คอร์ดเพลง เลือกผิดเลือกใหม่ PUP COOPER

  
Text   
คอร์ดเพลง เลือกผิดเลือกใหม่ ศิลปิน PUP COOPER คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb

 
เลือกผิดก็แค่เลือก
A 
ใหม่ 
 
ไม่
E 
ใช่ก็แค่ตัด
F#m 
ทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง..

INSTRU | A E | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E | E |

A 
เข็มของนาฬิกาหมุนทวนย้อน
C#m 
คืนกลับมาที่เก่า
F#m 
ต่างจากชีวิตเรา 
 
เอาคืนความห
E 
ลังกลับมาไม่ได้
A 
รักที่มันจบไป 
 
ก็เก็บมัน
C#m 
ไว้ให้เป็นบทเรียน
F#m 
เขียนมันไว้ให้จำ 
 
ว่าอย่าไป
E 
รักให้ใจเจ็บช้ำ

 
เมื่อ
F#m 
รักแล้วทำร้ายใจ 
 
ก็ตัดมัน
C#m 
ไปให้ใจไม่ช้ำ
 
รัก
D 
ผิดก็แค่รักใหม่ 
 
ชี
E 
วิตมันเป็นของเธอ..

 
เลือกผิดก็แค่เลือกใ
A 
หม่ 
 
ไม่ใ
E 
ช่ก็แค่
F#m 
ตัดทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง
 
ไม่ดีก็แ
A 
ค่เลือกใหม่ 
 
อย่า
E 
มัวเสียใจกับ
F#m 
ความหลัง
 
และ
E 
จำเอาไว้ว่าควา
D 
มรัก 
 
มัน
C#m 
กินไม่ได้
 
ถ้า
Bm 
รักแล้วทำร้าย
E 
ใจ 
 
ก็ถอยออกมา

INSTRU | F#m | C#m | D | E |

 
เมื่อ
F#m 
รักแล้วทำร้ายใจ 
 
ก็ตัดมัน
C#m 
ไปให้ใจไม่ช้ำ
 
รัก
D 
ผิดก็แค่รักใหม่ 
 
ชี
E 
วิตมันเป็นของเธอ..

 
เลือกผิดก็แค่เลือกใ
A 
หม่ 
 
ไม่ใ
E 
ช่ก็แค่
F#m 
ตัดทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง
 
ไม่ดีก็แ
A 
ค่เลือกใหม่ 
 
อย่า
E 
มัวเสียใจกับ
F#m 
ความหลัง
 
และ
E 
จำเอาไว้ว่าควา
D 
มรัก 
 
มัน
C#m 
กินไม่ได้
 
ถ้า
Bm 
รักแล้วทำร้าย
E 
ใจ..

 
เลือกผิดก็แค่เลือกใ
A 
หม่ 
 
ไม่ใ
E 
ช่ก็แค่
F#m 
ตัดทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง
 
ก็แค่เธอเ
A 
ริ่มต้นใหม่ 
 
อย่า
E 
มัวเสียใจอย่า
F#m 
งนั้น
 
ให้
E 
จำเอาไว้ว่าควา
D 
มรัก 
 
ที่มัน
C#m 
ดีไม่ได้
 
ถ้า
Bm 
รักแล้วทำร้าย
E 
ใจ 
 
ก็ถอยออก
A 
มา

 
ถ้า
Bm 
รักแล้วต้องเสียใ
E 
จ 
 
ก็ถอยออก
A 
มา..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เลือกผิดเลือกใหม่


เลือกผิดก็แค่เลือกใหม่ ไม่ใช่ก็แค่ตัดทิ้ง
หัวใจและชีวิต มันเป็นของเธอ เธอมีสิทธิ์เลือกเอง..

( ดนตรี )

เข็มของนาฬิกาหมุนทวนย้อนคืนกลับมาที่เก่า
ต่างจากชีวิตเรา เอาคืนความหลังกลับมาไม่ได้
รักที่มันจบไป ก็เก็บมันไว้ให้เป็นบทเรียน
เขียนมันไว้ให้จำ ว่าอย่าไปรักให้ใจเจ็บช้ำ

เมื่อรักแล้วทำร้ายใจ ก็ตัดมันไปให้ใจไม่ช้ำ
รักผิดก็แค่รักใหม่ ชีวิตมันเป็นของเธอ

เลือกผิดก็แค่เลือกใหม่ ไม่ใช่ก็แค่ตัดทิ้ง
หัวใจและชีวิต มันเป็นของเธอ เธอมีสิทธิ์เลือกเอง
ไม่ดีก็แค่เลือกใหม่ อย่ามัวเสียใจกับความหลัง
และจำเอาไว้ว่าความรัก มันกินไม่ได้
ถ้ารักแล้วทำร้ายใจ ก็ถอยออกมา

( ดนตรี )

เมื่อรักแล้วทำร้ายใจ ก็ตัดมันไปให้ใจไม่ช้ำ
รักผิดก็แค่รักใหม่ ชีวิตมันเป็นของเธอ

เลือกผิดก็แค่เลือกใหม่ ไม่ใช่ก็แค่ตัดทิ้ง
หัวใจและชีวิต มันเป็นของเธอ เธอมีสิทธิ์เลือกเอง
ไม่ดีก็แค่เลือกใหม่ อย่ามัวเสียใจกับความหลัง
และจำเอาไว้ว่าความรัก มันกินไม่ได้
ถ้ารักแล้วทำร้ายใจ..

เลือกผิดก็แค่เลือกใหม่ ไม่ใช่ก็แค่ตัดทิ้ง
หัวใจและชีวิต มันเป็นของเธอ เธอมีสิทธิ์เลือกเอง
ก็แค่เธอเริ่มต้นใหม่ อย่ามัวเสียใจอย่างนั้น
ให้จำเอาไว้ว่าความรัก ที่มันดีไม่ได้
ถ้ารักแล้วทำร้ายใจ ก็ถอยออกมา

ถ้ารักแล้วต้องเสียใจ ก็ถอยออกมา..

มิวสิควิดีโอ เลือกผิดเลือกใหม่ PUP COOPER

เพลง : เลือกผิดเลือกใหม่ (คอร์ด)
ศิลปิน : PUP COOPER
เนื้อร้อง/ทำนอง : PUP COOPER
เรียบเรียง : Toons Parata
ติดต่องานศิลปิน : 062 654 1563
คอร์ดเพลง เลือกผิดเลือกใหม่ PUP COOPER
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend