า
Em 
นเฮา

OUTRO | C | C | G | G |
INSTRU | Am | Am | Bm | Bm |
INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | Am | Bm | Bm |

 
โอ๊ยละว่านาง
Em 
เอย 
 
ฟ้อนนำกันเด้อหล่า
 
บุญผ้าป่าสิพาม่
C 
วน 
 
ให้เจ้าชวนกันฟ้อน
 
หนูย้อนแม่นซ่อย
G 
กัน 
 
เมืองอีสานเฮานี้เสียงดนตรีมั่น
Am 
แกน
 
เสียงพิณแคนบ่ร้
D 
าง 
 
ทางบ้านได้ม่วน
Em 
นำ

 
บุญผ้าป่าบ้านเ
D 
ฮาเด้อ
Bm 
หล่า
Em 
เด้อ

C 
บุญผ้าป่าบ้านเฮา 
 
แห่กลอง
Em 
ยาวขบวนยิ่งใหญ่
 
พี่น้
C 
องมาต้อนรับ 
 
แห่ต้น
Em 
เงินนำกันบักหลาย
 
ลุง
D 
ป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
 
ได้
Am 
ฟ้อนหมอลำกับเ
Em 
สี่ยวทั้งหญิงชาย
 
เสียง
Am 
แคน เสียงพิณ แฮงได้
Em 
ยินและแฮงสิไห้
 
โคตร
Am 
แสนสุขใจปลื้มอุ
D 
รา..

C 
บุญผ้าป่าบ้านเฮา 
 
แห่กลอง
Em 
ยาวขบวนยิ่งใหญ่
 
พี่น้
C 
องมาต้อนรับ 
 
แห่ต้น
Em 
เงินนำกันบักหลาย
 
ลุง
D 
ป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
 
ได้
Am 
ฟ้อนหมอลำกับเ
Em 
สี่ยวทั้งหญิงชาย
 
เสียง
Am 
แคน เสียงพิณ แฮงได้
Em 
ยินและแฮงสิไห้
 
โคตร
Am 
แสนสุขใจปลื้มอุ
D 
รา..

C 
บุญผ้าป่าบ้านเฮา 
 
แห่กลอง
Em 
ยาวขบวนยิ่งใหญ่
 
พี่น้
C 
องมาต้อนรับ 
 
แห่ต้น
Em 
เงินนำกันบักหลาย
 
ลุง
D 
ป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
 
ได้
Am 
ฟ้อนหมอลำกับเ
Em 
สี่ยวทั้งหญิงชาย
 
เสียง
Am 
แคน เสียงพิณ แฮงได้
Em 
ยินและแฮงสิไห้
 
โคตร
Am 
แสนสุขใจปลื้มอุ
D 
รา.. 
 
ผ้าป่าบ้า
Em 
นเฮา

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | D | Bm | Em |
( ไผว่าเมืองอีสานเศร้า อยากจูงแขนเจ้ามาเบิ่ง
หนุนผ้าป่ากำลังเซิ้ง มันสิเศร้าได้จั่งได๋พี่น้องเอ้ย )

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผ้าป่าบ้านเฮา


เก็บออมแรงกับเงินมาตั้งนาน
ได้เวลากลับบ้านหาครอบครัว
ปีนี้บุญผ้าป่าบ้านเฮา
เก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าขึ้นรถทัวร์
หลายปีบ่ได้ลาเลยเจ้านาย
ปีนี้สิกลับไป ใส่ใจครอบครัว

นั่งรถจากกรุงเทพ สู่อีสาน
คิดฮอดลูกคิดฮอดหลานทั้งควายและวัว
พวกผู้เฒ่าเขาคงตั้งตารอ
ถ่าแหน่เด้อแม่พ่อปีนี้สิกลับชัวร์ๆ
พอไปถึงลูกสิฟ่าวเข้าไปกอด ขอแค่เพียงรถได้จอด
ลูกสิฟ่าวเข้าไปม่วน

บุญผ้าป่าบ้านเฮา แห่กลองยาวขบวนยิ่งใหญ่
พี่น้องมาต้อนรับ แห่ต้นเงินนำกันบักหลาย
ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
ได้ฟ้อนหมอลำกับเสี่ยวทั้งหญิงชาย
เสียงแคน เสียงพิณ แฮงได้ยินและแฮงสิไห้
โคตรแสนสุขใจปลื้มอุรา ผ้าป่าบ้านเฮา

( ดนตรี )

โอ๊ยละว่านางเอย ฟ้อนนำกันเด้อหล่า
บุญผ้าป่าสิพาม่วน ให้เจ้าชวนกันฟ้อน
หนูย้อนแม่นซ่อยกัน เมืองอีสานเฮานี้เสียงดนตรีมั่นแกน
เสียงพิณแคนบ่ร้าง ทางบ้านได้ม่วนนำ

บุญผ้าป่าบ้านเฮาเด้อหล่าเด้อ

บุญผ้าป่าบ้านเฮา แห่กลองยาวขบวนยิ่งใหญ่
พี่น้องมาต้อนรับ แห่ต้นเงินนำกันบักหลาย
ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
ได้ฟ้อนหมอลำกับเสี่ยวทั้งหญิงชาย
เสียงแคน เสียงพิณ แฮงได้ยินและแฮงสิไห้
โคตรแสนสุขใจปลื้มอุรา

บุญผ้าป่าบ้านเฮา แห่กลองยาวขบวนยิ่งใหญ่
พี่น้องมาต้อนรับ แห่ต้นเงินนำกันบักหลาย
ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
ได้ฟ้อนหมอลำกับเสี่ยวทั้งหญิงชาย
เสียงแคน เสียงพิณ แฮงได้ยินและแฮงสิไห้
โคตรแสนสุขใจปลื้มอุรา

บุญผ้าป่าบ้านเฮา แห่กลองยาวขบวนยิ่งใหญ่
พี่น้องมาต้อนรับ แห่ต้นเงินนำกันบักหลาย
ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย ได้ฟ้อนหมอลำกับเสี่ยวทั้งหญิงชาย
เสียงแคน เสียงพิณ แฮงได้ยินและแฮงสิไห้
โคตรแสนสุขใจปลื้มอุรา ผ้าป่าบ้านเฮา

ไผว่าเมืองอีสานเศร้า อยากจูงแขนเจ้ามาเบิ่ง
หนุนผ้าป่ากำลังเซิ้ง มันสิเศร้าได้จั่งได๋พี่น้องเอ้ย

มิวสิควิดีโอ ผ้าป่าบ้านเฮา เบิ้ล ปทุมราช

เพลง : ผ้าป่าบ้านเฮา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
บันทึกเสียง : ไดนาโม สตูดิโอ
คอร์ดเพลง ผ้าป่าบ้านเฮา เบิ้ล ปทุมราช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend