คอร์ดเพลง ฝากถึงคนไกล กล้วย แสตมป์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝากถึงคนไกล ศิลปิน กล้วย แสตมป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm D Em F#m G A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm | Bm |
INTRO | G | F#m | Em A | Bm |

 
อยากกอดอยาก
Bm 
หอม 
 
สองแก้มของเ
D 
จ้า
 
อยากจูบ
Em 
เบาๆ 
 
 
A 
  ที่หน้าผา
D 
กนั้น
 
คงได้แค่
Bm 
คิด 
 
ทำได้แ
Em 
ค่ฝัน
 
ตัวเราใก
A 
ลกัน 
 
มอง
F#m 
จันทร์ยังเป็นหน้
Bm 
าเธอ

 
มาสู้สร้า
Bm 
งฝัน 
 
อยู่ในเมือ
D 
งใหญ่
 
คิดถึงสุ
Em 
ดใจ 
 
ห่วงใ
A 
ยอยากไปพ
D 
บเจอ
 
กลัวความห่า
Bm 
งไกล 
 
หวั่นคนใก
Em 
ล้เธอ
 
มานำเส
A 
นอ 
 
กลัว
F#m 
เธอลืมคำ
Bm 
สัญญา

 
แลกด้วยหัว
A 
ใจ
 
ยอมห่าง
F#m 
ไกล 
 
เพราะรัก
Bm 
นาง
 
ยอมเหินห่
D 
าง
 
ถากถางเส้นท
A 
าง 
 
เพื่อวันข้างห
D 
น้า
 
เก็บล็อค
Bm 
หัวใจ 
 
อย่าให้
B7 
ใครเข้
Em 
ามา
 
แลกด้
A 
วยหัวใจเลยห
D 
นา
 
หากผิด
Em 
สัญญา 
 
พี่คงขา
A 
ดใจ

 
อยากกอดอยาก
Bm 
หอม 
 
สองแก้มของเ
D 
จ้า
 
อยากกอด
Em 
เบาๆ 
 
กระซิบเ
A 
บาๆ 
 
ว่ารักมา
D 
กมาย
 
ก่อนนอน
Bm 
คืนนี้ 
 
ฝากลมฝากสาย
Em 
ลมไป
 
ฝากถึงคนไ
A 
กล..
F#m 
  ว่ารัก
Bm 
รักเธอ

INSTRU | Bm | D | Em A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em | A F#m | Bm | Bm |

 
แลกด้วยหัว
A 
ใจ
 
ยอมห่าง
F#m 
ไกล 
 
เพราะรัก
Bm 
นาง
 
ยอมเหินห่
D 
าง
 
ถากถางเส้นท
A 
าง 
 
เพื่อวันข้างห
D 
น้า
 
เก็บล็อค
Bm 
หัวใจ 
 
อย่าให้
B7 
ใครเข้
Em 
ามา
 
แลกด้
A 
วยหัวใจเลยห
D 
นา
 
หากผิด
Em 
สัญญา 
 
พี่คงขา
A 
ดใจ

 
จะกลับไป
Bm 
หอม.. 
 
สองแก้มของเ
D 
จ้า
 
อยากกอด
Em 
เบาๆ 
 
กระซิบเ
A 
บาๆ 
 
ว่ารักมา
D 
กมาย
 
ก่อนนอน
Bm 
คืนนี้ 
 
ฝากสาย
Em 
ลมไป
 
ฝากถึงคนไ
A 
กล..
F#m 
  ว่ารัก
Bm 
รักเธอ

 
ก่อนนอน
Bm 
คืนนี้ 
 
ฝากสาย
Em 
ลมไป
 
ฝากถึงคนไ
A 
กล..
F#m 
  ว่าฉัน
Bm 
รักเธอ

OUTRO | G | F#m | Em A | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฝากถึงคนไกล


อยากกอดอยากหอม สองแก้มของเจ้า
อยากจูบเบาๆ ที่หน้าผากนั้น
คงได้แค่คิด ทำได้แค่ฝัน
ตัวเราใกลกัน มองจันทร์ยังเป็นหน้าเธอ

มาสู้สร้างฝัน อยู่ในเมืองใหญ่
คิดถึงสุดใจ ห่วงใยอยากไปพบเจอ
กลัวความห่างไกล หวั่นคนใกล้เธอ
มานำเสนอ กลัวเธอลืมคำสัญญา

แลกด้วยหัวใจ
ยอมห่างไกล เพราะรักนาง
ยอมเหินห่าง
ถากถางเส้นทาง เพื่อวันข้างหน้า
เก็บล็อคหัวใจ อย่าเปิดให้ใครเข้ามา
แลกด้วยหัวใจเลยหนา
หากผิดสัญญา พี่คงขาดใจ

จะกลับไปหอม สองแก้มของเจ้า
อยากกอดเบาๆ กระซิบเบาๆ ว่ารักมากมาย
ก่อนนอนคืนนี้ ฝากลมฝากสายลมไป
ฝากถึงคนไกล ว่าฉันรักเธอ

( ดนตรี )

แลกด้วยหัวใจ
ยอมห่างไกล เพราะรักนาง
ยอมเหินห่าง
ถากถางเส้นทาง เพื่อวันข้างหน้า
เก็บล็อคหัวใจ อย่าเปิดให้ใครเข้ามา
แลกด้วยหัวใจเลยหนา
หากผิดสัญญา พี่คงขาดใจ

จะกลับไปหอม.. สองแก้มของเจ้า
อยากกอดเบาๆ กระซิบเบาๆ ว่ารักมากมาย
ก่อนนอนคืนนี้ ฝากลมฝากสายลมไป
ฝากถึงคนไกล ว่ารักรักเธอ

ก่อนนอนคืนนี้ ฝากลมฝากสายลมไป
ว่าฉันรักเธอ

มิวสิควิดีโอ ฝากถึงคนไกล กล้วย แสตมป์

เพลง : ฝากถึงคนไกล (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : ป๋อง อัครินทร์ เกตุมณี
Sit เรคคอร์ด 8888
คอร์ดเพลง ฝากถึงคนไกล กล้วย แสตมป์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend