คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก MEAN Band ft. JIXGO

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก (found) ศิลปิน MEAN Band ft. JIXGO คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ขอบ
D 
คุณจริงๆ 
 
ที่เกิดมาให้
A/C# 
รัก ให้เราเจอกัน
 
ขอบ
Bm 
คุณจริงๆ 
 
ที่ผ่านมาให้ฉั
D 
นรักเธอ
 
คนอีกเป็
G 
นล้าน 
 
หากันยังไ
F#m 
ม่เจอ
 
แต่ฉันช่างโช
Em 
คดี ที่ได้มีเธอข้างๆ  
A 
กัน

INSTRU | D | D |

D 
เคยเหม่อมองดูแสงไฟเพียงลำพัง
C 
เคยหมดความหวังจะได้เจอใคร
Bm 
ที่ทำให้รักฉันมีความห
A 
มาย
 
แต่
G 
วันเวลาก็พาให้โ
F#m 
ลกวนไป
 
จนฉันได้พบ
Em 
เธอ.. ฮืม..  
A 

D 
เคยติดในความเหงาที่มันบังตา
C 
เคยออกตามหารักที่จริงใจ
Bm 
และบทสุดท้ายต้องเหงาต่อ
A 
ไป
 
แต่เ
G 
ธอเข้ามา 
 
ทำให้ฉัน
F#m 
ได้เข้าใจ
 
ที่ฉันเฝ้า
Em 
รอ 
 
คือรอชีวิตพัดเธอ
A 
มา

 
ขอบ
D 
คุณจริงๆ 
 
ที่เกิดมาให้
A/C# 
รัก ให้เราเจอกัน
 
ขอบ
Bm 
คุณจริงๆ 
 
ที่ผ่านมาให้ฉั
D 
นรักเธอ
 
คนอีกเป็
G 
นล้าน 
 
หากันยังไ
F#m 
ม่เจอ
 
แต่ฉันช่างโช
Em 
คดี ที่ได้มีเธอข้างๆ  
A 
กัน

 
ขอบ
D 
คุณจริงๆ 
 
ที่เกิดมาให้
A/C# 
รัก ให้เราเจอกัน
 
ขอบ
Bm 
คุณจริงๆ 
 
ที่ผ่านมาให้ฉั
A 
นรักเธอ
 
ดาวจนหม
G 
ดฟ้า 
 
โลกจะเป็น
F#m 
ยังไง
 
จะตั้งใจรัก
Em 
เธอเรื่อยไป 
 
ให้
A 
สมกับรักที่เธอนั้นให้
D 
มา

 
เธอทำให้โลกของ
C 
ฉัน 
 
นั้นไม่เหมือน
Bm 
เก่า
 
เธอทำให้วันเห
A 
งาๆ 
 
มันมีความหมายมากขึ้น
Bm 
มา
 
เหมือนวัน
F#m 
เวลาที่มีน้ำ
Em 
ตา 
 
ได้ผ่านไปแ
A 
ล้ว

 
ขอบ
D 
คุณจริงๆ 
 
ที่เกิดมาให้
A/C# 
รัก ให้เราเจอกัน
 
ขอบ
Bm 
คุณจริงๆ 
 
ที่ผ่านมาให้ฉั
A 
นรักเธอ
 
คนอีกเป็
G 
นล้าน 
 
หากันยังไ
F#m 
ม่เจอ
 
แต่ฉันช่างโช
Em 
คดี ที่ได้มีเธอข้างๆ  
A 
กัน

 
ขอบ
D 
คุณจริงๆ 
 
ที่เกิดมาให้
A/C# 
รัก ให้เราเจอกัน
 
ขอบ
Bm 
คุณจริงๆ 
 
ที่ผ่านมาให้ฉั
A 
นรักเธอ
 
ดาวจนหม
G 
ดฟ้า 
 
โลกจะเป็น
F#m 
ยังไง
 
จะตั้งใจรัก
Em 
เธอเรื่อยไป 
 
ให้
A 
สมกับรักที่เธอนั้นให้
D 
มา

 
ให้
C 
สมกับรักที่เธอนั้นให้
D 
ฉัน.. 
 
 
A 

INSTRU | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก


ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
คนอีกเป็นล้าน หากันยังไม่เจอ
แต่ฉันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอข้างๆ กัน

( ดนตรี )

เคยเหม่อมองดูแสงไฟเพียงลำพัง
เคยหมดความหวังจะได้เจอใคร
ที่ทำให้รักฉันมีความหมาย
แต่วันเวลาก็พาให้โลกวนไป
จนฉันได้พบเธอ.. ฮืม..

เคยติดในความเหงาที่มันบังตา
เคยออกตามหารักที่จริงใจ
และบทสุดท้ายต้องเหงาต่อไป
แต่เธอเข้ามา ทำให้ฉันได้เข้าใจ
ที่ฉันเฝ้ารอ คือรอชีวิตพัดเธอมา

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
คนอีกเป็นล้าน หากันยังไม่เจอ
แต่ฉันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอข้างๆ กัน

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
ดาวจนหมดฟ้า โลกจะเป็นยังไง
จะตั้งใจรักเธอเรื่อยไป ให้สมกับรักที่เธอนั้นให้มา

เธอทำให้โลกของฉัน นั้นไม่เหมือนเก่า
เธอทำให้วันเหงาๆ มันมีความหมายมากขึ้นมา
เหมือนวันเวลา ที่มีน้ำตา ได้ผ่านไปแล้ว

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
คนอีกเป็นล้าน หากันยังไม่เจอ
แต่ฉันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอข้างๆ กัน

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
ดาวจนหมดฟ้าโลกจะเป็นยังไง
จะตั้งใจรักเธอเรื่อยไป ให้สมกับรักที่เธอนั้นให้มา

ให้สมกับรักที่เธอนั้นให้ฉัน..

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก MEAN Band

เพลง : ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก (คอร์ด)
ศิลปิน : MEAN Band
Lyrics : Pat Vorapat
Melody : Danai Thongsinthusak, Pat Vorapat
IG: meanband
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก MEAN Band
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend