คอร์ดเพลง ลับตา ชินจัง ญาณาธิป

  
Text   
คอร์ดเพลง ลับตา ศิลปิน ชินจัง ญาณาธิป คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

G 
เธอ 
 
อยู่ตรง
Bm 
นั้น 
 
เธอจะเป็นอย่า
Em 
งไร
 
ยังคิด
D 
ถึงเรื่องราวของเ
C 
ราหรือเปล่า
 
เคย
Bm 
บ้างไหม 
 
ตั้ง
Am 
แต่วันที่เราแยก
D 
กัน

 
ส่วน
G 
ฉัน 
 
อยู่ตร
Bm 
งนี้ ข้างๆ ความ
Em 
คิดถึง
 
อยากกอดเ
D 
ธอ 
 
แม้เพียงพบเจ
C 
อกันแค่อีกครั้ง
Bm 
หนึ่ง
 
จะไ
Am 
ม่ให้เธอจาก
D 
ไป

 
แม้ว่าโ
Em 
ชคชะตา
 
จะพ
D 
รากให้เราต้องห่
C 
างไปไกลเท่า
D 
ไร
 
และต่อให้
Em 
หมื่นกำแพงมาข
D 
วาง
 
ฉันก็จะ
C 
ทำทุกอย่างเพื่อพบเ
D 
ธอ

 
อยู่ห่าง
G 
กันแสนไกลจนลับตา
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันไม่เคยจะร่ำลา
 
ยังคิด
Em 
ถึงเธออย่างนี้ 
 
ยังคง
D 
รอเธอตรงนี้
 
ว่าเมื่อไ
C 
รที่เราจะหวน
D 
มา

 
ฝากความ
G 
รักของคนที่แสนไกล
 
ไม่ว่า
Bm 
เธอตอนนี้อยู่ที่ไหน 
 
ขอ
Em 
ให้เธอ 
 
ช่วย
D 
รับไป
 
ความห
C 
วังของคนที่ลับตา 
 
 
D 
ที่ยังรอให้เธอกลับมา

INSTRU | G | G |

G 
เรา 
 
จะได้
Bm 
พบเจอกันอีกไ
Em 
หม
 
ยังสง
D 
สัย 
 
ถ้าวันหนึ่ง
C 
ใจของเธอ 
 
นั้นเปลี่ย
Bm 
นไป
Am 
ฉันจะอยู่อย่าง
D 
ไร

 
แม้ว่าโ
Em 
ชคชะตา
 
จะพ
D 
รากให้เราต้องห่
C 
างไปไกลเท่า
D 
ไร
 
และต่อให้
Em 
หมื่นกำแพงมาข
D 
วาง
 
ฉันก็จะ
C 
ทำทุกอย่างเพื่อพบเ
D 
ธอ

 
อยู่ห่าง
G 
กันแสนไกลจนลับตา
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันไม่เคยจะร่ำลา
 
ยังคิด
Em 
ถึงเธออย่างนี้ 
 
ยังคง
D 
รอเธอตรงนี้
 
ว่าเมื่อไ
C 
รที่เราจะหวน
D 
มา

 
ฝากความ
G 
รักของคนที่แสนไกล
 
ไม่ว่า
Bm 
เธอตอนนี้อยู่ที่ไหน 
 
ขอ
Em 
ให้เธอ 
 
ช่วย
D 
รับไป
 
ความห
C 
วังของคนที่ลับตา 
 
 
D 
ที่ยังรอให้เธอกลับมา

INSTRU | G | Bm | Em | D | C D |

 
อยู่ห่าง
G 
กันแสนไกลจนลับตา
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันไม่เคยจะร่ำลา
 
ยังคิด
Em 
ถึงเธออย่างนี้ 
 
ยังคง
D 
รอเธอตรงนี้
 
ว่าเมื่อไ
C 
รที่เราจะหวน
D 
มา

 
ฝากความ
G 
รักของคนที่แสนไกล
 
ไม่ว่า
Bm 
เธอตอนนี้อยู่ที่ไหน 
 
ขอ
Em 
ให้เธอ 
 
ช่วย
D 
รับไป
 
ความห
C 
วังของคนที่ลับตา 
 
 
D 
ที่ยังรอให้เธอกลับมา

OUTRO | G | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลับตา


เธอ อยู่ตรงนั้น เธอจะเป็นอย่างไร
ยังคิดถึงเรื่องราวของเราหรือเปล่า
เคยบ้างไหม ตั้งแต่วันที่เราแยกกัน

ส่วนฉัน อยู่ตรงนี้ ข้างๆ ความคิดถึง
อยากกอดเธอ แม้เพียงพบเจอกันแค่อีกครั้งหนึ่ง
จะไม่ให้เธอจากไป

แม้ว่าโชคชะตา
จะพรากให้เราต้องห่างไปไกลเท่าไร
และต่อให้หมื่นกำแพงมาขวาง
ฉันก็จะทำทุกอย่างเพื่อพบเธอ

อยู่ห่างกันแสนไกลจนลับตา
แต่ใจฉันไม่เคยจะร่ำลา
ยังคิดถึงเธออย่างนี้ ยังคงรอเธอตรงนี้
ว่าเมื่อไรที่เราจะหวนมา

ฝากความรักของคนที่แสนไกล
ไม่ว่าเธอตอนนี้อยู่ที่ไหน ขอให้เธอ ช่วยรับไป
ความหวังของคนที่ลับตา ที่ยังรอให้เธอกลับมา

เรา จะได้พบเจอกันอีกไหม
ยังสงสัย ถ้าวันหนึ่งใจของเธอ นั้นเปลี่ยนไป
ฉันจะอยู่อย่างไร

แม้ว่าโชคชะตา
จะพรากให้เราต้องห่างไปไกลเท่าไร
และต่อให้หมื่นกำแพงมาขวาง
ฉันก็จะทำทุกอย่างเพื่อพบเธอ

อยู่ห่างกันแสนไกลจนลับตา
แต่ใจฉันไม่เคยจะร่ำลา
ยังคิดถึงเธออย่างนี้ ยังคงรอเธอตรงนี้
ว่าเมื่อไรที่เราจะหวนมา

ฝากความรักของคนที่แสนไกล
ไม่ว่าเธอตอนนี้อยู่ที่ไหน ขอให้เธอ ช่วยรับไป
ความหวังของคนที่ลับตา ที่ยังรอให้เธอกลับมา

( ดนตรี )

อยู่ห่างกันแสนไกลจนลับตา
แต่ใจฉันไม่เคยจะร่ำลา
ยังคิดถึงเธออย่างนี้ ยังคงรอเธอตรงนี้
ว่าเมื่อไรที่เราจะหวนมา

ฝากความรักของคนที่แสนไกล
ไม่ว่าเธอตอนนี้อยู่ที่ไหน ขอให้เธอ ช่วยรับไป
ความหวังของคนที่ลับตา ที่ยังรอให้เธอกลับมา

มิวสิควิดีโอ ลับตา ชินจัง ญาณาธิป

เพลง : ลับตา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : Mick Petchpoom
Ost. บุหงาส่าหรี (one 31)
คอร์ดเพลง ลับตา ชินจัง ญาณาธิป
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend