คอร์ดเพลง นายแน่มาก (Heartless) Mirrr

  
Text   


INTRO | C | Cmaj7 | F | Fm |
INTRO | C | Cmaj7 | F | Fm |

C 
  เหมือนว่าฉันรู้
Cmaj7 
จักเธอดี
 
  แต่มาเฉ
F 
ลยเอาในตอนจบ
 
  ว่าคนที่
Fm 
คบไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร

C 
  หรือจริงๆ 
 
ข้าง
Cmaj7 
ในบางที..
 
  เธอกำลัง
F 
คิดถึงเขาหรือเปล่า
 
  ในตอนที่
Fm 
เรานั่งอยู่ข้างๆ 
 
กัน

C 
  ก็ไม่รู้ว่าเธอทำไป
Cmaj7 
ได้ไง
 
  แต่ไม่ว่าใครก็คงต้องย
F 
อม
 
  และฉัน
Fm 
พร้อมมอบความพ่ายแพ้

 
เก่งจ
C 
ริงๆ 
 
ที่ทำอย่างนี้
 
อยากปรบ
Cmaj7 
มือให้เธอสักที
 
เธอมันก
F 
ลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
 
หลอกคนที่
Fm 
รักเธอได้ยังไง
 
เก่งจ
C 
ริงๆ 
 
ที่ทำอย่างนั้น
 
ทำลาย
Cmaj7 
ความเชื่อใจจากฉัน
 
โอ้ที่
F 
รักเธอทำกันได้ลง 
 
 
Fm 
ฉันว่าเธอคงแน่จริง

INSTRU | C |

 
Well I’m a  
C 
fool that for you
 
เคยยอมให้เธอทำร้ายใจ
 
 
รางวัลคือ
Cmaj7 
เธอได้ไปกับเขา 
 
ฉันยอมให้เธอชนะไง
 
เธอเก่งอยู่แ
F 
ล้วในทุกๆ 
 
ทาง
 
ได้เปรียบจากการที่ไว้ใจ
 
 
เอาคำว่า
Fm 
รักออกไปจากฉัน
 
แล้วเธอคอยเก็บมันไว้ให้ใคร
 

 
จาก
C 
นี้เธอไม่ต้องกังวล I gotta stand alone
Cmaj7 
ไม่มี you on my own
 
ให้เธอไปกับใครบางคนที่เธอต้องก
F 
าร
 
ปล่อยฉันให้ทรมาน ปล่อยฉันให้เป็นเมื่อ
Fm 
วาน
 
ปล่อยให้รักเราอันตรธาน
 

 
เก่งจ
C 
ริงๆ 
 
ที่ทำอย่างนี้
 
อยากปรบ
Cmaj7 
มือให้เธอสักที
 
เธอมันก
F 
ลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
 
หลอกคนที่
Fm 
รักเธอได้ยังไง
 
เก่งจ
C 
ริงๆ 
 
ที่ทำอย่างนั้น
 
ทำลาย
Cmaj7 
ความเชื่อใจจากฉัน
 
โอ้ที่
F 
รักเธอทำกันได้ลง 
 
 
Fm 
ฉันว่าเธอคงแน่จริง

OUTRO | C | Cmaj7 | F | Fm | C |


เหมือนว่าฉันรู้จักเธอดี แต่มาเฉลยเอาในตอนจบ
ว่าคนที่คบไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
หรือจริงๆ คือในบางที เธอกำลังคิดถึงเขาหรือเปล่า
ในตอนที่เรานั่งอยู่ข้างๆ กัน

ก็ไม่รู้ว่าเธอทำไปได้ไง แต่ไม่ว่าใครก็คงต้องยอม
และฉันพร้อมมอบความพ่ายแพ้

เก่งจริงๆ ที่ทำอย่างนี้ อยากปรบมือให้เธอสักที
เธอมันกลายเป็นคนไม่มีหัวใจ หลอกคนที่รักเธอได้ยังไง
เก่งจริงๆ ที่ทำอย่างนั้น ทำลายความเชื่อใจจากฉัน
โอ ที่รักเธอทำกันได้ลง ฉันว่าเธอคงแน่จริง

Well I’m a fool that for you
เคยยอมให้เธอทำร้ายใจ
รางวัลคือเธอได้ไปกับเขาฉันยอมให้เธอชนะไง
เธอเก่งอยู่แล้วในทุกๆ ทางได้เปรียบจากการที่ไว้ใจ
เอาคำว่ารักออกไปจากฉันแล้วเธอคอยเก็บมันไว้ให้ใคร
จากนี้เธอไม่ต้องกังวล I gotta stand-alone
ไม่มี you on my own
ให้เธอไปกับใครบางคนที่เธอต้องการ
ปล่อยฉันให้ทรมาน ปล่อยฉันให้เป็นเมื่อวาน
ปล่อยให้รักเราอันตธาน

เก่งจริงๆ ที่ทำอย่างนี้ อยากปรบมือให้เธอสักที
เธอมันกลายเป็นคนไม่มีหัวใจ หลอกคนที่รักเธอได้ยังไง
เก่งจริงๆ ที่ทำอย่างนั้น ทำลายความเชื่อใจจากฉัน
โอ ที่รักเธอทำกันได้ลง ฉันว่าเธอคงแน่จริง

มิวสิควิดีโอ นายแน่มาก (Heartless) Mirrr

เพลง : นายแน่มาก (Heartless) (คอร์ด)
ศิลปิน : Mirrr
เนื้อร้อง/ทำนอง : Letach Ketsook
เรียบเรียง : Witchanon Wongwirachaidecha
ติดต่องานศิลปิน : 081- 857-0572, 063-192-6456

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend