คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) – Mirrr

  
Text   

คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) Mirrr

คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) - Mirrr

เพลง นิโคติน (nicotine) (คอร์ด)

ศิลปิน : Mirrr

แนวเพลง : #สตริง

Single : Mirrr นิโคติน (nicotine)

คีย์คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
อยู่ในทุก
Cmaj7 
ช่วงเวลา
 
อยู่ในทุก
Am 
คราที่เธอเหงาใจ
 
อยู่เป็นเพื่อนค
F 
อยปลอบ
 
ทุก
Em 
ยามเมื่อเธอหวั่นไหว
 
ไม่
Dm7 
เคยจะไปไหนไกลเกินเอื้อม
G 
มือ

 
อยู่ในทุก
Cmaj7 
วันเดิม 
 
 
ไม่เคยได้เพิ่ม
Am 
เติมอะไรไปกว่านี้
 
แค่ได้อยู่คอยมอบค
F 
วามรู้สึกดี
 
(คอยมอบค
Em 
วามรู้สึกดี)
 
ได้เ
Dm7 
ท่านี้ 
 
แต่ไม่เป็น
G 
ไร

 
เมื่อไหร่ที่
Cmaj7 
เธอผิดหวัง 
 
ฉันจะปลอบโ
Am 
ยนหัวใจ
 
จะกี่แผลที่เธอเ
F 
จอ 
 
ฉันจะเ
Em 
ยียวยาให้หาย
 
แม้จ
Dm7 
ะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้
G 
งกัน

 
แค่ได้ดู
Cmaj7 
แลตอนเธอเหงา 
 
ซบลงตร
Am 
งนี้ข้าง ๆ ฉัน
 
และเธอไม่ต้อง
F 
ฝืนอีกต่อไป 
 
ถ้าเธอ
Em 
เองยืนไม่ไหว
 
หลับลงตร
Dm7 
งนี้ฉันจะไม่จากไปไห
G 
นไกล
 
ขอแค่เธอหายดี..
 

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Am | Am |
INSTRU | F | Em | Dm7 | G |

Cmaj7 
แม้ว่าเธอไม่สนใจและแม้เธอไม่เคยเห็น
Am 
แม้ว่าฉันจะเป็นแค่เพียงคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่าน
F 
แต่ขอให้เธอได้รับรู้แม้จะ
Em 
อีกนานแสนนาน
 
สักเท่า
Dm7 
ไหร่ 
 
โปรดจงให้ฉั
G 
นเข้าไป 
 
แค่เธอเชื่อใจ

 
เมื่อไหร่ที่
Cmaj7 
เธอผิดหวัง 
 
ฉันจะปลอบ
Am 
โยนหัวใจ
 
จะกี่แผลที่เธอเ
F 
จอ 
 
ฉันจะเ
Em 
ยียวยาให้หาย
 
แม้จ
Dm7 
ะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้
G 
งกัน

 
แค่ได้ดู
Cmaj7 
แลตอนเธอเหงา 
 
ซบลงตร
Am 
งนี้ข้าง ๆ ฉัน
 
และเธอไม่ต้อง
F 
ฝืนอีกต่อไป 
 
ถ้าเธอ
Em 
เองยืนไม่ไหว
 
หลับลงตร
Dm7 
งนี้ฉันจะไม่จากไปไห
G 
นไกล
 
ขอแค่เธอหายดี..
 

OUTRO | Cmaj7 | Cmaj7 | Am | Am |
OUTRO | F | Em | Dm7 | G |


อยู่ในทุกช่วงเวลา
อยู่ในทุกคราที่เธอเหงาใจ
อยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบ
ทุกยามเมื่อเธอหวั่นไหว
ไม่เคยจะไปไหนไกลเกินเอื้อมมือ

อยู่ในทุกวันเดิม ๆ
ไม่เคยได้เพิ่มเติมอะไรไปกว่านี้
แค่ได้อยู่คอยมอบความรู้สึกดี
(คอยมอบความรู้สึกดี)
ได้เท่านี้ แต่ไม่เป็นไร

เมื่อไหร่ที่เธอผิดหวัง ฉันจะปลอบโยนหัวใจ
จะกี่แผลที่เธอเจอ ฉันจะเยียวยาให้หาย
แม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกัน
แค่ได้ดูแลตอนเธอเหงา ซบลงตรงนี้ข้าง ๆ ฉัน
และเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไป ถ้าเธอเองยืนไม่ไหว
หลับลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกล
ขอแค่เธอหายดี..

( ดนตรี )

แม้ว่าเธอไม่สนใจและแม้เธอไม่เคยเห็น
แม้ว่าฉันจะเป็นแค่เพียงคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่าน
แต่ขอให้เธอได้รับรู้แม้จะอีกนานแสนนาน
สักเท่าไหร่ โปรดจงให้ฉันเข้าไป แค่เธอเชื่อใจ

เมื่อไหร่ที่เธอผิดหวัง ฉันจะปลอบโยนหัวใจ
จะกี่แผลที่เธอเจอ ฉันจะเยียวยาให้หาย
แม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกัน

แค่ได้ดูแลตอนเธอเหงา ซบลงตรงนี้ข้าง ๆ ฉัน
และเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไป ถ้าเธอเองยืนไม่ไหว
หลับลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกล
ขอแค่เธอหายดี..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นิโคติน (nicotine) (คอร์ด)
ศิลปิน // Mirrr
Lyrics // Letach Ketsook
Melody // Letach Ketsook
Arrangement // Mirrr
ติดต่องานโชว์ // Line: bec_showbiz
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend