คอร์ดเพลง หยุดหัวใจ กล้วย แสตมป์

  
Text   
คอร์ดเพลง หยุดหัวใจ ศิลปิน กล้วย แสตมป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | F#m | B | C#m |

E 
เธอคนมาทีหลัง 
 
แต่บังอาจ
F#m 
ทำให้ใจฉันหวั่นไหว
 
ทำไ
B 
มต้องเกิดขึ้นกับใจฉันใน
C#m 
ตอนนี้
E 
เธอทำไมเพิ่งเข้ามา
 
ทำไมไม่
F#m 
เข้ามาตอนที่ฉันยังไม่มี
 
ดันพึ่งเ
B 
ข้ามาในวันนี้ 
 
ในวันที่ฉันนั้น
E 
มีใคร

 
บอกตัว
F#m 
เองว่าต้องตัดใจ
 
ถึงฝืนอย่า
G#m 
งไร 
 
ก็จบอยู่ดี
 
ก็เรา
A 
นั้นคนรักก็มี.. 
 
จะให้ทำ
B 
ไง

 
ทางเดียวก็คือต้องห
E 
ยุด 
 
หัว
B 
ใจ
 
ที่ไม่
C#m 
ให้ใครได้ต้อง
G#m 
เจ็บช้ำ
 
ก็เพราะเ
A 
ธอนั้นมาทีห
B 
ลังก็ไม่รู้จะต้องทำ
E 
ไง
 
ถึง
F#m 
เธอจะโสดจะ
B 
ดี
 
แต่ฉันมีคน
G#m 
รักอยู่แล้ว 
 
จะให้
C#m 
ทำยังไง
 
ทางเ
A 
ดียวคืออย่าให้ใ
B 
ครต้องเจ็บเ
E 
ลย
B 
โว้ 
 
โอว..

A 
  ถืงจะฝืนยังไง 
 
 
C#m 
  คงไปได้ 
 
ไม่ไกล
A 
  ทางเดียวคือยอมปล่อยเธอ
B 
ไป ฮู้ ฮูว์..

INSTRU | E | C#m | A | B |
INSTRU | E | G#m C#m | A | B |

 
ทางเดียวก็คือต้องห
E 
ยุด 
 
หัว
B 
ใจ
 
ที่ไม่
C#m 
ให้ใครได้ต้อง
G#m 
เจ็บช้ำ
 
ก็เพราะเ
A 
ธอนั้นมาทีห
B 
ลังก็ไม่รู้จะต้องทำ
E 
ไง
 
ถึง
F#m 
เธอจะโสดจะ
B 
ดี
 
แต่ฉันมีคน
G#m 
รักอยู่แล้ว 
 
จะให้
C#m 
ทำยังไง
 
ทางเ
A 
ดียวคืออย่าให้ใ
B 
ครต้องเจ็บเ
E 
ลย

 
ทางเดียวก็คือต้องห
E 
ยุด 
 
หัว
B 
ใจ
 
ที่ไม่
C#m 
ให้ใครได้ต้อง
G#m 
เจ็บช้ำ
 
ก็เพราะเ
A 
ธอนั้นมาทีห
B 
ลังก็ไม่รู้จะต้องทำ
E 
ไง
 
ถึง
F#m 
เธอจะโสดจะ
B 
ดี
 
แต่ฉันมีคน
G#m 
รักอยู่แล้ว 
 
จะให้
C#m 
ทำยังไง
 
ทางเ
A 
ดียวคือต้องทำ
B 
ใจ
 
ทางเ
A 
ดียวคือลืมเธอ
B 
ไป
 
อย่าให้ใคร ต้องเจ็
E 
บเลย
 
ทางเ
B 
ดียวก็คือต้องห
E 
ยุด

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หยุดหัวใจ


เธอคนมาทีหลัง แต่บังอาจทำให้ใจฉันหวั่นไหว
ทำไมต้องเกิดขึ้นกับใจฉันในตอนนี้
เธอทำไมเพิ่งเข้ามา
ทำไมไม่เข้ามาตอนที่ฉันยังไม่มี
ดันพึ่งเข้ามาในวันนี้ ในวันที่ฉันนั้นมีใคร

บอกตัวเองว่าต้องตัดใจ
ถึงฝืนอย่างไร ก็จบอยู่ดี
ก็เรานั้นคนรักก็มี.. จะให้ทำไง

ทางเดียวก็คือต้องหยุด หัวใจ
ที่ไม่ให้ใครได้ต้องเจ็บช้ำ
ก็เพราะเธอนั้นมาทีหลังก็ไม่รู้จะต้องทำไง
ถึงเธอจะโสดจะดี
แต่ฉันมีคนรักอยู่แล้ว จะให้ทำยังไง
ทางเดียวคืออย่าให้ใครต้องเจ็บเลย
โว้ โอว..

ถืงจะฝืนยังไง คงไปได้ ไม่ไกล
ทางเดียวคือยอมปล่อยเธอไป ฮู้ ฮูว์..

( ดนตรี )

ทางเดียวก็คือต้องหยุด หัวใจ
ที่ไม่ให้ใครได้ต้องเจ็บช้ำ
ก็เพราะเธอนั้นมาทีหลังก็ไม่รู้จะต้องทำไง
ถึงเธอจะโสดจะดี
แต่ฉันมีคนรักอยู่แล้ว จะให้ทำยังไง
ทางเดียวคืออย่าให้ใครต้องเจ็บเลย

ทางเดียวก็คือต้องหยุด หัวใจ
ที่ไม่ให้ใครได้ต้องเจ็บช้ำ
ก็เพราะเธอนั้นมาทีหลังก็ไม่รู้จะต้องทำไง
ถึงเธอจะโสดจะดี
แต่ฉันมีคนรักอยู่แล้ว จะให้ทำยังไง
ทางเดียวคือต้องทำใจ
ทางเดียวคือลืมเธอไป
อย่าให้ใคร ต้องเจ็บเลย
ทางเดียวก็คือต้องหยุด

มิวสิควิดีโอ หยุดหัวใจ กล้วย แสตมป์

เพลง : หยุดหัวใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสือ นอนกิน
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ (จำเป็น)
ติดต่องาน : 087-677-9393
คอร์ดเพลง หยุดหัวใจ กล้วย แสตมป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend